Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 09.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær oppmerksom på fare for skred i solutsatte brattheng og der det ligger flak av nysnø i leområder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet vil fortsatt være knyttet til fokksnøflak i leheng, og solutløste skred i sørvendte hellinger. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg, men solinnstråling kan få det til å gå naturlig utløste små til middels skred. I indre strøk finnes vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, og begerkrystaller langs bakken. Men dette ligger de fleste steder under hard snø og er svært vanskelig å påvirke.
Det har kommet litt nysnø de siste dagene. Dette dekker stedvis det gamle snødekket som generelt er kompakt og påvirket av mildvær, vind og gjenfrysing, og består av skare og vindpakket snø. Det er lite snø på rabber og topper der vinden har tatt tak.
I indre strøk finnes vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, og begerkrystaller langs bakken. Men dette ligger de fleste steder under hard snø og er svært vanskelig å påvirke.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om formiddagen.
-13 °C til -5 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør på kysten

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-19 °C til -7 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

08.04.2021 kl. 22:37

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør . Uforandret skredfare neste døgn: Pent vær.

Vær

Ikke nedbør 2 °C E69 Smørfjord til Hønsa (0moh) kl 22:37 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 266404

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

08.04.2021 kl. 15:00

267 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Snødekke
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Dårlig binding i fokksnøen. Problemet er vanskelig å løse ut og har relativt liten utbredelse, grunnet store variasjoner i snødekket. På bakgrunn av snødekket generelt. Tenker jeg at nedføyket svakt lag med nysnø, er ett relevant problem også. selv om det var vanskelig å finne Varslet faregrad er for høy

Vær

Ikke nedbør -1,8 °C 5 m/s fra S ↑

Tester

ECTN12@12cmQ2

ECTN24@39cmQ2

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Vått i solvendte sider og tørr snø i skyggesider

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ

Snøprofil

12 cm F RG 0 mm D, 6 cm P RG/DF 1 mm D, 17 cm 1F RG 0 mm M, 4 cm 4F MF 1 mm/2 mm M, 60 cm K RG 0 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -0,9 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -1,1 °C @ 50 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 266408

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

08.04.2021 kl. 14:01

268 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm 4F PP 1 mm M, 2 cm P RG M, 7 cm 1F RG 0 mm M, 8 cm P RG 0 mm D, 2 cm I MFcr D, 18 cm 1F MF D, 20 cm P MF D, 10 cm 1F MF 1 mm D, 1 cm 4F MFcr D, 10 cm P/1F MF/FCxr 2 mm/3 mm -0,7 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Små skavlbrekk i sørvendte heng pga sol.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold og gode bindinger. Ikke funnet svake lag. Ser at nyeste fokksnøen har skiktoverganger/nedsnødd nysnø og legger til grunn at dette er mest fremtredende skredproblem generelt for regionen. I denne høyden finnes det fortsatt kantkorn nede I snødekket, men dette er vanskelig å påvirke og har i denne høyden beveget seg mot smelteomvandling og bedre bindinger. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 1 m/s fra NV ↘ Sol og skyfri himmel. Lite vind og ingen nedbør. Har vært ned mot -6 på natten.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God Ingen brudd

LBT@80cmQ3 Bryter ved stor belastning i kantkorn ved bakken.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Avblåst på topper og rabber. Litt fuktig og tynt nysnølag over hardere såle. Ganske godt skiføre. Mest snø I sørlige og østlige himmelretninger pga mye nordvestlig vær i vinter. Snødekket har fått påfyll av nysnø siste 1-2 uker.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV

ObsID: 266386

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

07.04.2021 kl. 23:03

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite sne. Uforandret skredfare neste døgn: Melder fint vær.

Vær

Snø 0 °C Skipsfjord (0moh) kl 23:03 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 266159

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

06.04.2021 kl. 22:29

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Litte nedbør å nattefrost. Uforandret skredfare neste døgn: Melder frost å litt snø.

Vær

Sludd 2 °C Hønsa til Nordkapp tunnelen (0moh) kl 22:29 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 265958

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

06.04.2021 kl. 18:48

304 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i terreng, drivsnø legger seg i nordvendte skråninger som er lite utsatt for solstråling.. FV888 Bekkarfjord - Hopseidet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør -3 °C Reinoksevann (200moh) kl 18:48 Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 265948

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

06.04.2021 kl. 10:10

47 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps

Vær

Sludd 2,6 °C Skifter mellom sludd og snø

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Våt løssnø Fuktig

ObsID: 265811

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org