Snøskredvarsel for Finnmarkskysten tirsdag 16.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terreng som har samlet fersk fokksnø. I indre strøk finnes det svake lag dypt i snødekket som er vanskelig å påvirke, men kan gi store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindøkning fra ny retning og litt påfyll av snø gjør at det vil legge seg opp ferske fokksnøflak i nye leområder. Vedvarende svake lag er mest utbredt i indre strøk hvor det er mulig å løse ut store skred på disse hvis terrenget tillater det. De svake lagene ligger dypt i snødekket. Det gjør at de er vanskelige å påvirke, men vær forsiktig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke.
Det er kommet litt nysnø de siste dagene. Der vinden ikke kommer til, for eksempel i skogen, så er snøen ubunden eller lett vindpåvirket. I høyden og på mer utsatte steder er snøen vindpåvirket, eller det er avblåst til eldre skarelag. Ute ved kysten er det generelt lite snø i terrenget.
Det finnes flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, og begerkrystaller langs bakken. Under ca. 200 moh. er det gamle snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-10 °C til -6 °C på 700 moh.
Skyet.
Mest vind i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-15 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.
Mest vind i nord.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

16.03.2021 kl. 22:41

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør å vind.. Økende skredfare neste døgn: Melder snø og mye vind.

Vær

Snø -4 °C E69 Revva (0moh) kl 22:41 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 262479

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

16.03.2021 kl. 20:03

24 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvendte skråninger lades jevnt og trutt med nysnø og teansportsnø. . FV8074 Hopseidet - Skjånes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vedvarende vind neste døgn. Mye fokksnø vil samles på utsatte steder.

Vær

Snø -5 °C Kjøllefjord (100moh) kl 20:04 2 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 262471

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

15.03.2021 kl. 21:41

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

Vær

Ikke nedbør -2 °C Magerøya (0moh) kl 21:41 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 261320

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

15.03.2021 kl. 19:34

112 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. mar 19:38 (+01:00) - 14. mar 19:38 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Liten tilleggsbelastning N. Under 100 moh Gjelder Fv894 Oksevåg - Sandfjordvatnet, Skråning ca 80° utløst av plog. Stort snøfall på kort tid og litt vind ladet skråningen. Svært beskjeden mengde

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Noe nysnø i skråninger, svak binding. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mer snø og vind i vente.

Vær

Snø -2 °C Kjøllefjord (0moh) kl 19:34 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 261311

Finnmarkskysten / Oksevågdalen

Snø

15.03.2021 kl. 08:51

174 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

15. mar 08:51 (+01:00) Snø på FV894 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 263560

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

15.03.2021 kl. 01:53

217 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Rolig vær, lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør -2 °C Kifjord (0moh) kl 01:53

ObsID: 261193

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

14.03.2021 kl. 21:32

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Melder snø å vind. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbør å vind.

Vær

Snø -4 °C E69 kåfjord (0moh) kl 21:32 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 261185

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

13.03.2021 kl. 20:46

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Melder bra vær å lite nedbør.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 889 (100moh) kl 20:46 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 261023

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

13.03.2021 kl. 18:16

112 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt rolig vær, snøen virker å ha fått feste.. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Rolig værtype, lite nedbør i vente.

Vær

Ikke nedbør -4 °C Kjøllefjord (0moh) kl 18:16

ObsID: 261006

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

13.03.2021 kl. 14:00

130 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Lite snø generelt i terrenget
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  I lille blokktest var brudd trappeformet og viste ikke tegn til å forplante seg
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Veldig lite snø i terrenget. Kun snø i forsenkninger, hvor NØ, Ø og SØ har noen få sammenhengende parti med snø. Hvor mesteparten av snødekket er skare og resten er vindpakket hardt

Skredfarevurdering

1 Liten Lite snø og liten bruddforplantningsevne gjør at større skred ikke forventes ute ved kysten Nedføket lag med nysnø, vil antagelig vedvare hvis det ikke kommer mildvær. Men få sammenhengende parti med snø, begrenser uansett problemet Varslet faregrad er for høy Vi er antagelig innenfor faregrad 1, ute ved kysten. Men det kan ikke utelukkes at det finnes fjellsider lengere inn i fjorden, med større annsamlinger av snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ Det var ikke nokk snø til å grave ECT, hvor det mest potente skredproblemet var tilstede. Men lille blokktest ga utslag på 6 lette klapp. Brudd var trappeformet og viste ikke tegn til å forplante seg. Skredproblemet vurderes derfor til "Lett å løse ut" men til få og små skred pga lite snø i terrenget

Vær

Ikke nedbør -4 °C 10 m/s fra S ↑ 20% skyer

Tester

LBT@10cmQ3

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D

ObsID: 261158

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org