Snøskredvarsel for Finnmarkskysten mandag 24.05.2021

1
Liten
Publisert:

Det er generelt stabil snø. Vær likevel varsom der det er svært våt snø, særleg i terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt er det stabil snø, med eit smelteomvandla snødekke som har gode bindingar. Enkelte stadar kan det gå våte laussnøskred, sidan det blir sol og mildare temperaturar. Tilhøva kan vere annleis ved Gaissene, der det potensielt kan finnast fokksnøflak, men dette er usikkert sidan vi ikkje har observasjonar derfrå.
Det var stor snøsmelting sist veke, noko som har gjort at snøgrensa har blitt høgare, og det er lite snø lengst ut på kysten. Den snøen som finnast er i hovudsak blitt smelteomvandla, inkludert dei vedvarande svake laga som fantest tidlegare på sesongen. Snøoverflata blir mjuk om dagen og det frys på om natta. Det kan moglegens vere andre tilhøve med Gaissene.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-9 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Opp i frisk bris fra øst om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

23.05.2021 kl. 17:00

292 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Ennå mye snø i daler hvor solen ikke kommer ordentlig til. Bildet er tatt i rettning sørøst

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Løs og våt snø i sydlig vendte sider. Hardt og kompakt snødekke i nordlig vendte sider. Kun snø i renner og noen forsenkninger i sydlige sider. Men betydelig mere i nordlige sider og leheng, hvor snødekket ennå er sammenhengende

Skredfarevurdering

1 Liten Ubunden snø er hovedproblemet. Men det ligger et lag med is i snødekket som hindrer vann i å trekke igjennom. Det ble ikke gjort funn av is eller skarelag under observasjon. Utbredelsen av problemet er derfor svært begrenset. Lite snø i regionen begrenser skred til størrelse 1 (små). Forskjell mellom nord-/ og sørvendte sider, begrenser også utbredelse til (noen bratte hend) Det er meldt mye sol framover og det ventes at solvarmen vil svekke snødekket i sydlig vendte sider Varslet faregrad er riktig Varslet på varsom, har i stor grad dreid seg om generelt stabile forrhold. Med forsiktighet i snø med stort vanninnhold. Siste varsel legger til "Vær likevel varsom der det er svært våt snø, spesielt i terrengfeller". Jeg synes varslet treffer veldig godt. Tenker dette er-/ og vil være spesielt relevant i perioder med nedbør

Vær

Ikke nedbør 5 °C 4 m/s fra S ↑ 50% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV Selv om ubunden snø er hovedproblemet. Ligger det et lag med is i snødekket, som hindrer vann i å trekke igjennom. Det ble ikke gjort funn av is eller skarelag under observasjon. Utbredelsen er derfor svært begrenset

Snøprofil

Snøprofil er ikke tatt grunnet marginal og forutsigbar utvikling. Hovedfokus har vært å påvise utbredelse av lag som fører til opphoping av vann. Da spesielt i sider med begrenset solpåvirkning. Det ble ikke gjort funn av is eller skarelag som kan skape problem. Men det er observert tidligere i samme fjord

ObsID: 274201

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org