Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 15.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Solvarmen kan svekke skavler og bratte solsider.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør sør i regionen kan legge opp litt fokksnø i leområder. Solvarmen kan gi litt skredaktivitet i denne fokksnøen.
Det er avblåst ned til rabber, men fortsatt godt med snø i lune formasjonar. Solen har påvirka snødekket godt i solvendte heng den siste tida.
Det er ikkje aktive vedvarande svake lag i regionen. Det finnes lag av kantkorn som kan bli aktive når og dersom det blir høge temperaturar og høg vassmetting i snødekke.
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra øst.
-7 °C til -1 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0-4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-5 °C til -2 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

15.05.2021 kl. 18:30

71 moh

Nsala@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 3 °C 10 m/s fra Ø ← 90% skyer

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Meget våt Løs og våt snø i sydlig vendte sider. Hardt og kompakt snødekke i nordlig vendte sider. Kun snø i renner og noen forsenkninger i sydlige sider. Men betydelig mere i nordlige sider og leheng, hvor snødekket ennå er sammenhengende og jevnere fordelt

Skredfarevurdering

1 Liten Løs og våt snø i sydlig vendte fjellsider. Hardt og kompakt snødekke i nordlig vendte sider. Snødekket har ingen utpregede svake lag. Brudd lar seg ikke initiere og forplanter seg heller ikke. Lite snø i regionen begrenser skred til størrelse 1 (små). Forskjell mellom nord-/ og sørvendte sider, begrenser også utbredelse til (noen bratte hend). Ingen tegn til fasetter på krystallene ved forrige observasjon og heller ikke nå. Kornstørrelse er generelt små. Avrundede fasetterte partikler vil derfor være små og vanskelig finne. Vurderer tilstedeværelsen av kantkorn til lite sannsynlig ute ved kysten. Stor og igjennkjenbar krystall, er uansett utelukket Vi befinner oss i en okklusjon ute ved kysten, og det er nedbør i form av små byger. Slik jeg tolker prognosene, vil det vedvare i noen dager. Eventuelt komme mere nedbør. Men stabiliteten i snødekket er såpass god, at det ikke ventes å ha betydning for faregrad Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV

Snøprofil

30 cm 4F MF 2 mm V, 40 cm P MF 2 mm V, 30 cm K MF 1 mm S -0,1 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm

ObsID: 272426

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

12.05.2021 kl. 20:43

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 7 °C Hele kontrakten (0moh) kl 20:43 0 cm nysnø akkumulert siste time.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite sne. Minkende skredfare neste døgn: Snøen tine fort i fjellsiden .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 272153

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org