Snøskredvarsel for Hallingdal tirsdag 18.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind og en del nedbør vil gi ferske fokksnøflak, hovedsaklig i nordøstvendte heng. Stedvis kan disse løses ut naturlig. Gunstig temperatur vil gjøre at flakene raskt stabiliserer seg. Skredfaren vil være avtagende utover dagen.
Snøoverflaten består av fokksnø med ulik hardhet og utbredelse etter perioder med vind og snø. Fokksnøflakene finner man hovedsaklig i nordøstvendte heng. Rygger og topper er stedvis avblåst ned til skare. Snøen er fuktig opp til ca 1000-1100 moh.
I området rundt Hemsedal ble det i forrige uke observert svake lag av kantkorn rundt skarelag i det gamle snødekket, særlig rundt tregrensa. Dette laget har ikke blitt påvist lenger vest i regionen, og heller ikke i Hemsedal de siste dagene, så det antas at utbredelsen er svært begrenset.
Mandag formiddag meldes det om moderat snøfokk i Hemsedal.
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.
Kaldere utover dagen. Mest nedbør lengst vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

17.02.2020 kl. 09:27

1271 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot øst

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet I og i nærheten av skianlegget

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Str er mellom 2 og 3. Fg 3 kan forsvares så lenge været står på. Mildvær vil stabilisere raskt.

Vær

Snø -1 °C 12 m/s fra V → 70% skyer Litt snø med vestavind. Mildt I dag. Seig snø uten mye spenning.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Fuktighet opp til ca 1100 moh går fra kram til tørr. Ikke fare for våte skred slik jeg oppfatter dagen.

ObsID: 213827

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

16.02.2020 kl. 15:47

1091 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot vest i et opphold mellom bygene.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F DF 2 mm D, 30 cm P RG 1 mm D, 20 cm P MF 2 mm, 30 cm K MFcr D, 15 cm F FC 3 mm

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fersk vindtransportert snø fra vest er skredproblemet. Forventning om naturlig utløste skred, mest str 2, men også noen str 3. Skredproblemet har størst utbredelse lengst vest i regionen. Gammel fokksnø virker stabil og krever I all hovedsak stor tb for å kunne bli påvirket. Gunstig temperatur gjør at skredfaren går raskt opp og ned, forutsatt at temperaturen holder seg relativt høy. Kommer ann på nedbørsmengde fra vest. Med mer nedbør der vil skredproblemet opprettholdes og større deler av regionen vil, avhengig av vindstyrke, få frakta inn snø. Varslet faregrad er riktig Godt varsel.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Størst utbredelse lengst vest i regionen med stor nok utbredelse generelt til at skredproblemet. blir førende for regionsvarselet. Stor pålagring/svært lett å løse ut mens været står på.

Tester

LBT@10cmQ3 I nedføyka løs nysnø. Tjukt svakt lag med 1f fast flak av finkorna snø over.

Vær

Snø 0 °C 7 m/s fra V → 100% skyer Nedbøren kommer fra vest og rammer i første rekke randsonen i regionen mot vest. Bygevær med god sikt og opphold av og til.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nedbør og vind fra vest skaper kolonnekjøring over Hemsedalsfjellet. Begrenset sikt, men helt åpenbar transport av nysnø med vind.

Snødekke

Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Ujevn fordelt snødekke. Rygger og utsatt terreng er avblåst, vindpåvirket. Østvendte leområder har mye fersk vindtransportert snø.

ObsID: 213750

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org