Snøskredvarsel for Finnmarkskysten søndag 28.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Stabile forhold mange steder, men vær forsiktig der det ligger fokksnø i bratte leformasjoner. Økt fare for våte løssnøskred i solutsatte fjellsider.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt vind fra sør, men nå forventes det at det er lite løssnø å flytte på. Det meste av løssnøen er nok allerede blåst bort på lørdag. Fokksnøflakene stabiliserer seg raskt, men ved stor tilleggsbelastning vil det være mulig å løse ut enkelte fokksnøflak. Om sola titter fram, kan det gå våte skred i bratt solvendt terreng. Solutløste skred ventes å være små, men i lune formasjoner hvor sola tar godt, kan skred bli større.
Snøoverflate er preget av store svingninger i temperatur under de siste dagene. Det har vært perioder med mildvær og regn opp til over 500 moh, etterfulgt av snøfall til havivå og solinnstråling. Generelt er nysnøen fuktig og kompakt i lavlandet. Ovenfor mildværsgrensen har det vært kraftig vind og stor snøtransport.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, og begerkrystaller langs bakken. Dette er trolig mest utbredt i indre strøk. Under ca. 200 moh. er det gamle snødekket gjennomfuktet etter mildværet.
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om formiddagen.
-5 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til søndag.
Delvis skyet.
Ny vindøkning om kvelden fra SØ.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

28.03.2021 kl. 22:41

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Natte frost å lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Regn -2 °C E69 (0moh) kl 22:41 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 264492

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

27.03.2021 kl. 20:24

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør å nattefrost. Uforandret skredfare neste døgn: Melder fint vær.

Vær

Ikke nedbør 3 °C Hønsa (0moh) kl 20:24 0 cm nysnø akkumulert siste time.

ObsID: 264346

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

27.03.2021 kl. 15:13

232 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Vindpåvirket og tynt snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Utsikt mot sørvendte fjellsider som har samlet mye mer snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Konveks formasjon midt på bildet har samlet snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er svært kompakt og påvirket av mildvær, vind og gjenfrysing. Ikke funnet svake lag eller observert faretegn. Pga lav utløsbarhet og lite snø er faregraden lav. Denne fjellsiden er antageligvis lite representativ for forholdene i andre deler av regionen. Det ligger mer snø I andre nordvendte fjellsider. Vil vedvare uten utsikter til mer nedbør og vind. Varslet faregrad er riktig Fortsatt mest snø i sørlige himmelretninger.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV

Vær

Ikke nedbør 2 °C 5 m/s fra S ↑ 20% skyer Det har vært plussgrader, sol og sørlig vind siste døgn. Ikke nedbør siste døgn.

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Svært lite snø I denne fjellsiden (nordvendt). Snødekket er også svært påvirket av vind, plussgrader og antakeligvis noe regnbyger tidligere i uken. Det er kun mer konvekse formasjoner som har samlet snø. Overflaten består av skare og vindpakket snø. Svært dårlig skiføre.

Tester

LBT Ingen brudd

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Titter med kikkert inn i sørvendte brattheng, men observerte ingen solutløste løssnøskred.

Snøprofil

10 cm K MF 0 mm M, 15 cm P RG 0 mm D, 25 cm K MF 0 mm D -2,8 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm

ObsID: 264348

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

27.03.2021 kl. 08:59

217 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør 1 °C Kjøllefjord (100moh) kl 08:59 Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 264247

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

26.03.2021 kl. 13:00

292 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Mye snøfokk under observasjon
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Nordøst vendt side med fokksnø flak på smelte fryse skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Veldig vindpåvirket nordlig vendt side
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

Skredfarevurdering

1 Liten Dårlig binding i fokksnøen i N NØ Ø SØ- vendte sider. Skredproblemet finnes kun i få områder og bekreftelse var vanskelig å finne. Det forventes ikke skred større enn str 2 middels, grunnet størrelse på fokksnø ansamlinger Det var ett lag med smelte fryse skare, som var særdeles sprøtt og luftig. Fant ingen klare tegn til fasettering, Men det kan utvikle seg til å bli problematisk, hvis det blir kaldere framover. Spesielt hvor kald luft samler seg i daler, eller hvor sol ikke kommer til Varslet faregrad er for høy

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ Skredproblemet finnes kun i få områder og bekreftelse var vanskelig å finne. Det forventes ikke skred større enn str 2 middels, grunnet størrelse på fokksnø ansamlinger

Vær

Ikke nedbør -1 °C 15 m/s fra SV ↗

Snødekke

Moderat snøfokk Skare Tørr Jevnt lag med smelte fryse skare over hele terrenget. Unntaksvis bak rygger og i noen forsenkninger, som har flekkvis ansamlinger av fokksnø. Noen leheng har større ansamlinger, antagelig nokk til str 2 skred. Veldig vindpåvirket i nordlig vendte sider, som et resultat av snøfokk fra 200m å oppover

Tester

ECTP30@30cmQ1

ECTN24@11cmQ3

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm 1F MFcr 1 mm D, 80 cm K RG 0 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen Smeltefryseskaren var særdeles sprø og luftig. Var overbevist om at det va fasetterte krystaller, men fant ingen klare tegn til fasettering. Tok ikke temperatur, da forskjell har vært minimal de siste dagene og grunnet mye vind under observasjon

ObsID: 264201

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

25.03.2021 kl. 20:29

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Melder bedre vær å ingen nedbør.. Minkende skredfare neste døgn: Bra vær.

Vær

Ikke nedbør -1 °C Skipsfjord (0moh) kl 18:00 2 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 264175

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

25.03.2021 kl. 19:16

112 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temperaturen har falt, snøen har satt seg og virker stabil i binding mellom lagene. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Rolige vindforhold, fortsatt fallende temperatur.

Vær

Ikke nedbør -2 °C Kjøllefjord (100moh) kl 19:16 2 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 263989

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org