Snøskredvarsel for Finnmarkskysten onsdag 26.05.2021

1
Liten
Publisert:

Det er generelt stabil snø. Vær likevel varsom der det er svært våt snø, særleg i terrengfeller, sidan det kan gå våte laussnøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt er det stabil snø, med eit smelteomvandla snødekke som har gode bindingar. Enkelte stadar kan det gå våte laussnøskred når sola står på, men dei blir truleg ikkje store. Tilhøva kan vere annleis ved Gaissene, men dette er usikkert sidan vi ikkje har observasjonar derfrå.
Det har vore stor snøsmelting siste tida, noko som har gjort at snøgrensa har blitt høgare, og det er lite snø lengst ut på kysten. Den snøen som finnast er i hovudsak blitt smelteomvandla, inkludert dei vedvarande svake laga som fantest tidlegare på sesongen. Snøoverflata vekslar mellom våt grovkorna snø og skare. Det kan moglegens vere andre tilhøve med Gaissene.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-3 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Periodevis frisk bris.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordøst.
-5 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

26.05.2021 kl. 20:36

moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Bildet viser østvendt side opp mot 600 meters høyde

Snødekke

Mye snøsmelting i det siste og snøen er gjennomfuktet.

ObsID: 274431

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

23.05.2021 kl. 17:00

292 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Ennå mye snø i daler hvor solen ikke kommer ordentlig til. Bildet er tatt i rettning sørøst

Vær

Ikke nedbør 5 °C 4 m/s fra S ↑ 50% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Ubunden snø er hovedproblemet. Men det ligger et lag med is i snødekket som hindrer vann i å trekke igjennom. Det ble ikke gjort funn av is eller skarelag under observasjon. Utbredelsen av problemet er derfor svært begrenset. Lite snø i regionen begrenser skred til størrelse 1 (små). Forskjell mellom nord-/ og sørvendte sider, begrenser også utbredelse til (noen bratte hend) Det er meldt mye sol framover og det ventes at solvarmen vil svekke snødekket i sydlig vendte sider Varslet faregrad er riktig Varslet på varsom, har i stor grad dreid seg om generelt stabile forrhold. Med forsiktighet i snø med stort vanninnhold. Siste varsel legger til "Vær likevel varsom der det er svært våt snø, spesielt i terrengfeller". Jeg synes varslet treffer veldig godt. Tenker dette er-/ og vil være spesielt relevant i perioder med nedbør

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV Selv om ubunden snø er hovedproblemet. Ligger det et lag med is i snødekket, som hindrer vann i å trekke igjennom. Det ble ikke gjort funn av is eller skarelag under observasjon. Utbredelsen er derfor svært begrenset

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Løs og våt snø i sydlig vendte sider. Hardt og kompakt snødekke i nordlig vendte sider. Kun snø i renner og noen forsenkninger i sydlige sider. Men betydelig mere i nordlige sider og leheng, hvor snødekket ennå er sammenhengende

Snøprofil

Snøprofil er ikke tatt grunnet marginal og forutsigbar utvikling. Hovedfokus har vært å påvise utbredelse av lag som fører til opphoping av vann. Da spesielt i sider med begrenset solpåvirkning. Det ble ikke gjort funn av is eller skarelag som kan skape problem. Men det er observert tidligere i samme fjord

ObsID: 274201

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org