Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 21.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær forsiktig i råtten snø, eller snø med stort vanninnhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er generelt stabile forhold. Snødekket er isotermt og det er gode bindinger i nysnøen, og mot underliggende skare. I Gaissene som har høyereliggende fjell, så kan det være fokksnø og større grad av lagdeling. Det vil kunne løsne enkelte små løssnøskred i nysnøen som følge av opphopning av vann.
Søndag kom det ca. 30 cm med våt løssnø. Snøoverflaten er fuktig og nysnøen er jevnt fordelt i terrenget. Nysnøen har lagt seg over områder som var helt bare fram til i går, typisk rygger og topper.
Kantkorn ved bakken er avrundet og anses som smelteomvandlet.
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest.
0 °C til 3 °C på 700 moh.
Skyet.
Nordvest frisk bris utsatte steder. Mest nedbør i øst, ganske usikkert hvor mye. Nullgradersgrensen synker generelt noe i utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1-5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord, endring til frisk bris fra nordøst om kvelden.
-4 °C til 0 °C på 700 moh.
Skyet.
Mest nedbøer lengst i øst. Nedbør som snø langt ned i terrenget om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org