Snøskredvarsel for Hallingdal onsdag 03.03.2021

2
Moderat
Publisert:

I høgfjellet finst det framleis vedvarande svake lag i snødekket. Det er mogeleg å løyse ut skred der snødekket er tynt eller mjukt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Enkelte stader i høgfjellet kan det vere mogeleg å løyse ut skred på vedvarande svakt lag. Det er vanskeleg å forutsjå kvar dette kan skje, men skredutløysing er mest sannsynleg der snødekket er tynt eller mjukt Det har vore kraftig vind i fleire dagar og det er mest truleg ikkje laussnø igjen som kan flyttast på når vinden igjen aukar.
Over 1000 moh ligg det finkorna snø i overflata. Under 1000 moh er snødekket gjennomvått.
I høgfjellet over ca. 1200 moh finst det framleis vedvarande svakt lag av kantkorn i snødekket.
På søndag vart det observert eit skred i Hemsedal som har gått på vedvarande svakt lag.
I helga vart det i Hemsedal rapportert om drønn, skytande sprekkar og kollaps i kantkornlaget der snødekket vart tynt over 1200 moh. Tysdag ettermiddag er det minus 0,7 grader C og laber bris frå V ved Hemsedal skisenter 1344 moh.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-4 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-9 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Synkende temperaturer utover kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hol

Snø

03.03.2021 kl. 11:07

1367 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Mildværet har brutt ned kantkornlag og det er nå hard, bærende skare fra skoggrensa og godt oppover i fjellet. Høgere på fjellet (over 1300-1400 moh) er det mer intakte kantkornlag i snødekket, men også her er det hard bærende skare slik at det generelt skal veldig stor tilleggsbelastning til for å påvirke. Heng med ugunstig lagdeling som e mulig å påvirke, har begrenset utbredelse.

Skredaktivitet

3. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred i området Sudndalen, Blåberget - Geiteryggen. Flere gamle fra siste mildvær.

Tester

ECTX God Fokksnøen sitter godt, og mildværet har «nullstilt» snødekket her. Eventuelle kantkornlag som kan tenkes å være bevart, er under bærende skare og vanskelige å påvirke.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 1200 moh Skare Tørr Snødekket preget av mildvær og at det nå er kaldere. Panserskare opp til ca 1300 moh, over det litt fokksnø her og der oppå skaren, men den har festet seg godt. Jevnt snødekke i alle hellingsretninger.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Virker bra stabilt. Ørlite snøfokk men veldig små mengder, samler seg i heng mot Ø.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 5 m/s fra NV ↘ 60% skyer Kaldere i dag, og kjølende vind. Skyer rundt toppene, det presser på fra NV.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virker generelt bra stabilt, men intakte svake lag av kantkorn kan ikke utelukkes høyt til fjells. Litt fersk fokksnø har stabilisert seg bra. Det rapporteres om mer fokksnø og ferske kantkornlag i Hemsedalsområdet, dette er ikke observert her. Kantkornlag vil vi nok slite med lenge ennå. Varslet faregrad er riktig Gir bra bilde av situasjonen

Snøprofil

20 cm 4F/1F RG 0 mm D, 2 cm K MFcr, 28 cm 1F- RG 0 mm D, 1 cm K MFcr, 35 cm 4F-1F FCxr 1 mm D, 2 cm K MFcr, 15 cm 1F MF 1 mm D, 15 cm 4F FCxr 2 mm D -2,5 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen NØ-vendt skjerma heng med litt fersk fokksnø

ObsID: 258926

Hallingdal / Hemsedal

Snø

02.03.2021 kl. 18:02

1317 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Observert på avstand. Trolig naturlig utløst

Skredaktivitet

2. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. V

ObsID: 258809

Hallingdal / Hemsedal

Snø

02.03.2021 kl. 17:16

1602 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vindtegn som tyder på v-nv vind i overflaten. Skjerma formasjoner, høyt til fjells mot ø og s har samla fokksnø siste dager.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP22@35cmQ1 Middels Brudd i store kantkorn på vesentlig hardere gliflate. Bruddkvalitet ligger mellom Q1 og Q2.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Svært lite snø som kan flyttes av vind tilgjengelig. Snøoverflaten er mange steder erodert med ujevnt og krevende skiføre. Fra skoggrensa og ned er det gjennomslagsføre og fuktig snødekke.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn der det lå innblåst fokksnø, fra ca 1200 moh. Fikk også drønn på eldre smelteomvandlet snøoverflate, men de var ikke like tydelige.

