Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 29.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Ha ulik tilnærming til vått og tørt snødekke. Faren for våte skred øker utover dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt stabil snø. Lørdag fortsetter med litt bygenedbør og vind. Under mildværsgrensa vil det kunne gå ett og annet smått og vått løssnøskred, særlig om det kommer mer regn enn prognosene tilsier. Vær varsom der snøen er svært våt. Over mildværsgrensa kan det finnes et og annet fokksnøflak i leheng som er mulig å påvirke, men dette er nok lite utbredt og stabiliserer seg raskt. Forholdene kan være annerledes ved Gaissene, men dette er usikkert siden vi ikke har observasjoner derfra.
Det har vært stor snøsmelting den siste tiden, noe som har gjort at snøgrensa har blitt høyere, og det er lite snø lengst ut på kysten og i sørvendte hellinger. Den snøen som finnest er i hovedsak blitt smelteomvandlet, og veksler mellom våt grovkornet snø og skare. Det kan muligens være andre forhold på indre strøk, f.eks ved Gaissane.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-4 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-6 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.
Kjøligere først på dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

29.05.2021 kl. 15:30

221 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Veldig lite snø i sydlig vendte sider
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Betydelig med snø i nordlige sider og daler
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 2,9 °C 10 m/s fra NV ↘ 50% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket har ingen utpregede svake lag. Brudd lar seg ikke initiere og forplanter seg heller ikke. Veldig lite snø begrenser skred til størrelse 1 (små). Forskjell mellom nord-/ og sørvendte sider, begrenser også utbredelse til (få bratte hend) Det er og har vært mye regnbyger. Det vil antagelig vedvare i noen dager. Men det ventes ikke å ha betydning for faregrad Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Meget våt Løs og våt snø i sydlig vendte sider. Hardt og kompakt snødekke i nordlig vendte sider. Omentrent ikke snø i sydlige sider. Men betydelig mere i nordlige sider

Snøprofil

40 cm K MF 2 mm V, 30 cm I MFcr 2 mm V, 60 cm K MF 2 mm W -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 130 cm

ObsID: 274692

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

26.05.2021 kl. 20:36

moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Bildet viser østvendt side opp mot 600 meters høyde

Snødekke

Mye snøsmelting i det siste og snøen er gjennomfuktet.

ObsID: 274431

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org