Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 22.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

20.11.2019 kl. 12:28

1166 moh

Didde89 (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Didde89

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Snøprofil

Utvidet blokktest i testeheng. Himmelrettning Sør.Snødybde 1 meter. Blokken løste ut med en gang den var frigjort i bakkant og skled av. Bruddet skjedde på 75 cm dybde. Bruddflate Q1. Bruddet skyldes rimkrystaller over gammelt snødekke. I tillegg observerte vi flere drønn i snøen på vei oppover.

ObsID: 199386

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.