Snøskredvarsel for Finnmarkskysten torsdag 18.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. I indre strøk finnes det svake lag dypt i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind opptil kuling første del av dagen fører til at det fortsatt kan dannes ustabile fokksnøflak i leheng. Fokksnøflakene fra onsdag vil også trenge litt tid på å stabilisere seg. I områder som får mye pålagring kan middels store skred løsne naturlig. Vedvarende svake lag er mest utbredt i indre strøk hvor det er mulig å løse ut store skred på disse hvis terrenget tillater det. De svake lagene ligger dypt i snødekket. Det gjør at de er vanskelige å påvirke, men vær forsiktig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke.
Det er kommet en god del nysnø de siste dagene kombinert med vind fra vest og nord. Mange steder er snøen dermed vindpåvirket, eller det er avblåst til eldre skarelag. Ute ved kysten var det generelt lite snø i terrenget før siste snøfall.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, og begerkrystaller langs bakken. Dette er trolig mest utbredt i indre strøk. Under ca. 200 moh. er det gamle snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar.
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til sterk kuling fra nord om kvelden.
-15 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.
Nærgående lavtrykk gir usikre prognoser mtp. vind og nedbør. Det ventes store lokale forskjeller.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -9 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Noe økende vind fra sør sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

18.03.2021 kl. 22:31

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snø å vind å mildvær på tur. Økende skredfare neste døgn: Regn.

Vær

Snø -2 °C E69 (0moh) kl 22:31 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 262814

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

18.03.2021 kl. 12:00

24 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

18. mar 12:00 (+01:00) Snø på EV69 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 263102

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

18.03.2021 kl. 00:21

233 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør og drivsnø. . FV98 Ifjordfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Drivsnø vil opprettholde faregraden .

Vær

Snø -5 °C Oksevåg (100moh) kl 00:21 8 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 262642

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

17.03.2021 kl. 21:07

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kan ha sammla litt i kløften.. Uforandret skredfare neste døgn: Melder mye vær fremmover .

Vær

Snø -3 °C Nordvågen (0moh) kl 21:08 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 262638

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

17.03.2021 kl. 08:05

206 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Moderst snøfokk i sørvendt helling

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 262511

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

17.03.2021 kl. 08:03

47 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Snø som har falt i skjermet område med lite vind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 262510

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

16.03.2021 kl. 22:41

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør å vind.. Økende skredfare neste døgn: Melder snø og mye vind.

Vær

Snø -4 °C E69 Revva (0moh) kl 22:41 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 262479

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

16.03.2021 kl. 20:03

24 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvendte skråninger lades jevnt og trutt med nysnø og teansportsnø. . FV8074 Hopseidet - Skjånes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vedvarende vind neste døgn. Mye fokksnø vil samles på utsatte steder.

Vær

Snø -5 °C Kjøllefjord (100moh) kl 20:04 2 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 262471

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

15.03.2021 kl. 21:41

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

Vær

Ikke nedbør -2 °C Magerøya (0moh) kl 21:41 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261320

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

15.03.2021 kl. 19:34

112 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. mar 19:38 (+01:00) - 14. mar 19:38 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Liten tilleggsbelastning N. Under 100 moh Gjelder Fv894 Oksevåg - Sandfjordvatnet, Skråning ca 80° utløst av plog. Stort snøfall på kort tid og litt vind ladet skråningen. Svært beskjeden mengde

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Noe nysnø i skråninger, svak binding. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mer snø og vind i vente.

Vær

Snø -2 °C Kjøllefjord (0moh) kl 19:34 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 261311

Finnmarkskysten / Oksevågdalen

Snø

15.03.2021 kl. 08:51

174 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

15. mar 08:51 (+01:00) Snø på FV894 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 263560

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

15.03.2021 kl. 01:53

217 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Rolig vær, lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør -2 °C Kifjord (0moh) kl 01:53

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261193

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org