Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 12.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet, spesielt indre strøk.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fredag avtar vinden noe, og mesteparten av snøen som var tilgjengelig for transport er nå flyttet inn i leområder. Kalde temperaturer gjør at fokksnøen stabiliseres sakte, spesielt i høyden. I enkelte heng vil det fortsatt være lett å løse ut skred for en enkelt skiløper i den ferske fokksnøen. Vedvarende svake lag er mest utbredt i indre strøk hvor det er mulig å løse ut store skred på vedvarende svake lag hvis terrenget tillater det. De svake lagene ligger dypt i snødekket som gjør at de er vanskelige å påvirke, men vær forsiktig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke.
Der vinden ikke kommer til, for eksempel i skogen, så er snøen ubunden eller lett vindpåvirket. I høyden og på mer utsatte steder, så er snøen vindpåvirket, eller avblåst til eldre skarelag.
Det finnes flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag eller langsmed bakken. Under ca. 200 moh. er snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar.
Torsdag kl. 10 er det observert kraftig snøfokk nær Lakselv.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til sterk kuling fra sør om formiddagen.
-19 °C til -13 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra sør om formiddagen.
-16 °C til -11 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

12.03.2021 kl. 14:20

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C E69 Hønsa Honningsvåg (0moh) kl 14:20 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt å ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 260821

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

11.03.2021 kl. 22:50

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -9 °C Kamøyvær (0moh) kl 22:51 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). - 9 å ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Melder kaldt å ingen nedbør..

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 260674

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

11.03.2021 kl. 18:37

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -8 °C Kjøllefjord (100moh) kl 18:37 Snøfokk siste 12 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye fokksnø gir betydelig fare for flakskred. Glassert lag under fokksnøen gjør topplaget ustabilt. FV888 Storura - Bekkarfjord er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden vil vedvare neste 12 timer. Mindre transportsnø gjør at skredløpene lades mindre utover natta. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 260634

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

11.03.2021 kl. 15:37

9 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot vest

Snødekke

Kraftig snøfokk

ObsID: 260604

Finnmarkskysten / Lille bjørnelv

Snø

11.03.2021 kl. 10:50

24 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 10:50 (+01:00) Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 264557

Finnmarkskysten / Lille bjørnelv

Snø

11.03.2021 kl. 10:50

24 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 10:50 (+01:00) Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 264559

Finnmarkskysten / Lille bjørnelv

Snø

11.03.2021 kl. 10:50

24 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 10:50 (+01:00) Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 269384

Finnmarkskysten / Handelsbukt

Snø

11.03.2021 kl. 08:46

4 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 08:46 (+01:00) Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <1m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 264560

Finnmarkskysten / Handelsbukt

Snø

11.03.2021 kl. 08:46

4 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 08:46 (+01:00) Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <1m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 269385

Finnmarkskysten / Handelsbukt

Snø

11.03.2021 kl. 08:41

13 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 08:41 (+01:00) Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 269386

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

11.03.2021 kl. 08:17

27 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Kraftig snøfokk. Sett mot sørøst.

Snødekke

Kraftig snøfokk

ObsID: 260484

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

10.03.2021 kl. 22:16

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -9 °C E69 kåfjord (0moh) kl 22:17 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værh.

ObsID: 260433

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

10.03.2021 kl. 10:36

10 moh

Johan@obskorps (***)

Snødekke

Ikke snøfokk Har studert vest og nordvest-vendte fjelltopper øst for Lakselv med kikkert og kan ikke observere snøfokk. Per nå blåser det 9-10 m/s på Lakselv lufthavn.

ObsID: 260336

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

09.03.2021 kl. 23:52

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -8 °C 889 (0moh) kl 23:52 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 260267

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org