Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 06.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. I høyden finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Forsatt noen snøbyger og perioder med vind vil danne ferske fokksnøflak i leområder. Dreining i vinden fører til at de fleste himmelretninger kan ha perioder med fersk fokksnø. I høyden, der hvor mildværet ikke har gjennomfuktet snødekket, kan det fortsatt være mulig å løse ut skred på vedvarende svake lag. De fleste steder er overliggende snø hard, slik at det er vanskelig å påvirke svake lag. Men vær særlig varsom i overgang fra tynt til tykt snødekke.
Forrige helg var det plussgrader og regn opp til ca 800 moh. Mandag sank temperaturen, og det har siden vært snøbyger med vind fra omkring nordvest som legger nysnøen ujevnt fordelt i terrenget.
Før mildværet var det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller mange steder. Dette fantes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen. Det er uvisst hvordan mildværet har påvirket vedvarende svake lag, men sannsynligvis er de ødelagt i lavereliggende områder.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-14 °C til -10 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra øst om kvelden.
-13 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

06.03.2021 kl. 21:25

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke mye snø i fjellan. Uforandret skredfare neste døgn: Rolig vær type.

Vær

Snø -3 °C 889 (0moh) kl 18:25 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 259659

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

05.03.2021 kl. 14:55

168 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Brudd I fokksnøen
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Ved bakken
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Ect
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Ksntkorn ved bakken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP25@77cmQ3 God Kant

LBT@76cmQ3 Løsnet i kantkorn helt ved bakken ved isolering

LBT@11cmQ1 Fokksnø, bryter lett

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildværet siste uke har ikke nøytralisert kantkorn nede I snødekket over 200 moh, men laget er vanskeligere å påvirke med dårligere bruddforplantningsevne enn tidligere. Mildvær har omvandlet gammel overliggende snø og denne er hard. Snøfall og skiftende vind kan ha ført til svake lag I nysnøen. Færre faretegn enn tidligere og tester viser tegn på god stabilitet. Skred er vanskelig å løse ut og skredproblemene finnes i noen heng. Forventet skredstørrelse er 2-3. Faregrad 2 vil vedvare de nærmeste dagene. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra NV ↘ 70% skyer Snøbyger og vind fra nordvest siste døgn.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mildvær forrige helg har ført til smelteomvandling av store deler av snødekket. Snøoverflaten etter mildværet var hard. Etter dette har det kommet ca 30 cm fersk nysnø over. Vind fra nordvest har flyttet mye av snøen inn i leområder og det kan sees tydelige skavler i sørlig retning der vinden har tatt tak.

Snøprofil

6 cm 4F DF 1 mm, 9 cm 1F DF/RG 1 mm, 13 cm P RG 0 mm, 1 cm I MFcr, 31 cm P MF, 6 cm 1F MFsl, 11 cm 4F/P FC/MF 2 mm -7,4 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 30 cm, -1,9 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 259469

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

04.03.2021 kl. 20:03

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Lite vind.

Vær

Snø -3 °C Kamøyvær (0moh) kl 20:03 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 259288

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

03.03.2021 kl. 22:41

233 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -4 °C Kjøllefjord (100moh) kl 22:41 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 259057

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

03.03.2021 kl. 21:53

152 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. EV69 Hønsa - Reinelv er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i fjellan.

Vær

Snø -3 °C Hønsa (0moh) kl 21:53 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 259051

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

03.03.2021 kl. 13:00

426 moh

GG (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  GG
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTV@25cmQ2 Middels Fikk brudd i øverste laget ved utgraving av profil

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I leområder (sør-øst) der det legger seg fokksnø sprekker denne lett opp med flytende sprekker

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre løssnøskred Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S Innblåst nysnø. Gammelt snødekke (før mandag 1/3) er svært hardt.

Vær

Snø -7 °C 8 m/s fra NV ↘ 80% skyer Skiftende vær med tidvis mye snøfokk som gir dårlig sikt. Bildet er tatt i et opplett

Snødekke

130 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Etter regnværet søndag kveld og siste ukes storm er det gamle snødekket hardt. I skogen ligger det ca 5mm regnskare. I tregrensa er det stedvis ca 30 cm svært hard snø med glassert overflate. Siste dager har det kommet ny snø oppå dette.

Snøprofil

25 cm F PP/DF 1 mm D, 25 cm 4F RG 1 mm D, 5 cm P/P-K MFcr D, 45 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm P/4F-1F MFcr D -5,2 °C @ 0 cm, -4,8 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 70 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -1,3 °C @ 90 cm, -1,2 °C @ 100 cm, -1 °C @ 110 cm, -1 °C @ 120 cm, -0,7 °C @ 130 cm

ObsID: 259259

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org