Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 25.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Naturlig utløste våte snøskred ventes i lavlandet, mens i høyden må man unngå ferske og ustabile nysnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan fortsatt gå noen våte flakskred under mildværsgrensa, men etter flere dager med mildvær har snødekket tilpasset seg og tåler regnet bedre enn ved første gangs oppbløting. Våte skred vil ofte følge terrengformasjonene og kan gå svært langt. Unngå bekkedaler og andre terrengfeller. Høyere til fjells vil gunstig temperatur gjøre at nysnøflak får relativt gode bindinger til det gamle snødekket. Vær likevel oppmerksom på ustabile ferske fokksnøflak. Svake lag kan fortsatt bli påvirket og løse ut skred der snødekket er tynt og/eller mykt. Fjernutløsning kan være mulig. Det er meldt mest nedbør vest i regionen og her vil skredfaren være høyest.
Onsdag preger mildvær, mye nedbør og sterk vind regionen. Nysnøgrensen ligger på ca 1300-1400moh. Smelte-frysesykluser siste dager har gitt skarelag høyt oppe i det gamle snødekket. Over mildværsgrensen ligger det ferske fokksnøflak i fjellsider vendt mot nord til øst. Sterk vind i høyfjellet gjør at flakene lokalt har stor utbredelse.
Langvarig kulde fram til sist helg har dannet flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. Det varierer hvor dypt i snødekket varmen har virket. Observasjon ved Ål søndag sier at det ligger upåvirket kantkorn nede i snødekket på ca 950moh.
Onsdag formiddag målte Hemsedal skisenter (1344moh) sørvest stiv kuling og -1 grad.
7 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-1 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-5 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.
Mest nedbør i vest. Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

25.02.2021 kl. 13:22

1149 moh

haldan (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  haldan Kommentar:  Som forventet under rådene forhold er det stor skredaktivitet langs hele området som kan opserveres fra veien RV 52.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 10 m/s fra V → 40% skyer Mildt vært og vindkast opp mot 18 sm

Skredhendelse

25. feb 13:35 (+01:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Brattheng

ObsID: 257898

Hallingdal / Hemsedal

Snø

25.02.2021 kl. 11:33

1353 moh

marit (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  marit

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind og snøfokk

ObsID: 257856

Hallingdal / Hemsedal

Snø

25.02.2021 kl. 11:33

1353 moh

marit (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind og snøfokk

ObsID: 257857

Hallingdal / Ål

Snø

25.02.2021 kl. 08:57

1126 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 4 m/s fra V → 70% skyer I går mildvær høgt til fjells, litt kaldere i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Tørr Overflata preget av mildvær, tydelige smelteriller. Litt kaldere i dag og bruddskare over fuktig smelteomvandlet snø. Varmen har ikke trengt veldig langt nedover i snødekket så kantkornlag dypere enn en halvmeter er intakt

Tester

ECTP23@85cmQ2 Middels Brudd i sjikt med store kantkorn

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ingen skredaktivitet. 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 1000 moh Ingen skred i dag. Noen skred i bratt sørvendt på Reineskarvet,antar de gikk i går eller dagen før. Kun sett på avstand

Skredfarevurdering

2 Moderat Den viktigste observasjonen i dag er at kantkornlag nedover i snødekket er intakte.Mildværet de siste dagene har gitt en midlertidig svekkelse av de øvre snølagene, i dag er det litt kaldere og tilfrysing. Ikke noe fersk fokksnø her, kan være mer av det lengst vest i regionen. Temp nær null vil gi rask stabilisering av fokksnø. Temp utover dagen vil avgjøre om våt ubunden snø blir problem men virker ikke slik nå. Temperatur avgjør. Kaldere vil gi tilfrysing og stabilisering og svært vanskelig å påvirke kantkornlag dypt i snødekket. Mengde fokksnø vest i regionen vil kanskje bli såpass stor at det er riktig å ta inn som skredproblem. Varslet faregrad er for høy Blir det gradvis kaldere er skredsyklusen over for denne gang.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Mildværet har ikke trengt ned til kantkornlag dypt i snødekket. Nå er det litt kaldere og overflata er tilfryst, slik at eventuelle svake lag tåler noe mer belastning enn i går. Skredtype noe imellom vått - tørt flakskred, da snødekket over kantkornlaget er delvis fuktig.

Snøprofil

3 cm K MFcr, 40 cm 4F RG 0 mm M, 2 cm K MFcr, 40 cm 1F-P MF 1 mm D, 4 cm F-4F FC 2 mm D, 45 cm P MF 1 mm D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,7 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen NV vendt, normalt snødekke i dette høydelaget

ObsID: 257777

Hallingdal / Sudndalsfjorden

Snø

24.02.2021 kl. 14:47

744 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

24. feb 14:47 (+01:00) Snø på FV50 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 257677

Hallingdal / Ål

Snø

23.02.2021 kl. 15:11

931 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Brudd rundt skarelag/overgangen RG/FC. Ser ut som om litt av fuktigheten har stoppet her.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Laget som går til brudd.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  heidi@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 4-7 minus om natten, plussgrader om dagen de siste dagene. Vindstille i dag, selv på fjellet.

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Ikke bærende skare i overflaten, både her i skogen og opp mot 1000-1100 moh.

Tester

LBT Kollapset ganske fort i et litt våtere lag (se bilde). Men her i skogen er snøen ubunden, så det blir ikke noe brudd / flak som kan tas av for å se bruddkant.

Snøprofil

3 cm K MFcr, 4 cm F DF M, 7 cm 4F DF M, 1 cm K MFcr, 14 cm F RG M, 1 cm K MFcr, 14 cm F FC 1 mm M, 24 cm F FC 2 mm M

ObsID: 257457

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org