Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 28.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær varsom om det kommer mye regn eller der det er fokksnøansamlinger i høyden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fredag synker temperaturen. Det kan komme litt nedbør og vind, og til fjells vil dette komme som snø. Det kan i enkelte få leheng bygge seg opp ferske fokksnøflak som kan være mulig å løse ut, men disse stabiliserer seg relativt raskt. Under mildværsgrensa vil lavere temperaturer føre til et mer stabilt snødekke, men om det kommer mer regn enn prognosene tilsier kan det gå ett og annet smått og vått løssnøskred også denne dagen. Forholdene kan være annerledes ved Gaissene, men dette er usikkert siden vi ikke har observasjoner derfra.
Det har vært stor snøsmelting den siste tiden, noe som har gjort at snøgrensa har blitt høyere, og det er lite snø lengst ut på kysten og i sørvendte hellinger. Den snøen som finnest er i hovedsak blitt smelteomvandlet, og veksler mellom våt grovkornet snø og skare. Det kan muligens være andre forhold på indre strøk, f.eks ved Gaissane.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-2 °C til 2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.
Lavere temp utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-4 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

26.05.2021 kl. 20:36

moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Bildet viser østvendt side opp mot 600 meters høyde

Snødekke

Mye snøsmelting i det siste og snøen er gjennomfuktet.

ObsID: 274431

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org