Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 01.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme i soleksponerte brattheng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mai begynner med svært vinterlige forhold i fjellet, og fortsatt snøbyger og vind fra NV vil føre til mer pålagring i de samme leområdene som har fått mye fokksnø de siste dagene. Det er usikkert hvor mye snø som kommer, men i områder med mye vindtransport av snø kan det forekomme noen naturlig utløste skred i leområder. Hvis sola kommer fram kan den også varme opp snødekket i bratte solvendte sider og føre til naturlig utløste skred.
Det har vært perioder med snøbyger den siste uka, og det har kommet 10-20cm nysnø som har lagt seg over et solid skarelag etter mildvær i midten av april. Torsdag ettermiddag og kveld ventes kraftige snøbyger og mye vind fra NV-N.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn/begerkrystaller ved bakken. I lavlandet er laget gjennomfuktet og på vei mot avrunding, og det skal mye til for å få påvirke det svake laget nå.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til sterk kuling fra nordvest om kvelden.
-10 °C til -7 °C på 700 moh.
Skyet.
Stor usikkerhet i nedbørmengde og vindstyrke.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordøst om kvelden.
-10 °C til -4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

01.05.2021 kl. 22:34

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør å natte frost. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør neste døgn..

Vær

Snø 1 °C E69 (0moh) kl 22:34 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 270866

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

01.05.2021 kl. 17:09

261 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Ect
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

1. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fortsatt noe snøtransport, men mesteparten av fokksnøen har dannet harde flak. Mye fersk vindstransportert fokksnø I leområder mot sør og øst. Har lagt seg over skarelag. Begerkrystaller mot bakken går mot avrunding. Lite snø over topper , rabber og på eksponerte nordsider, som all tilgjengelig nysnø er transportert bort fra.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk vindtransportert snø I sørlige og østlige leheng har dannet flak over skare. Skredproblem kan være knyttet til kantkorn dannet nær overflaten eller dårlig binding mot skare. Med bakgrunn i at flakdannelsen er knyttet til ett snøfall antar jeg at skredstørrelse kan komme opp i 2-3. Dette er lett å løse ut for en skiløper i noen bratte heng. Smelteformer under fokksnø er vanskelig å påvirke. Kantkorn mot bakken går mot avrunding. Fokksnøen vil stabilisere seg relativt raskt. Varslet faregrad er for høy Faregrad basert på min observasjon ligger nok på en sterk 2 eller svak 3 med bakgrunn i skredstørrelse.

Tester

ECTP11@18cmQ2 Middels Noe usikker på om bruddet går i overflatekant eller om det er dårlig binding mot skare.

LBT@18cmQ2 Lett klapping under fokksnø

Vær

Ikke nedbør -1,3 °C 10 m/s fra NV ↘ 40% skyer Mye sol og sterk vind fra nordvest. Temperaturen har ligget under 0 hele dagen. Lite snøtransport.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø I leområder mot sør-øst

Snøprofil

8 cm P RG D, 8 cm 1F RG D, 0,5 cm 4F FCsf 1 mm, 20 cm K MFpc M, 48 cm P MF, 17 cm 1F MF -2,8 °C @ 0 cm, -0,6 °C @ 3 cm, -0,1 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 270845

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

30.04.2021 kl. 17:00

89 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Mye nysnø i forsenkninger og sørøst vendte sider. Ellers avblåst ned til smelte-fryse-skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Kraftig snøfokk 28 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Mye nysnø i forsenkninger og i sørøst vendte sider. Ellers avblåst ned til smelte-fryse-skare

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

Skredfarevurdering

2 Moderat Stor pålagring på et snødekke som ellers er vanskelig å løse ut. Og dårlig binding mot skare i sørvest, sør og sørøst-vendte sider etter tette snebyger siste døgn Til tross for god stabilitet i snødekket, vil pålagring fra snøbyger fortsette ut lørdag også. Naturlig utløste skred kan ventes Varslet faregrad er for høy

Tester

ECTN30@40cmQ3

ECTN18@28cmQ3

Vær

Snø -1 °C 17 m/s fra N ↓ 100% skyer

Snøprofil

28 cm F PP 2 mm M, 7 cm K MFcr 2 mm W, 55 cm P MF 2 mm V 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 270781

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

30.04.2021 kl. 15:38

233 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i terreng, skredløpene beskyttes godt av snøskjerminger. Skredfaren ute i terrenget er ikke vurdert men erfaringsmessig vil den være høyere i sørvendte skråninger.. FV98 Ifjordfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventet perioder med snøfokk neste døgn. Skredløpene vil fylles litt etter hvert, men snøen setter seg etter hvert..

Vær

Snø -2 °C Kjøllefjord (100moh) kl 15:38 12 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 270730

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

29.04.2021 kl. 16:49

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Natte frost .

Vær

Snø 2 °C E69 (0moh) kl 16:50 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

ObsID: 270600

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

29.04.2021 kl. 09:53

46 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps

Snødekke

3 cm nysnø

ObsID: 270552

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org