Snøskredvarsel for Finnmarkskysten søndag 30.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Regn og mildvær gir fare for våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt stabil snø. Søndag fortsetter med litt bygenedbør og mildere temperaturer. Under mildværsgrensa vil dette kunne føre til ett og annet smått og vått løssnøskred, særlig om det kommer mer regn enn prognosene tilsier. Vær varsom der snøen er svært våt. Forholdene kan være annerledes ved Gaissene, men dette er usikkert siden vi ikke har observasjoner derfra.
Høyt til fjells kan det ha kommet litt nysnø, men ellers har det vært stor snøsmelting den siste tiden, noe som har gjort at snøgrensa har blitt høyere, og det er lite snø lengst ut på kysten og i sørvendte hellinger. Den snøen som finnest er i hovedsak blitt smelteomvandlet, og veksler mellom våt grovkornet snø og skare.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-6 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.
Kjøligere først på dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-1 °C til 4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør i ytre strøk

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

29.05.2021 kl. 15:30

221 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Veldig lite snø i sydlig vendte sider
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Betydelig med snø i nordlige sider og daler
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket har ingen utpregede svake lag. Brudd lar seg ikke initiere og forplanter seg heller ikke. Veldig lite snø begrenser skred til størrelse 1 (små). Forskjell mellom nord-/ og sørvendte sider, begrenser også utbredelse til (få bratte hend) Det er og har vært mye regnbyger. Det vil antagelig vedvare i noen dager. Men det ventes ikke å ha betydning for faregrad Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 2,9 °C 10 m/s fra NV ↘ 50% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Meget våt Løs og våt snø i sydlig vendte sider. Hardt og kompakt snødekke i nordlig vendte sider. Omentrent ikke snø i sydlige sider. Men betydelig mere i nordlige sider

Snøprofil

40 cm K MF 2 mm V, 30 cm I MFcr 2 mm V, 60 cm K MF 2 mm W -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 130 cm

ObsID: 274692

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org