Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 26.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lavere nysnøgrense gjør at tørre nysnøflak er hovedskredproblemet. De ferskeste flakene finnes i fjellsider vendt mot øst til sør. Vedvarende svake lag dypere i snødekket over ca 1300-1500moh kan fortsatt bli påvirket og løse ut skred der snødekket er tynt og/eller mykt. Fjernutløsning kan være mulig høyt til fjells. Det gamle våte snødekket vil stabiliseres når temperaturen går ned og våt snøoverflate fryser til skare.
Mildværet og regnet som kom inn onsdag, gikk opp til ca 1400moh. Over mildværsgrensen finnes det ferske fokksnøflak i fjellsider vendt mot nord og øst. Disse er konsentrert til lengst vest i regionen hvor det har kommet nedbør av betydning.
Langvarig kulde fram til sist helg har dannet flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. I lavere strøk har disse mange steder blitt stabilisert av tidligere mildvær, men høyere til fjells kan de fortsatt være aktive.
Torsdag ble det observert noen str 2 skred i sørvendt fjellside på Reinskarvet.
Observasjon torsdag sør for Reineskarvet på 1100moh forteller at det her finnes tørre kantkorn under ca 40cm under den våte snøen. Torsdag ble det observert snøfokk p åca 1400moh ved Hemsedal.
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-5 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.
Mest nedbør i vest. Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 mm i døgnet, opp mot 7 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til fredag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Lærdal

Snø

26.02.2021 kl. 16:47

1124 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  JonasD@Obskorps

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ Gått mange flakskred i siden vest for RV52. Leheng.

ObsID: 258087

Hallingdal / Hemsedal

Snø

26.02.2021 kl. 16:17

1335 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Delvis Bærende skare I skogen. Fastere overflate høyere opp.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Høyere opp.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Økende mengde fokksnø I leområder i ø og s med høyden. Der jeg var i dag var det flekkvis med fokksnø til topps. I skjerma formasjoner lengre vest er det sannsynlig med større områder som har fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm 4F DF/RG 1 mm D, 5 cm I MFcr D, 3 cm F FC 2 mm M, 20 cm P RGxf 1 mm M, 5 cm 4F RGxf 2 mm M, 4 cm I MFcr, 25 cm 1F RGxf 2 mm D-M, 10 cm F FC 2 mm D, 3 cm I MFcr D, 10 cm F DH 3 mm D-M -3,1 °C @ 0 cm, -1,3 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Vær

Ikke nedbør -2 °C 4 m/s fra NV ↘ 50% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere str 1 og 2 naturlig utløste skred I øst og nordvendt terreng observert langs rv52 fra eldrevatn og østover. Ukjent løsnetidspunkt.

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Snøoverflaten er preget av skare med innslag av tørr vindtransportert snø i s og ø. Skaren er bærende for ski fra 900 moh der turen startet. Jevnt fordelt snødekke med avblåste utsatte områder. Etter observasjon fra bil så det ut som om nysnømengden var større desto lengre vest man kommer.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1100 moh Gjelder lengst vest i regionen. Gunstig temp gjør at dette problemet vil sannsynligvis stabilisere seg raskt. Jeg er usikker på snømengde og dermed skredstr.

Tester

ECTP15@16cmQ2 Middels Bruddflate mellom Q1 og Q2

Skredfarevurdering

2 Moderat Inntrykket av snødekket er stabilt. Snøoverflaten er bærende på ski fra 1100 moh. Varierende tykkelse på skare i overflaten. utbredelsen av Fersk fokksnø og vurderinger gjort rundt det er basert mer på antakelser enn faktiske observasjoner. Fokksnøen der jeg var hadde festet seg godt til skare og var godt I gang med stabilisering. Det finnes flere kantkornlag I snødekket og de er bare delvis påvirket av mildvær. Det var riktignok bærende skare på det tidspunktet og stedet jeg var, men høyere til fjells kan en anta tynnere skarelag og mindre bærende skare slik at tynt snødekke høyt og steder med mindre bæring i skaren, høyt til fjells, vil være steder man kan påvirke kantkorn under skarelag. Kulde vil fryse snøoverflate og føre til at større tb må til for å påvirke vvsl. Varslet faregrad er riktig Synes det beskriver situasjonen godt.

