Snøskredvarsel for Finnmarkskysten onsdag 31.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Bygevær gjør at skredforholdene vil variere i regionen. Unngå leområder der det legger seg opp ferske nysnøflak. Våte skred kan løsne om solen varmer.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Bygevær vil gi påfyll av snø i fjellet og økende skredfare utover dagen. Nysnø og vind vil danne ustabile flak i leformasjoner i fjellet. Disse kan være lett å løse ut. Bygeværet gir usikre værprognoser og variasjoner innad i regionen. I områder som har fått lite snø, vil skredproblemet være mindre utbredt. Om sola titter fram, kan det gå våte skred i bratt, solvendt terreng. Spesielt der sol får varmet nysnø. Solutløste skred ventes å være små, men i lune formasjoner hvor sola tar godt, kan skred bli større.
Bygevær fra nordvest gir nysnø i overflaten. Gammelt snødekket er kompakt og påvirket av mildvær, vind og gjenfrysing, og består av skare og vindpakket snø. Forrige uke var det perioder med mildvær og regn opp til ca. 500 moh, etterfulgt av snøfall til havnivå og solinnstråling. Fra fredag til mandag har det periodevis vært sterk vind fra sør.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, og begerkrystaller langs bakken. Dette er trolig mest utbredt i indre strøk. Under ca. 200 moh. er det gamle snødekket gjennomfuktet etter mildværet.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-4 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
9 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-4 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Periodevis liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

31.03.2021 kl. 20:39

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 2 °C Skipsfjord (0moh) kl 20:39 0 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye regn. Minkende skredfare neste døgn: Melder kaldere.

ObsID: 264974

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

30.03.2021 kl. 20:53

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C 889 (0moh) kl 20:53 0 cm nysnø akkumulert siste time.

ObsID: 264801

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

29.03.2021 kl. 22:43

190 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Biter av sørvendt skavl brekker av i solen
ObsID: 264657

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

29.03.2021 kl. 22:39

294 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot øst. Viser Snøfordeling med snø I sørvendte heng .

Snødekke

ObsID: 264653

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

29.03.2021 kl. 22:17

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C Nordvågen (0moh) kl 22:17 0 cm nysnø akkumulert siste time.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør natte frost. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær..

ObsID: 264648

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

29.03.2021 kl. 14:51

217 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C Oksevågdalen (100moh) kl 14:51

ObsID: 264612

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

28.03.2021 kl. 22:41

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn -2 °C E69 (0moh) kl 22:41 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Natte frost å lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 264492

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org