Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 02.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i høyfjellet, det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Våte løssnøskred kan løsne der sola tar eller der snøen blir vannmettet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høyt til fjells finnes det kantkornlag i snødekket. Enkelte steder, spesielt der flakene er tynne, kan det være mulig for en enkelt skiløper å løse ut skred. Generelt skal det stor belastning til for å løse ut skred i kantkornlaget. Dersom skred først løsner kan de bli store. Der det finnes snø tilgjengelig for vindtransport vil økende vind binde snøen til ferske flak. Her kan det være være lett å løse ut middels store skred. Fuktig snødekke vil fryse til i klarværet om natten, men tine igjen der solen tar på dagtid. I solvendt terreng vil stabiliteten i snødekket svekkes, og skredfaren øker utover dagen.
Mildvær og regn de siste dagene har fuktet snøoverflaten høyt til fjells. Lavere temperaturer har nå ført til skare i snøoverflaten. Under ca. 1300 moh. er snødekket gjennomfuktet og til dels råtten. Over mildværsgrensen og lengst vest i regionen kom den siste nedbøren som snø. Her har nysnøen blåst inn i nord- og østvendte leformasjoner.
Før mildværet mandag-tirsdag fantes det flere vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket; rundt et skarelag, under fokksnøen og ved bakken. Det er usikkert hvordan mildværet har påvirket disse lagene, men sannsynligvis er de fortsatt tilstede høyt til fjells.
Onsdag ble det observert et stort naturlig utløst skred på nordsiden av Folarskardnuten (1933 moh) ved Hallingskarvet.
Onsdag ble det rapportert om drønn i snøen nord for Raudberg (1476 moh.) i Hemsedal og ved Bergsjøen (1108 moh.) i Ål.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

02.04.2021 kl. 16:30

1429 moh

trohug (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  trohug
ObsID: 265272

Hallingdal / Hemsedal

Snø

02.04.2021 kl. 15:12

1365 moh

Sinnerud (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sinnerud
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sinnerud
ObsID: 265248

Hallingdal / Hemsedal

Snø

02.04.2021 kl. 08:40

1206 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot n
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Bittelitt nysnø med vind i natt.

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Skare Tørr Minusgrader i natt. Et par cm nysnø.

Vær

Ikke nedbør 8 m/s

ObsID: 265149

Hallingdal / Hemsedal

Snø

01.04.2021 kl. 18:19

1206 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot v
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Bærende snøoverflate. Bryter igjennom på beina ved steiner og busker.

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Bærende snødekke, fra ca 1000 moh og opp. Mulig at bratte, lune solvendte heng har hatt myk snø i sag.

Skredfarevurdering

Stabilt. Ser at kantkorn er tilstede under skare, men det skal sannsynligvis svært stor tb til generelt. Kan muligens påvirkes på tynt snødekke. Overliggende snø er seig og har skare i toppen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør 3 °C 6 m/s fra V → 70% skyer Kaldt i natt. Snødekket har frosset til og er bærende. Vinden kjøler.

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 265109

Hallingdal / Ål

Snø

01.04.2021 kl. 15:15

1561 moh

JCV (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk

Skredhendelse

1. apr 15:15 Ukjent 2 - Middels Ukjent S-vendt Skredet startet på 1556 moh og sluttet på 1384 moh Brattheng Skredbanen ble observert fra Vardehovda sør for Bergsjøen. Avstand fra obspkt til skred ca 6 km, lengde og omfang er derfor vanskelig å anslå presist. Kan være utløst av skavlfall. Tidspumkt er trolig mellom 1300 og 1500 i dag 01.04. Avstand og lysforhold gjorde fotografering lite hensiktsmessig. Skredet har gått på sørsida av Reineskarvet, omtrent rett nord for Skard. Skredbanen dreier mot SSØ i nedre del av utløpssonen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Trolig naturlig utløst. Henget er sørvendt, ligger mellom 1300 og 1600 moh og stemmer dermed godt med varslet faregrad. Det er varslet noe synkende temperaturer neste døgn, samt økende vindstyrke, 17+ ms, og lett nedbør (0,6 mm). Vinddreining mot nord kan endre skavlstrukturene langs sørveggen av skarvet. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør -2 °C 12 m/s fra V → 20% skyer

Skredaktivitet

1. apr. 0-6 Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. S

ObsID: 265104

Hallingdal / Hemsedal

Snø

31.03.2021 kl. 17:12

1303 moh

Sigu (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 264959

Hallingdal / Hemsedal

Snø

31.03.2021 kl. 14:58

1144 moh

Svenitch (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Svenitch

Snødekke

240 cm totalt Skare Lagdelt. Skarelag 30cm nede i snødekket. Kantkorn uten synlig skarelag 155cm nede i snødekket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfare. Vanskelig å si hvor stor. Enorm forskjell på snødybden i terrenget på få høydemeter. Trolig fra 3 meter på det tykkeste, til bare flekker som stikker opp. Varslet faregrad er riktig Skummelt ved tynt snødekke.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 4 m/s fra V → 60% skyer Lettskyet oppholdsvær

Snøprofil

Lille blokktest 30x30cm isolert med snøsag. Gikk i brudd på slag nummer 23 ved kantkornlag 155cm fra snøoverflaten.

