Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 23.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svakt lag i snødekket som kan påvirkes enkelte steder. Vær særlig forsiktig i overgang mellom tykt og tynt snødekke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er flere ulike vedvarende svake lag i snødekket. I sørvendt terreng ligger disse under hard skare og er neppe mulig å påvirke, men i andre himmelretninger må man ta hensyn til dette skredproblemet, selv om utbredelsen er liten. Generelt er det vanskelig å løse ut skred på disse lagene, men vær oppmerksom på faretegn som drønn ol. I nordvestlige deler av regionen kan det finnes fersk fokksnø i leområder, men denne antas å stabiliseres raskt. Det ventes en del sol, så i bratte solvendte heng kan det være mulig å løse ut små løssnøsskred.
I starten av uka var det sol og forholdsvis varmt, så snøoverflaten ble våt om dagen i lavereliggende- og solvendt terreng. Fra onsdag er det noe kjøligere, så snøoverflaten har frosset til skare mange steder. Høyt til fjells og der sola ikke har fått tak kan snøoverflaten være tørr, og består generelt av hard fokksnø.
I Hemsedal ble det tirsdag observert drønn i snødekket på ca 1400moh fra et lag med rim. Det antas at dette problemet har liten utbredelse, men kan stedvis være lett å løse ut. Det er også observert kantkornlag mellom gammelt snødekke og fokksnø enkelte steder. I naboregionen Jotunheimen har dette laget ført til store skred tidligere. Det finnes dypere begravde vedvarende svake lag av kantkorn i høyfjellet, som ikke regnes som aktive nå.
Onsdag var det nordvest kuling, tidvis tette snøbyger og snøfokk i fjellet nord i Hedmsedal. Her må man forvente at det er dannet noen fokksnøflak i sørvendte hellinger.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-9 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-11 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

23.04.2021 kl. 13:38

1481 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot nv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vindpakket myk på flater her og der og i s og ø vendte leområder.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4 °C 6 m/s fra NV ↘ 30% skyer Kaldere i dag. Vind fra n og v siste dager. Ganske kraftig

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold med et tilfrosset gammelt snødekke som det skal generelt minimum stor tb for å påvirke vvsl gjennom. Våte skred kan gå i bratt terreng i sola og ulike kantkornlag og rim (som jeg fant sist observasjonstur) er ujevnt fordelt og ikke mulig å forutse hvor befinner seg. Fint skiføre i leområder i dag. Når varme kommer kan det være lettere å påvirke vvsl. Inntil da forventer jeg lave fg. Varslet faregrad er riktig Varselet er bra i dag. Nysnømengde fra i natt utgjorde ikke et SP i dag.

Skredaktivitet

23. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke noe observert på strekningen mellom hemsedal sentrum og Eldrevatn. Heller ikke på turen.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Skare Tørr Snøoverflaten veksler mellom skare og vindpakket myk i s og ø vendt terreng. Snødekket er jevnt fordelt og det er godt med snø over tregrensa enda. Ingen tegn til vår i høyden enda

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V over 1100 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1200 moh I dag fant jeg kantkorn over påskeskare og gammel hard fokksnø. Brudd i laget kom ved mer belastning enn ect tillater. Det var et glatt brudd, sannsynligvis q1. Er ikke sikker på utbredelse av dette laget, men det kan kanskje være mer utbredt lengst vest i regionen.

Snøprofil

5 cm 4F DF 1 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm I MFcr D, 5 cm 1F RG/FC 1 mm D, 2 cm I MFcr D, 33 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 30 cm K MF D, 1 cm I IF D, 20 cm 1F FC 2 mm D -4 °C @ 0 cm, -4,7 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -3,4 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 60 cm Ectx. Fikk brudd i tynt kantkornlag etter å ha dytta ut blokka i bakkant med spaden med stor kraft.

ObsID: 269939

Hallingdal / Hemsedal

Snø

23.04.2021 kl. 13:28

1164 moh

Espen Granan (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 15% skyer

Snødekke

130 cm totalt Moderat snøfokk Skare Tørr Skare ved turstart, men sola begynte å myke opp litt i overflaten etterhvert i de nedre deler. Variabel snødybde. Snødybde er målt der det er lagret snø gjennom vinteren. I perioder kom det en del vind som ga lett snøfokk der jeg var, men kunne se mer utbredt snøfokk høyere til fjells.

Snøprofil

10 cm P MFcr D, 30 cm 1F/1F-P MFcr/MF D, 90 cm 4F MF M Øverste 10 er hardt og stabilt. Vekselvis smelteformer og skarelag i de neste 30cm. De nederste 90 cm består av våt løsere snø.

ObsID: 269905

Hallingdal / Hemsedal

Snø

23.04.2021 kl. 12:32

1103 moh

Espen Granan (*****)

Snødekke

Moderat snøfokk Ser snøfokk på toppene. Merker vinden ved parkeringen også.

