Snøskredvarsel for Hallingdal onsdag 20.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt krevende forhold. Et nedsnødd svakt lag kan føre til store skred. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind danner myke nysnøflak i lesider. Snøen ventes å komme jevnt gjennom døgnet. Dette kan være gunstig og gjøre at nysnøflak flere steder får gode bindinger til det gamle snødekket, særlig under ca 1200 moh. Det finnnes vedvarende svakt lag av kantkornet snø under fokksnøen, men det varierer rundt i regionen hvor utbredt dette er. Der dette finnes som et aktivt svakt lag, kan en skiløper løse ut store skred, str. 3. Andre steder i regionen er dette kantkornlaget mindre aktivt og/eller fraværende og det skal større tilleggbelastning til for å løse ut skred. Det finnes også flere kantkornlag dypere i snødekket i alle himmelretninger. Disse vurderes som vanskeligere å påvirke, men det kan være mulig på tynt snødekke ved stor tilleggsbelastning.
Snøoverflaten over tregrensa er vindpåvirket. I skjermet terreng mot øst/sørøst ligger lommer med ca 10 cm ubundet snø tilgjengelig for vindtransport. Snødekket er relativt jevnt fordelt i terrenget, men snødybden er størst i vestvendte fjellsider. På utsatte steder er det fremstikkende steiner og i høyfjellet er det en del skare synlig i snøoverflaten. Kulda de siste dager har dannet noe overflaterim, mest i lune strøk og på løs snø. Dette rimet har nå blitt dekket av et tynt lag med nysnø.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn under fokksnøflak. Det kan også stedvis være nedføyket overflaterim nede i snøpakket. Disse lagene kan være lette å påvirke. Dypere i snødekket finnes eldre kantkornlag rundt skare, samt begerkrystaller mot bakken. Disse dype lagene er vanskeligere å påvirke.
Søndag fjernutløste skiløpere et stort flakskred ved Hemsedal. Det ble trolig utløst på et tynt flak som dekket et kantkornlag over skare. Det har også blitt meldt om flere skred i regionen i dagene før dette.
De siste dagene har det blitt meldt om drønn i snødekket flere steder i regionen.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-16 °C til -10 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 13 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-12 °C til -8 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

20.01.2021 kl. 09:49

664 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps

Vær

Snø -4 °C fra SØ ↖ 100% skyer Mildere. Ca 5 cm snø i natt. Lavt skydekke.

ObsID: 250953

Hallingdal / Hemsedal

Snø

19.01.2021 kl. 18:37

1019 moh

haldan (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  haldan Kommentar:  Flak ca 10 cm tykt her løsnetved første lette slaget med håndflsten på spaden. Det samme gjorde det i samme heng der flaket var ca 20 cm
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  haldan Kommentar:  Blokker opp til en kubikk. Må våre noe tid tilbake. Kan ha vært et skavlebrudd med utglidimg av snømsser i heng under. I samme bekkedal ca 300 meter lenger nord. 2o meter høyt og 50 meter bredt Sørvendt.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Overskyet. Lav skybase og dårlig sikt over tregrensen. Høyere temp enn siste dager.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Vindpakket hard Svært variabelt fra områder med løs snø til harde flak med bøgeforrm og svært vindpåvirket.

ObsID: 250901

Hallingdal / Hemsedal

Snø

19.01.2021 kl. 14:42

1319 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot bjøberg. Lettere vær vestover.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Begrenset sikt fra skoggrensa og høyere opp.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Bruddflate Q1, kom ved isolering. Fokksnø over er P/k fast og 20 cm tykk - bærende.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Skredproblemet kan være tilstede i de fleste eksposisjoner, men jeg mener mest utsatt sektor er s, sø og ø. Svakt lag av kantkorn er mange stder dekket av hard fokksnø som i mange tilfeller vil være bærende. Treffer man på et svakt punkt på tynt snødekke kan en person påvirke svakt lag og løse ut str. 3 skred. Det skal sannsynligvis generelt stor tilleggsbelastning til, men også mulig ved liten.