ObsID: 258114

Hallingdal / Hemsedal

Snø

25.02.2021 kl. 13:22

1149 moh

haldan (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  haldan Kommentar:  Som forventet under rådene forhold er det stor skredaktivitet langs hele området som kan opserveres fra veien RV 52.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 10 m/s fra V → 40% skyer Mildt vært og vindkast opp mot 18 sm

Skredhendelse

25. feb 13:35 (+01:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Brattheng

ObsID: 257898

Hallingdal / Hemsedal

Snø

25.02.2021 kl. 11:33

1353 moh

marit (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  marit

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind og snøfokk

ObsID: 257856

Hallingdal / Hemsedal

Snø

25.02.2021 kl. 11:33

1353 moh

marit (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind og snøfokk

ObsID: 257857

Hallingdal / Ål

Snø

25.02.2021 kl. 08:57

1126 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps

Snøprofil

3 cm K MFcr, 40 cm 4F RG 0 mm M, 2 cm K MFcr, 40 cm 1F-P MF 1 mm D, 4 cm F-4F FC 2 mm D, 45 cm P MF 1 mm D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,7 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen NV vendt, normalt snødekke i dette høydelaget

Vær

Ikke nedbør 0 °C 4 m/s fra V → 70% skyer I går mildvær høgt til fjells, litt kaldere i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Tørr Overflata preget av mildvær, tydelige smelteriller. Litt kaldere i dag og bruddskare over fuktig smelteomvandlet snø. Varmen har ikke trengt veldig langt nedover i snødekket så kantkornlag dypere enn en halvmeter er intakt

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Mildværet har ikke trengt ned til kantkornlag dypt i snødekket. Nå er det litt kaldere og overflata er tilfryst, slik at eventuelle svake lag tåler noe mer belastning enn i går. Skredtype noe imellom vått - tørt flakskred, da snødekket over kantkornlaget er delvis fuktig.

Tester

ECTP23@85cmQ2 Middels Brudd i sjikt med store kantkorn

Skredfarevurdering

2 Moderat Den viktigste observasjonen i dag er at kantkornlag nedover i snødekket er intakte.Mildværet de siste dagene har gitt en midlertidig svekkelse av de øvre snølagene, i dag er det litt kaldere og tilfrysing. Ikke noe fersk fokksnø her, kan være mer av det lengst vest i regionen. Temp nær null vil gi rask stabilisering av fokksnø. Temp utover dagen vil avgjøre om våt ubunden snø blir problem men virker ikke slik nå. Temperatur avgjør. Kaldere vil gi tilfrysing og stabilisering og svært vanskelig å påvirke kantkornlag dypt i snødekket. Mengde fokksnø vest i regionen vil kanskje bli såpass stor at det er riktig å ta inn som skredproblem. Varslet faregrad er for høy Blir det gradvis kaldere er skredsyklusen over for denne gang.

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ingen skredaktivitet. 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 1000 moh Ingen skred i dag. Noen skred i bratt sørvendt på Reineskarvet,antar de gikk i går eller dagen før. Kun sett på avstand

ObsID: 257777

Hallingdal / Sudndalsfjorden

Snø

24.02.2021 kl. 14:47

744 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

24. feb 14:47 (+01:00) Snø på FV50 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 257677

Hallingdal / Ål

Snø

23.02.2021 kl. 15:11

931 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Brudd rundt skarelag/overgangen RG/FC. Ser ut som om litt av fuktigheten har stoppet her.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  heidi@nve.no Kommentar:  Laget som går til brudd.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  heidi@nve.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3 cm K MFcr, 4 cm F DF M, 7 cm 4F DF M, 1 cm K MFcr, 14 cm F RG M, 1 cm K MFcr, 14 cm F FC 1 mm M, 24 cm F FC 2 mm M

Vær

Ikke nedbør 4-7 minus om natten, plussgrader om dagen de siste dagene. Vindstille i dag, selv på fjellet.

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Ikke bærende skare i overflaten, både her i skogen og opp mot 1000-1100 moh.

Tester

LBT Kollapset ganske fort i et litt våtere lag (se bilde). Men her i skogen er snøen ubunden, så det blir ikke noe brudd / flak som kan tas av for å se bruddkant.

ObsID: 257457

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org