Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 08.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lørdag ventes en god del nedbør i regionen, særlig på indre strøk. Dette vil føre til økt pålagring av snødekket, og i enkelte leheng der vinden tar kan det dannes ferske ustabile fokksnøflak. Det kan også enkelte steder være mulig å påvirke kantkornlaget under fokksnøen fra forrige uke, og man skal være særlig varsom der den ferske fokksnøen har lagt seg over områder med kantkorn eller overflaterim fra tidligere i uken.
Avblåst ned til rabber, men fortsatt godt med snø i lune formasjoner og endel skavler. Solen har påvirket snødekket godt i sørvendte heng den siste tiden.
I nærheten av Billefjord ble det forrige helg observert et lag med små kantkorn mellom skare og siste fokksnø. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget, og foreløpig er det ikke observert skred eller andre faretegn som knyttes til dette. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn/begerkrystaller ved bakken, men det er svært vanskelig å påvirke dette nå.
I naboregionen Vest-Finnmark ble det observert overflatekant og rimkrystaller etter klarværet tidligere i uken. Det er sannsynlig at dette også finnes enkelte steder i denne regionen.
3-6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst, endring til liten kuling fra nordøst om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 700 moh.
Skyet.
Nedbør fra øst om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordøst, endring til frisk bris fra sørøst.
-5 °C til -1 °C på 700 moh.
Skyet.
Mest nedbør på indre strøk

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

08.05.2021 kl. 21:57

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Uforandret skredfare neste døgn: Melder fint vær.

Vær

Ikke nedbør 2 °C Hele kontrakten (0moh) kl 21:57 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 271703

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

06.05.2021 kl. 23:02

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør . Uforandret skredfare neste døgn: Natte frost.

Vær

Ikke nedbør 0 °C E69 (0moh) kl 23:02 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 271489

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

05.05.2021 kl. 21:54

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Minkende skredfare neste døgn: Det tiner godt .

Vær

Snø -1 °C 889 (0moh) kl 21:54 0 cm nysnø akkumulert siste time.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 271488

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org