ObsID: 264932

Hallingdal / Hemsedal

Snø

31.03.2021 kl. 13:39

1321 moh

Bjørnar (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar Kommentar:  Snødybde 200 cm. Svakt lag 100 cm nede. Løsnet ikke på 30 slag, men ved å rikke på blokka. Varmen har ikke påvirket langt nede her. 1340 moh. Test 10 meter unna: snødybde 90 cm. Svakt lag 35 cm nede. 12 slag, Q1 for den.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar Kommentar:  Blokken som løsnet 100 cm nede ved å rikke på den. Tok først 30 slag uten forplantning ved en enkel søyle test.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar Kommentar:  Snøtest 3 hadde svakt lag 30 cm nede. Snødybde 180 cm.
ObsID: 264918

Hallingdal / Hol

Snø

31.03.2021 kl. 12:40

1433 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 1100 moh Vindpakket hard Fuktig Snødekket opp til 1300 meter ca er veldig preget av varme, fullt gjennomslag ned i grovkorna snø ved bakken. Høyere opp bærer snøen, men fortsatt smeltepåvirket et godt stykke nedover i snødekket og gjennomslagsføre der snødekket er tynt. Der snødekket er mer vindpakket eller tykkere, bærer det fortsatt godt. Mere rabber framme nå, særlig i s-vendt terreng. Antydning til tilfrysing i aller øverste sjikt men bare en cm omtrent.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkornlag som er intakte i høgfjellet tross mildvær er mest framtredende skredproblem. Det er også vanskelig å bedømme utbredelsen av skredproblemet, samtidig som konsekvensen kan bli store skred. Kaldere vær vil gi tilfrysing av snølagene som nå er fuktige/våte, og det vil bli vanskeligere å påvirke de svake lagene dypere i snødekket. Varslet faregrad er riktig Varselet gir et bra bilde av situasjonen!

Faretegn

Ferske skred Noen ferske skred (fra i går?) str 1 i bratthellinger ved Blåberget og Urdvassberget. Våte løssnøskred.

Tester

ECTX God Solide lag med kompakt snø over tykke lag med kantkorn uten futt. Vil stabilisere seg ytterligere ved tilfrysing

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 2 m/s fra V → 80% skyer Skyet, noekaldere etter mildvær som gikk høyt til fjells i går

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV, V under 1300 moh Solinnstråling ved klarvær kan gi små våte løssnøskred i solhellinger. Forekomsten vil variere med skydekke og solinnstråling, og burde være lette å forutse.

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Tross mildvær er kantkornlag intakt på høgfjellet. Kantkornlag med futt i har antagelig begrenset utbredelse i terrenget, men er vanskelige å identifisere

Skredaktivitet

31. mar. 18-24 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV. Under 1500 moh Se Faretegn

Snøprofil

15 cm 1F MF 1 mm W, 35 cm P RG 0 mm M, 30 cm 1F MF 1 mm M, 25 cm F FC 2 mm D, 3 cm K MFcr, 25 cm F FC 3 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Ø-vendt heng med normalt snødekke for høydelaget. Fuktig ned til ca en meter, under det tørt og mye intakt kant

ObsID: 264917

Hallingdal / Hol

Snø

31.03.2021 kl. 11:07

1623 moh

steinar@obskorps (****)

Skredaktivitet

31. mar. 18-24 Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ. Under 1700 moh Observert på avstand. Start på 1700 moh, utløpsområde ned til 1500 moh. Antar det er gått i mildværet i går, men usikkert

ObsID: 264884

Hallingdal / Ål

Snø

30.03.2021 kl. 18:00

1104 moh

JCV (Ukjent)

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Våt Snødybden varierer mye. I denne skrenten varierer dybden fra 90 til 300 cm eller mer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Noe lyd i snøen, og test opp mot max (ectp29), sprekk i overflaten e. 28 slag. Varslet kuldegrader, våte lag kan omvandles. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Svake drønn i snødekket - langt unna de typiske kraftige drønnende, mer som mindre, lette dunk

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Notater

Profil og test gjort ca 10 m fra observasjonen 24.03. Samme høyde i lia. Tid fra observasjon til registrering nesten ett døgn pga ustabil nettilgang.

