Snøskredvarsel for Finnmarkskysten søndag 04.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø og perioder med vind ventes å føre til ferske fokksnøflak i leområder i høyden. Hvis sola kommer fram kan det gå små løssnøskred i bratte solvendte heng.
Gammelt snødekke er generelt kompakt og påvirket av mildvær, vind og gjenfrysing, og består av skare og vindpakket snø.
I indre strøk finnes vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, og begerkrystaller langs bakken. Men dette ligger de fleste steder under hard snø og er svært vanskelig å påvirke.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-14 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-12 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

04.04.2021 kl. 22:00

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C 889 (0moh) kl 22:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør å frost. Økende skredfare neste døgn: Regn å vind.

ObsID: 265545

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

04.04.2021 kl. 13:24

363 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Lbt@35
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mye vindtransport av vinterens snø. Mest snø I sørlige leområder. Lite snø på topper og rabber hvor vinden får tak. Enkelte steder med tynt snødekke har snøen smeltet ned til bakken.

Vær

Snø -1 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Bygevær. Varierende vindstyrke fra vindstille til 4 ms. Noen få minusgrader

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabile forhold og gode bindinger i snødekket. Viktigste skrdproblem nå er fokksnø og binding mot skare + sol. Jeg har ikke gravd profil i denne høyden tidligere I vinter og ser at mildvær lenger nede har hatt mindre påvirkning her. Ser fortsatt noen tydelige skarelag nede I snøen, men snøen har ikke vært gjennomfuktet. Kantkorn er til stede mot bakken. Tester viser tegn på stabilitet og svake lag identifisert ved Lbt propagerte ikke ved ECT. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

Tester

LBT@75cmQ1 Ved isolering. I kantkorn over skare

LBT@35cmQ1 Lett

Skredaktivitet

4. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke utsyn til mye skredterreng og dårlig sikt

Snøprofil

1 cm 4F PP 1 mm D, 8 cm 4F PP D, 8 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 17 cm 1F RG 0 mm D, 4 cm I MFcr D, 35 cm P RG 0 mm D, 5 cm I MFcr D, 1 cm 4F FC 2 mm/4 mm D 0 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -1,7 °C @ 30 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 70 cm, -0,7 °C @ 80 cm

ObsID: 265556

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

03.04.2021 kl. 18:50

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd -1 °C E69 (0moh) kl 18:50 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sludd å regn. Uforandret skredfare neste døgn: Kortvarig å lite sne .

ObsID: 265407

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

03.04.2021 kl. 10:22

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig bris, lettskyet, 3C. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn, litt kjøligere..

ObsID: 265338

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

01.04.2021 kl. 23:02

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 0 °C Magerøya (0moh) kl 23:02 0 cm nysnø akkumulert siste time.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 265119

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

01.04.2021 kl. 11:00

271 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Nsala@NVE

Skredfarevurdering

Våt snø er nokk d mest fremtredende problemet nå pga smelting, men også regn. Med hovedvekt på flakskred og naturlig utløst. Etter min mening er østlig til sydlig vendte sider, mest utsatt. Selv om vestlig vendt ofte er vanligere

ObsID: 265060

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org