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 8 m/s fra V → 50% skyer Det er generelt mildt, men ingen tegn til vår i høyfjellet. Bratt sørvendt terreng blir imidlertid preget av sol og varme.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkornlag under skare kan påvirkes av en enkelt skiløper der snødekket er tynt og mykt. Det er spesielt utsatt høyt til fjells i områder som har nylig innblåst fokksnø fra v/NV. Over ca 1200 moh har det i forrige uke også vært mildvær, men det har ikke vært langvarig /kraftig nok til å nøytralisere vvsl, som er velutviklet og fremdeles tørre. Sola vil sannsynligvis føre til mindre våte løssnøskred i bratt sørvendt terreng. I og med at skredproblemet, etter min mening, er begrenset til få heng lander jeg på fg 2, en høy 2. og sannsynligvis vil være mer utbredt lengst vest i regionen. Vvsl vil være med oss og vær utsikter ser ikke ut til å endre situasjonen på lenge. Varslet faregrad er riktig hovedbudskap stemmer bra.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV over 1100 moh Når sola står på I bratt sørvendt terreng.

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 1200 moh Jeg mener problemet vil kunne påvirkes der snødekket er tynt med liten tb. Det gjelder spesielt I leområder der siste dagers fokksnø ligger over kantkorn. Kantkorn under skare er forøvrig å finne overalt.

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 15 cm 4F RG/DF 1 mm D, 10 cm K MF/RG 1 mm D, 3 cm F FC 2 mm D, 15 cm P MF D, 5 cm F FC 4 mm D, 15 cm 1F FC 2 mm D, 10 cm F DH 4 mm D -3 °C @ 0 cm, -2,5 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -2 °C @ 70 cm

ObsID: 258930

Hallingdal / Hemsedal

Snø

02.03.2021 kl. 14:33

1443 moh

Politiet i Sør-Øst (Ukjent)

Skredhendelse

2. mar 14:33 Ø-vendt Skredet startet på 1515 moh

ObsID: 258780

Hallingdal / Hol

Snø

02.03.2021 kl. 11:40

1201 moh

Hasse (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Hasse
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hasse
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Hasse Kommentar:  Bruddet forplantet seg på skrå oppover mot venstre
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Hasse
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Hasse
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Hasse
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP28@30cmQ1 God Bruddet forplantet seg på skrå, se bilde

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr

Vær

0 °C 7 m/s fra NV ↘ 20% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Det skal mye til for å løse, kun leenkelte heng som er svært bratte. Generelt veldig kraftig vind og fukt påvirket Kaldt på natt og mildt på dag vil stabilisere ytterligere. Liten temp gradient Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

2 cm F RG M, 5 cm 1F MF M, 1 cm I, 15 cm P MF, 25 cm P MF, 1 cm I, 80 cm 4F MF

ObsID: 258820

Hallingdal / Hol

Snø

02.03.2021 kl. 11:40

1201 moh

Hasse (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP28@30cmQ1 God Bruddet forplantet seg på skrå, se bilde

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr

Vær

0 °C 7 m/s fra NV ↘ 20% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Det skal mye til for å løse, kun leenkelte heng som er svært bratte. Generelt veldig kraftig vind og fukt påvirket Kaldt på natt og mildt på dag vil stabilisere ytterligere. Liten temp gradient Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

2 cm F RG M, 5 cm 1F MF M, 1 cm I, 15 cm P MF, 25 cm P MF, 1 cm I, 80 cm 4F MF

ObsID: 258821

Hallingdal / Hol

Snø

01.03.2021 kl. 15:46

1384 moh

MidtNatLed (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  MidtNatLed Kommentar:  Vindtransport på N. Flishovd (1477).
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  MidtNatLed Kommentar:  Kraftig vind fra V. Snø langs bakken/topp. Ved/mot N. Flishovd (1477).

Snødekke

Vindpakket myk Fuktig Under 1400 moh. fuktig overflate/snødekke. Soloppvarmet. Høyere er det mix av skare og vindpakket snødekke, men fortsatt element av fukt i overflaten.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra V. Fra ca 1400 moh. er det det en god del snøtransport. Lavere er snøen så fuktig eller med skarelag som hindrer vindtransport av snø.

Vær

fra V →

ObsID: 258639

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org