Tester

ECTP29@40cmQ3 God Bruddblokken omfattet hele bredden og lengden, mao løsnet hele blokken på 90*30 cm. Den løsnet på slag 28 med en tydelig sprekk ca midt på (40-50cm fra hver ende) og raste helt ut på slag 29. Den løsnet ikke i ett enkelt lag, men deltes i tre mindre blokker med tre dybder, den dypeste på ca 40 cm. Ytterligere to markante bruddsoner på ca 35 og 45, alle tre Q3.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 12 m/s fra V → 40% skyer

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Snøprofil

15 cm P DF/RGsr 1 mm/2 mm M Små avrundede partikler, 10 cm P MF 2 mm W Nedre del, 8 cm P MFcr 5 mm/6 mm M Nedre del, 5 cm P/4F IF/RG 1 mm/4 mm M Hard skare over et fuktig lag, 5 cm P-K/F+ IFil/MFsl 3 mm/1 mm D-M Hele laget 2 cm over et 3 cm sørpelag, 12 cm P RG/RGlr 2 mm/6 mm M, 5 cm F-4F MFsl 1 mm V-S, 8 cm F RG/RGxf 4 mm/5 mm M Jeg har ikke tilstrekkelig ferdigheter til å avklare om dette er RGlr eller RGxf? Partiklene er i noe grad fasettert., 2 cm 4F IF/MFcr 10 mm/10 mm D, 35 cm 4F MF/MFcl 6 mm/10 mm D -1 °C @ 10 cm, -2 °C @ 25 cm, -2 °C @ 35 cm, -2,5 °C @ 45 cm, -2,5 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen Helning 27 grader mot ØSØ

ObsID: 264953

Hallingdal / Hemsedal

Snø

30.03.2021 kl. 17:34

1514 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sø
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sv
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot v ved eldrevatn
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Gjennomslag ved steiner og vekster.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Fuktig Fuktig overflate opp til 1500 moh. Dødt snødekke uten spenninger eller faretegn. Noenlunde jevnt fordelt snødekke. Litt tynnere på vindutsatte steder og i sørvendt. Gjennomslag ved busker og steiner, råttent. Ellers bærende seig fokksnø. Virker som som om snøen drener ganske bra, ok glid til tross for våt snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virker stabilt. Mildvær har virket noen dager nå, men uten særlig nedbør/regn. Det har sannsynligvis ført til en gradvis tilpasning og omvandling. Det finnes intakte svake lag av kantkorn i bånn av snøpakken, men det skal mye til for å påvirke. Fra tynt snødekke er kanskje mulig. Ingen/svært liten temp gradient i snøen og all snø var begynt en smelyeomvandling der jeg gravde. Sola vil kunne løse ut skred ved direkte innstråling. Vanskelig å sette fg ut fra det jeg observerte i sag, spesielt med det inntrykket jeg hadde før jeg gikk ut. Det er ikke sikkert min observasjon er representativ nok, men jeg lander på en lav fg 2. Med mer varme går det mot ytterligere stabilisering. Med kulde vil det også bli mer stabilt. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Tester

LBT@100cmQ2 I kantkorn/beger ved bakken

Vær

Regn 3 °C 15 m/s fra V → 70% skyer Mildt høyt til fjells. Kraftig vind i høyden. Bygeevær like øst for vannskillet, med mer jevn nedbør på vannskillet ved fylkesgrensa. Nedbøren ser ut til ikke å ha nådd særlig langt inn i varslingregionen. I alle fall ikke her i Hemsedal.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø 2 - Middels SØ, S, SV, V over 900 moh

Skredaktivitet

30. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert fra hemsedal sentrum til Eldrevatn. Leste på Regobs at det var observert et skred ved Ulvehaugnosi, like vest for regiongrensa.

Snøprofil

5 cm F MF W, 70 cm P RG/MF M, 5 cm K MFcr D-M, 8 cm 4F FC 2 mm D-M, 5 cm K MFcr 3 mm D-M, 10 cm F FC/DH 3 mm D-M -1 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 70 cm

ObsID: 264811

Hallingdal / Hol

Snø

30.03.2021 kl. 14:23

1181 moh

Thomas (Ukjent)

Vær

Regn 9 °C 7 m/s fra NV ↘ Regnbyger og sol om hverandre

Skredaktivitet

30. mar. 0-6 Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Gått i forbindelse med regnvær

ObsID: 264773

Hallingdal / Hol

Snø

30.03.2021 kl. 14:23

1181 moh

Thomas (Ukjent)

Vær

Regn 9 °C 7 m/s fra NV ↘ Regnbyger og sol om hverandre

Skredaktivitet

30. mar. 0-6 Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Gått i forbindelse med regnvær

ObsID: 264774

Hallingdal / Hemsedal

Snø

30.03.2021 kl. 12:33

1046 moh

NilsG (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  NilsG Kommentar:  Mot Bakkestølsnosi
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NilsG

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt snø, tidvis gjennomslag

Notater

Varmt i været, lett yr - tidvis gjennomslag

Vær

Yr Mildt, yr i lufta, sola stikker nesten gjennom. Varmt i lufta

ObsID: 264745

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org