Snøskredvarsel for Finnmarkskysten onsdag 17.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir økt skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. I indre strøk finnes det svake lag dypt i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra flere retninger og påfyll av snø gjør at utbredelsen av områder med ustabile fokksnøflak øker. Skredfaren er økende og vil være størst i de områdene som får mest snø og vind. Vedvarende svake lag er mest utbredt i indre strøk hvor det er mulig å løse ut store skred på disse hvis terrenget tillater det. De svake lagene ligger dypt i snødekket. Det gjør at de er vanskelige å påvirke, men vær forsiktig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke.
Det er kommet litt nysnø de siste dagene. Mange steder er snøen vindpåvirket, eller det er avblåst til eldre skarelag, men i beskyttede formasjoner kan det finnes mindre områder med ubunden snø. Ute ved kysten er det generelt lite snø i terrenget.
Det finnes flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, og begerkrystaller langs bakken. Dette er trolig mest utbredt i indre strøk. Under ca. 200 moh. er det gamle snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-15 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.
Mest vind i nord.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til sterk kuling fra nord om kvelden.
-15 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.
Nærgående lavtrykk gir usikre prognoser mtp. vind og nedbør. Det ventes store lokale forskjeller.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

17.03.2021 kl. 21:07

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -3 °C Nordvågen (0moh) kl 21:08 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kan ha sammla litt i kløften.. Uforandret skredfare neste døgn: Melder mye vær fremmover .

ObsID: 262638

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

17.03.2021 kl. 08:05

206 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Moderst snøfokk i sørvendt helling

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 262511

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

17.03.2021 kl. 08:03

47 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Snø som har falt i skjermet område med lite vind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 262510

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

16.03.2021 kl. 22:41

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -4 °C E69 Revva (0moh) kl 22:41 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør å vind.. Økende skredfare neste døgn: Melder snø og mye vind.

ObsID: 262479

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

16.03.2021 kl. 20:03

24 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -5 °C Kjøllefjord (100moh) kl 20:04 2 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvendte skråninger lades jevnt og trutt med nysnø og teansportsnø. . FV8074 Hopseidet - Skjånes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vedvarende vind neste døgn. Mye fokksnø vil samles på utsatte steder.

ObsID: 262471

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

15.03.2021 kl. 21:41

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2 °C Magerøya (0moh) kl 21:41 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

ObsID: 261320

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

15.03.2021 kl. 19:34

112 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -2 °C Kjøllefjord (0moh) kl 19:34 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Noe nysnø i skråninger, svak binding. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mer snø og vind i vente.

Skredaktivitet

15. mar 19:38 (+01:00) - 14. mar 19:38 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Liten tilleggsbelastning N. Under 100 moh Gjelder Fv894 Oksevåg - Sandfjordvatnet, Skråning ca 80° utløst av plog. Stort snøfall på kort tid og litt vind ladet skråningen. Svært beskjeden mengde

ObsID: 261311

Finnmarkskysten / Oksevågdalen

Snø

15.03.2021 kl. 08:51

174 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

15. mar 08:51 (+01:00) Snø på FV894 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 263560

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

15.03.2021 kl. 01:53

217 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2 °C Kifjord (0moh) kl 01:53

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Rolig vær, lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 261193

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

14.03.2021 kl. 21:32

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -4 °C E69 kåfjord (0moh) kl 21:32 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Melder snø å vind. Uforandret skredfare neste døgn: Nedbør å vind.

ObsID: 261185

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org