Snøskredvarsel for Finnmarkskysten onsdag 10.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Ustabile fokksnøflak pga. vind fra sør kan finnes enkelte steder. Det er fortsatt mulig med skred på grunn av vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sørlig vind kan føre til snøtransport som danner ustabil fokksnø i lesider. Vinden tar seg opp gjennom dagen, og spesielt på kvelden. Snøfokk er tegn på økende skredfare. Der hvor mildværet i slutten av februar ikke gjennomfuktet snødekket, kan det fortsatt være mulig å løse ut skred på vedvarende svake lag. De fleste steder er overliggende snø bærende, slik at det er vanskelig å påvirke svake lag. Skred på grunn av påvirkning fra skiløper eller skuter kan likevel ikke utelukkes helt. Utbredelsen av det vedvarende svake laget vil variere fra ytre til indre strøk av regionen. Trolig finnes det i lavere høyder i indre deler av regionen.
Den siste uka har det vært snøbyger med vind fra omkring nordvest. I helga har det kommet ca. 10 - 25 cm nysnø. Mandag dreide vinden og kommer nå fra sørlig retning, dette kan flytte på snøen der vinder tar seg opp.
I slutten av februar var det plussgrader og regn opp til ca 800 moh. Før mildværet var det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller mange steder. Disse lagene kan fortsatt finnes over ca. 200 moh., enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-18 °C til -12 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-20 °C til -13 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

10.03.2021 kl. 22:16

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -9 °C E69 kåfjord (0moh) kl 22:17 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værh.

ObsID: 260433

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

10.03.2021 kl. 10:36

10 moh

Johan@obskorps (***)

Snødekke

Ikke snøfokk Har studert vest og nordvest-vendte fjelltopper øst for Lakselv med kikkert og kan ikke observere snøfokk. Per nå blåser det 9-10 m/s på Lakselv lufthavn.

ObsID: 260336

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

09.03.2021 kl. 23:52

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -8 °C 889 (0moh) kl 23:52 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 260267

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

08.03.2021 kl. 21:58

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Nordvågen (0moh) kl 21:58 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Det er kommet en del snø. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 260048

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

08.03.2021 kl. 11:44

233 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -9 °C Kjøllefjord (0moh) kl 11:44 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 259950

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

07.03.2021 kl. 20:51

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C E69 (0moh) kl 20:51 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kommet mye snø å blitt mildere. Uforandret skredfare neste døgn: Skal bli mindre nedbør..

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 259856

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

07.03.2021 kl. 13:00

106 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig En god del nysnø 15cm har kommet i løpet av natten. Men på grunn av vind har snøen lagt seg i sydlig vendte sider. Det er generelt lite snø ennå, men en god del mer i sydlig vendte sider

Notater

Planlegger nytt observasjonssted framover, som har større relevans med tanke på oppbyggende omvandling. Vil forhåpentligvis da kunne fastslå om kantkorn under skare, er ett relevant problem ennå

Vær

Ikke nedbør -2,6 °C 0 m/s fra S ↑ 5% skyer

Tester

ECTN15@15cmQ3

Skredfarevurdering

2 Moderat Omdanning av krystallene i snødekket kom godt i gang, etter forrige observasjon og mildværsperiode. Og en betydelig del av snødekke er nå smelteformer. Selv om dårlig binding i fokksnøen, var det målbare resultatet av observasjon. Er observasjon foretatt i sider eksponert for sol. Det kan være forskjeller hvor sol ikke har kommet til Nedføyket svakt lag med nysnø viste seg å være vanskeligere å finne enn kantkornet snø under skarelag. Er også usikker på om kantkorn under skare, er ett reelt problem ute ved kysten. Da det ikke er luftig og sitter svært godt fast. Men antagelig er nedføyket svakt lag med nysnø skredproblemet framover, når dårlig binding i fokksnø er stabilisert Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels S Selv om stabilitetstest antyder "Lett å løse ut" for utløsbarheten. Vurderes utløsbarheten likevel til "Vanskelig å løse ut" på grunn av trappeformet brudd. Begrunnet lite snø generelt i terrenget vurderes skred til størrelse 2. Utbredelse vurderes til "Noen" bratte heng, fordi skredproblemet bare finnes i deler av terrenget. Og begrunnet lite snø generelt i terrenget

Snøprofil

2 cm F PPgp 3 mm M, 20 cm P RG 0 mm M, 20 cm 1F DF 1 mm M, 0,5 cm I IF, 127,5 cm P MF 3 mm M -3,2 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 170 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 259862

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

07.03.2021 kl. 06:55

81 moh

GG (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  GG Kommentar:  Her var det måkt for snø 1800 den 6 mars. Sporene en kan se i snøen ble laget ca kl 0430. Bildet er tatt ca 0650.

Vær

-3 °C 6 m/s fra N ↓ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lagt seg opp skavler på opptil 50 cm (på 80 moh) i løpet av natten. Vind fra N-NV. Snøen legger seg i S-SØ

ObsID: 259690

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org