Snøskredvarsel for Finnmarkskysten søndag 07.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. I høyden finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Været roer seg noe, men på kysten kan det fortsatt gå noen snøbyger som sammen med vind kan danne ferske fokksnøflak i leområder. I høyden, der hvor mildværet ikke har gjennomfuktet snødekket, kan det fortsatt være mulig å løse ut skred på vedvarende svake lag. De fleste steder er overliggende snø hard, slik at det er vanskelig å påvirke svake lag. Men vær særlig varsom i overgang fra tynt til tykt snødekke.
Forrige helg var det plussgrader og regn opp til ca 800 moh. Mandag sank temperaturen, og det har siden vært snøbyger med vind fra omkring nordvest som legger nysnøen ujevnt fordelt i terrenget.
Før mildværet var det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller mange steder. Dette fantes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen. Det er uvisst hvordan mildværet har påvirket vedvarende svake lag, men sannsynligvis er de ødelagt i lavereliggende områder.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra øst om kvelden.
-13 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra øst om formiddagen.
-15 °C til -11 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

07.03.2021 kl. 20:51

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet mye snø å blitt mildere. Uforandret skredfare neste døgn: Skal bli mindre nedbør..

Vær

Snø -3 °C E69 (0moh) kl 20:51 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 259856

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

07.03.2021 kl. 13:00

106 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig En god del nysnø 15cm har kommet i løpet av natten. Men på grunn av vind har snøen lagt seg i sydlig vendte sider. Det er generelt lite snø ennå, men en god del mer i sydlig vendte sider

Skredfarevurdering

2 Moderat Omdanning av krystallene i snødekket kom godt i gang, etter forrige observasjon og mildværsperiode. Og en betydelig del av snødekke er nå smelteformer. Selv om dårlig binding i fokksnøen, var det målbare resultatet av observasjon. Er observasjon foretatt i sider eksponert for sol. Det kan være forskjeller hvor sol ikke har kommet til Nedføyket svakt lag med nysnø viste seg å være vanskeligere å finne enn kantkornet snø under skarelag. Er også usikker på om kantkorn under skare, er ett reelt problem ute ved kysten. Da det ikke er luftig og sitter svært godt fast. Men antagelig er nedføyket svakt lag med nysnø skredproblemet framover, når dårlig binding i fokksnø er stabilisert Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -2,6 °C 0 m/s fra S ↑ 5% skyer

Notater

Planlegger nytt observasjonssted framover, som har større relevans med tanke på oppbyggende omvandling. Vil forhåpentligvis da kunne fastslå om kantkorn under skare, er ett relevant problem ennå

Tester

ECTN15@15cmQ3

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels S Selv om stabilitetstest antyder "Lett å løse ut" for utløsbarheten. Vurderes utløsbarheten likevel til "Vanskelig å løse ut" på grunn av trappeformet brudd. Begrunnet lite snø generelt i terrenget vurderes skred til størrelse 2. Utbredelse vurderes til "Noen" bratte heng, fordi skredproblemet bare finnes i deler av terrenget. Og begrunnet lite snø generelt i terrenget

Snøprofil

2 cm F PPgp 3 mm M, 20 cm P RG 0 mm M, 20 cm 1F DF 1 mm M, 0,5 cm I IF, 127,5 cm P MF 3 mm M -3,2 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 170 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 259862

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

07.03.2021 kl. 06:55

81 moh

GG (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  GG Kommentar:  Her var det måkt for snø 1800 den 6 mars. Sporene en kan se i snøen ble laget ca kl 0430. Bildet er tatt ca 0650.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lagt seg opp skavler på opptil 50 cm (på 80 moh) i løpet av natten. Vind fra N-NV. Snøen legger seg i S-SØ

Vær

-3 °C 6 m/s fra N ↓ 100% skyer

ObsID: 259690

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

06.03.2021 kl. 21:25

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke mye snø i fjellan. Uforandret skredfare neste døgn: Rolig vær type.

Vær

Snø -3 °C 889 (0moh) kl 18:25 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 259659

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

05.03.2021 kl. 14:55

168 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Brudd I fokksnøen
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Ved bakken
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Ect
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Ksntkorn ved bakken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

6 cm 4F DF 1 mm, 9 cm 1F DF/RG 1 mm, 13 cm P RG 0 mm, 1 cm I MFcr, 31 cm P MF, 6 cm 1F MFsl, 11 cm 4F/P FC/MF 2 mm -7,4 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 30 cm, -1,9 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mildvær forrige helg har ført til smelteomvandling av store deler av snødekket. Snøoverflaten etter mildværet var hard. Etter dette har det kommet ca 30 cm fersk nysnø over. Vind fra nordvest har flyttet mye av snøen inn i leområder og det kan sees tydelige skavler i sørlig retning der vinden har tatt tak.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildværet siste uke har ikke nøytralisert kantkorn nede I snødekket over 200 moh, men laget er vanskeligere å påvirke med dårligere bruddforplantningsevne enn tidligere. Mildvær har omvandlet gammel overliggende snø og denne er hard. Snøfall og skiftende vind kan ha ført til svake lag I nysnøen. Færre faretegn enn tidligere og tester viser tegn på god stabilitet. Skred er vanskelig å løse ut og skredproblemene finnes i noen heng. Forventet skredstørrelse er 2-3. Faregrad 2 vil vedvare de nærmeste dagene. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra NV ↘ 70% skyer Snøbyger og vind fra nordvest siste døgn.

Tester

ECTP25@77cmQ3 God Kant

LBT@76cmQ3 Løsnet i kantkorn helt ved bakken ved isolering

LBT@11cmQ1 Fokksnø, bryter lett

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

ObsID: 259469

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

04.03.2021 kl. 20:03

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Lite vind.

Vær

Snø -3 °C Kamøyvær (0moh) kl 20:03 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 259288

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org