Snøskredvarsel for Finnmarkskysten mandag 01.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det har smeltet mye de siste dagene og det er begrenset med snø igjen i fjellene. Høy temperatur og perioder med sol har ført til et høyt vanninnhold i snødekket, noe som kan gi naturlig utløste våte løssnøskred. Mest utsatt er bratte fjellsider der sola skinner. Det er også observert enkelte glidesprekker, hold avstand til disse. Vær også forsiktig rundt store skavler.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter regnvær de siste dagene. Store deler av snøen i solvendte sider er smeltet bort. I indre strøk rundt Gaisene kom det litt nysnø torsdag og fredag.
Generelt er snødekket smelteomvandlet og drenerer vannet godt. I indre strøk rundt Gaisene kan det fortsatt være lagdelinger i snøen.
Det er mer snø enn normalt, men det har smeltet mye de siste dagene. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest.
1 °C til 6 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
3 °C til 10 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

01.06.2020 kl. 07:51

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Regn.. Økende skredfare neste døgn: Melder høyere temperaturar fremover .

ObsID: 237689

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

31.05.2020 kl. 15:40

199 moh

Johan@obskorps (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 50 moh Våt løssnø Fuktig Snøen er nesten smeltet bort i lavlandet. I soleksponerte sider er snøen smeltet flekkvis. Lenger oppe i høyden og i skyggefylte sider er det fortsatt relativt mye snø. Snøsmeltingen har gått fort sist uke.

Vær

Ikke nedbør 13 °C 2 m/s 50% skyer Vedvarende høye temperaturer. Har gått noen små regnbyger de siste dagene.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Tester

LBT Ingen brudd

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Pga solinnstråling og varme i de fleste himmelretninger kan det forventes naturlig utløste løssnøskred. Det er fortsatt en del snø i denne delen av regionen og stedene vil kunne bli størrelse opp til medium. Skredfaren vil vedvare pga meldte høye temperaturer og sol. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

7 cm 1F MF 2 mm W, 1 cm I MFcr, 30 cm P MF 1 mm/2 mm M, 1 cm I MFcr, 13 cm P MF 1 mm/2 mm M, 1 cm I MFcr, 21 cm 1F MF 2 mm/3 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 75 cm

ObsID: 237664

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

30.05.2020 kl. 14:30

115 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Mere bart enn snø i terrenget
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Meget våt Mere bart enn snø i terrenget, med unntak av nordlig og nordvest vendte sider som fortsatt kan ha store ansamlinger av snø

Vær

Yr 8 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Med sakte stigende temperaturer, og lett regn. Vurderes utløsbarheten for naturlig utløste skred, til (minimal svekkelse)

Skredfarevurdering

1 Liten Høyt vanninnhold i snødekke i tillegg til regnbyger natt til søndag. Vil øke utløsbarheten for naturlig utløste skred, fra minimal/- til moderat svekkelse. Lite snø i terrenget, vil allikevel begrense størrelse på eventuelt skred til størrelse (1 små) selvom størrelse (2 Middels store) fortsatt kan være “mulig” få plasser, hvor det ennå ligger mye snø Det er meldt høyere temperaturer fra mandag. Men selv om det stopper å regne på søndag, og vanninnhold i snødekke går ned. Vil faregraden være uendret, fordi sol og høye temperaturer føre til svekkelse, spesielt i sider der det er sol Faregrad er basert på naturlig utløst

Snøprofil

22 cm P MF 2 mm V, 1 cm I IF/MFcr 1 mm W, 5 cm K MF 2 mm V, 32 cm K MF 1 mm V

ObsID: 237536

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

29.05.2020 kl. 23:28

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye regn. Økende skredfare neste døgn: Melder mye regn..

ObsID: 237422

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org