Snøskredvarsel for Finnmarkskysten tirsdag 11.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høye dagtemperaturer og solinnstråling og regn gir fare for mindre våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt stabilt snødekke, men der det kommer noe nedbør som regn, eller der solen tar tak vil det potensielt kunne gå naturlig utløste våte løssnøskred. Vær også obs på skavlbrudd.
Avblåst ned til rabber, men fortsatt godt med snø i lune formasjoner og endel skavler. Solen har påvirket snødekket godt i sørvendte heng den siste tiden.
I nærheten av Billefjord ble det forrige helg observert et lag med små kantkorn mellom skare og siste fokksnø. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget, og foreløpig er det ikke observert skred eller andre faretegn som knyttes til dette. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn/begerkrystaller ved bakken, men det er svært vanskelig å påvirke dette nå.
I naboregionen Vest-Finnmark ble det observert overflatekant og rimkrystaller etter klarværet forrige uke. Det er sannsynlig at dette også finnes enkelte steder i denne regionen.
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra sørvest, endring til bris fra sørvest om kvelden.
-6 °C til 0 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2-4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-10 °C til 0 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

09.05.2021 kl. 23:46

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø.

Vær

Ikke nedbør 4 °C Nordvågen (0moh) kl 23:46 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 271793

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

09.05.2021 kl. 14:00

47 moh

Nsala@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Meget våt Solpåvirket ubunden snø i sider eksponert for sol. Tørrere og hardere smelte-fryse-skare i sider minimalt eksponert for sol, til tross for høye temperaturer. Kun snø i forsenkninger og renner i sydlige sider. Men betydelig mere i nordlige sider og leheng, hvor det ennå er ganske vinterlig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V, NV

Skredfarevurdering

1 Liten Solpåvirket ubunden snø i sider eksponert for sol, kan føre til våte løssnøskred. Skred er svært vanskelig å løse ut, og skred større enn str 1 ventes ikke. Ingen tegn til tidligere fasetter på krystallene. Vurderer det til lite sannsynlig at vi ute ved kysten, har vært berørt av forrige ukes utvikling med kantkorn i deler av nord-norge Generelt stabilt, utvikling med regn ventes ikke å ha stor betydning for faregrad Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 7 °C 3 m/s fra S ↑

Snøprofil

12 cm F MF 2 mm V, 25 cm 1F MF 2 mm V, 12 cm K MF 1 mm V, 10 cm K MF 1 mm S, 31 cm K MFcr 1 mm/2 mm V 0 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 90 cm

ObsID: 271789

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

08.05.2021 kl. 21:57

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Uforandret skredfare neste døgn: Melder fint vær.

Vær

Ikke nedbør 2 °C Hele kontrakten (0moh) kl 21:57 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 271703

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org