Snøskredvarsel for Finnmarkskysten mandag 17.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er forhold for våte skred. Vær varsom i områder med vassmetta og råtten snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig varme vil gje smelting og vassmetting i snødekket. Det gir forhold for naturlig utløste våte skred utpå dagen. Vær varsom i og ved skredterreng.
Varmen dei siste dagane har påvirka og omdanna mykje av snødekket. Lågt i fjellet er snøen grovkorna, høgare til fjells er snøen meir lagdelt og finkorna.
Kantkornlag er varmepåvirka og er gradvis i ferd med å forsvinne.
4 - 9 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-4 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Periodevis frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-2 °C til 5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

16.05.2021 kl. 13:29

257 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Avrundet begerkrystall
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Snø 1 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer Jevnt med nedbør i form av sludd og snø siden kl 0000 i natt. Lite vind.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold i dette området selv om det har kommet mye nysnø siste døgn. Det er gode bindinger I nysnøen og mot underliggende skare. Snødekket er gjennomfuktig. Begerkrystaller ved bakken er ikke lenger aktuelt som skrwdproblem. Små løssnøskred vil kunne gå i nysnøen. Vil kunne finnes fokksnø i høyereliggende deler av regionen (gaissene) med andre forhold og muligens større grad av lagdeling. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Falt 30 cm våt nysnø siste døgn

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Falt mye snø og sludd siste døgn. Snøoverflaten er fuktig og nysnøen er jevnt fordelt I terrenget. Nysnøen har lagt seg over områder som var helt bare fram til i går, typisk rygger og topper. Kantkorn ved bakken er avrundede. Snøpakka under nysnø består av smelteformer .

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små

Tester

ECTX God

LBT@89cmQ3 Lett klapping i kantkorn ved bakken

Snøprofil

15 cm 1F RG M, 9 cm P RG M, 28 cm 1F MFcl W, 34 cm P MFcl W, 6 cm 1F MFpc/DHxr 2 mm/4 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm

ObsID: 272489

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

16.05.2021 kl. 12:25

148 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps

Snødekke

30 cm nysnø Stort snøfall i natt. Fuktig snø.

ObsID: 272486

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

16.05.2021 kl. 07:28

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C E69 (0moh) kl 07:28 0 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Uforandret skredfare neste døgn: Snøen tine fort nu..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 272450

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

15.05.2021 kl. 18:30

71 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 3 °C 10 m/s fra Ø ← 90% skyer

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Meget våt Løs og våt snø i sydlig vendte sider. Hardt og kompakt snødekke i nordlig vendte sider. Kun snø i renner og noen forsenkninger i sydlige sider. Men betydelig mere i nordlige sider og leheng, hvor snødekket ennå er sammenhengende og jevnere fordelt

Skredfarevurdering

1 Liten Løs og våt snø i sydlig vendte fjellsider. Hardt og kompakt snødekke i nordlig vendte sider. Snødekket har ingen utpregede svake lag. Brudd lar seg ikke initiere og forplanter seg heller ikke. Lite snø i regionen begrenser skred til størrelse 1 (små). Forskjell mellom nord-/ og sørvendte sider, begrenser også utbredelse til (noen bratte hend). Ingen tegn til fasetter på krystallene ved forrige observasjon og heller ikke nå. Kornstørrelse er generelt små. Avrundede fasetterte partikler vil derfor være små og vanskelig finne. Vurderer tilstedeværelsen av kantkorn til lite sannsynlig ute ved kysten. Stor og igjennkjenbar krystall, er uansett utelukket Vi befinner oss i en okklusjon ute ved kysten, og det er nedbør i form av små byger. Slik jeg tolker prognosene, vil det vedvare i noen dager. Eventuelt komme mere nedbør. Men stabiliteten i snødekket er såpass god, at det ikke ventes å ha betydning for faregrad Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV

Snøprofil

30 cm 4F MF 2 mm V, 40 cm P MF 2 mm V, 30 cm K MF 1 mm S -0,1 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm

ObsID: 272426

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org