Tester

LBT@21cmQ1

ECTPV@21cmQ1 Dårlig I kantkornlag under fokksnø

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fikk et drønn uten forplantning på tynt snødekke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Situasjonen er kompleks. En skiløper kan løse ut store skred. Skredstr. Blir nok vel så mye avgjort av kubikk som av lengde. Det er mange steder tykke harde flak over vvsl. Svakt lag sine egenskaper varierer nok en del. I dag brøyt det lett og glatt (ved isolering) på to ulike tester. Men vvsl er tykt, i alle fall der jeg undersøkte. Det kan derfor ta opp en del energi før det går til brudd. På punkter der fokksnø er tynn og der kantkornlag er tynt og kanskje mer utviklet vil man kunne påvirke større områder som ellers ikke ville gått til brudd. Svært hard fokksnø I overflaten, den har begynt å kante seg litt, men ikke nevneverdig. Lite løs snø tilgjengelig for vindtransport over skoggrensa. Vvsl blir værende med oss en god stund enda ser det ut til. Nysnø vil ikke gjøre så stor forskjell på det eksisterende skredproblemet, men ferdsel vil sannsynligvis øke etterhvert og det kan by på utfordringer da nysnøen vil kamuflere vvsl enda bedre enn den allerede er. Varslet faregrad er for høy Jeg tenker sp er i få heng, derfor fg 2. En høy fg 2.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke sett noen ferske skred på strekningen mellom Hemsedal sentrum og bjøberg.

Vær

Snø Bittelitt nedbør i dag. Betraktelig mildere nå med svak vind fra ø/sø. Lavt skydekke og liten/ingen sikt over skogen. Lettere vær lengst vest i regionen.

Snøprofil

20 cm K RG/FC 0 mm D Bittesmå kantkorn i fokksnøen, den har begynt å kante seg., 8 cm F FC 2 mm D, 10 cm F/4F FC 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 10 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm I MFcr D, 15 cm 4F FC 3 mm D, 1 cm I MFcr D, 10 cm F DH 5 mm D -7,5 °C @ 0 cm, -7,4 °C @ 10 cm, -5,7 °C @ 20 cm, -4,3 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen I ø vendt terreng, ca. 1300 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Snøen i skogen er myk, ubundet. Over tregrensa varierer hardheten I overflaten. I skjerma vestvendt terreng kan man finne lommer/tarmer med løs snø. Snødekket over tregrensa er generelt preget av vind. Tydeligste vindtegn etter vestavind.

ObsID: 250903

Hallingdal / Hol

Snø

18.01.2021 kl. 12:05

1048 moh

callewernhoff (Ukjent)

Tester

ECTN13@15cmQ2 Middels Nysnölag i fokksnö. Kantkorn går ikke till brudd efter vidare slag.

ObsID: 250741

Hallingdal / Hol

Snø

18.01.2021 kl. 11:27

1146 moh

callewernhoff (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Propagerar men ingen skyt sprekke4

ObsID: 250734

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.01.2021 kl. 15:07

1495 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot vest.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 6 m/s fra V → 60% skyer Noe mildere generelt I dag. Skyer har trukket inn fra vest med noe snøfnugg som kom i dag. Ubetydelig mengde. Så ikke vindtransport av snø i dag, men det kan tenkes at det er noe høyt til fjells.

ObsID: 249682

Hallingdal / Hemsedal

Snø

17.01.2021 kl. 13:08

1303 moh

Didrik Abrahamsen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Didrik Abrahamsen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Didrik Abrahamsen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Didrik Abrahamsen Kommentar:  Her kan du se oss i bakgrunnen. Som sier noe om størrelsesforholdet.

Skredhendelse

17. jan 13:27 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst SØ-vendt Skredet startet på 1311 moh og sluttet på 1229 moh Kantkornet snø over skarelag 200 cm høy og 75 m bred bruddkant Leområder Fjernutløst skred når vi gikk på flaten ovenfor henget mot toppen. Løstes ut når vi gikk på ett triggerpunkt inntil en stein på flaten hvor snødekket var tynt. Brudkanten var nok opp mot 2m høy og vi antar at skredet løste ut på kantkornlaget over gammel skaret ut fra det vi kunne se på bilder fra drone.

Ulykke/hendelse

Ingen ble tatt i skredet og det var heller ingen nedenfor i henget når skredet gikk. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 250702

Hallingdal / Hol

Snø

17.01.2021 kl. 12:20

1105 moh

Thomas (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Thomas Kommentar:  Hallingskarvet i bakgrunn

Vær

-16 °C 0 m/s Vindstille her, men snøfokk på toppen av Hallingskarvet

ObsID: 249628

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org