ObsID: 269865

Hallingdal / Hol

Snø

23.04.2021 kl. 10:51

1222 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Kantkorn på 70cm dybde
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Fersk fokksnø i heng mot SØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God Finner kantkornlag, men godt beskytta under bærende lag. Løsnet på lag med godt utvikla kantkorn på ca 70 cm. dybde når jeg jekket ut med spade

Vær

Ikke nedbør -4 °C 6 m/s fra NV ↘ 20% skyer Kald vind fra NV.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virker generelt hardt og stabilt, men kantkornsjikt fins fortsatt. Utbredelse som skredproblem er liten, men der er vanskelig å gjette hvor i terrenget det fins. Kald vind og snøfokk i dag, fokksnø er mer aktuelt skredproblem enn våt snø. Lurt å være obs på at ubetydelige skred/utglidning i fokksnøen kan ha stygge konsekvenser for den som ferdes i utsatt terreng da underlaget er glatt skare. Kantkorn vil vedvare, kanskje videreutvikles pga kulde. Fokksnø vil stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig Førsteinntrykket er hardt og stabilt og fg1 men kantkornforekomst gjør at vi fortsatt er på fg2.

Skredaktivitet

23. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Tørr Snødekket preget av flere runder med mildvær og påfølgende kulde, hard skare stort sett overalt. Litt fersk fokksnø, opp mot 15 cm i heng mot SØ. I S-vendt terreng begynner det å bli mye bart terreng, ellers jevnt snødekt i alle hellingsretninger

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind frakter litt snø til SØ-vendte heng

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Vind fra NV gir pålagring av fokksnø i leheng. Det er små mengder, mest lengst vest i regionen. Pålagring foregår fortsatt, men neppe skred større enn str 1

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 900 moh Kantkornlag fins i forskjellige utforminger i snødekket, men krever stor tilleggsbelastning da de er godt beskyttet av bærende lag med skare/kompakt snø. Utbredelse som skredproblem er liten

Snøprofil

20 cm P RG 0 mm D, 5 cm K MFcr, 2 cm F FC 2 mm D, 17 cm P MF 1 mm D Flere skarelag, 25 cm 4F MF/FC 1 mm D, 3 cm K MFcr, 5 cm F FC 3 mm D, 40 cm P MF 1 mm D -7 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen Lite NØ- vendt heng

ObsID: 269864

Hallingdal / Hemsedal

Snø

23.04.2021 kl. 08:49

1674 moh

Thomas1990@frivillig (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig

Vær

Ikke nedbør -12 °C fra NV ↘ 20% skyer

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Skare Veldig hard med innslag av tør og fin snø i sør øst hellinger

Faretegn

ObsID: 269848

Hallingdal / Hemsedal

Snø

21.04.2021 kl. 13:16

935 moh

Espen Granan (*****)

Vær

Snø 1,5 °C 10 m/s fra NV ↘ 75% skyer

Snødekke

Kraftig snøfokk Ser fokksnø fra veien. Snør tett med dårlig sikt i fjellet i perioder. Ser også masse skispor fra godværet og slushen de siste dagene. Temperaturen har gått ned etter mildværet i helgen. Skisporene tyder på at snødekket har frosset til.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Observert fra bilvei. Vinden tar godt her nede.

ObsID: 269586

Hallingdal / Hemsedal

Snø

20.04.2021 kl. 14:55

1445 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps

Tester

ECTP27@30cmQ3 God

Vær

Ikke nedbør 4 °C 5 m/s fra S ↑ 30% skyer Fin dag. Kalde netter med utstråling.

Notater

La igjen telefonen med bilder i en innelåst bil. Bilder kommer i morgen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold, men som nevnt et "nytt" rimproblem oppdaget i dag. Er nok ikke veldig utbredt,men må tas hensyn til. Sola tar i solvendt terreng og senest i går løsnet et str 2,5 vått løssnøskred i nedre del av skogshornrenna. Kantkornlag mellom fokksnø og skare i østvendt terreng fant jeg ikke i dag, men det er sannsynligvis tilstede med ujevn utbredelse. Se min forrige observasjon for beskrivelse av det. Selv om jeg ikke fant det problemet i dag bør det være med i varselet. Umulig å vite hvor det er og det er lite som tilsier at det har blitt omdannet. I dag var fokksnø stabil og bandt godt til underliggende skarelag. Ved nysnø kan den legge seg over overflaterim i skyggevendt terreng. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Stort sett skare. Østvendt terreng har områder med vindpakket snø av ulik hardhet. Sørvendt har smelteformer. Synlige rester av våte løssnøskred i sørlig sektor, spesielt der det stikker fram stein og vegetasjon. I nordlig sektor er det vintersnø enda med overflaterim mange steder. Generelt godt med snø i høyden og mye snø å tære på enda.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fikk flere tydelige drønn med god forplantning i NV vendt terreng. Bruddet kom i tydelig rimlag med intakte rimkrystaller på ca 2 cm. Rimkrystaller var sammen med kantkorn i et lag på ca 2-3 cm. Veldig luftig lag under flere skarelag med ulik tykkelse i terrenget. Rimkrystallene er gamle, sannsynligvis fra kuldeperiode tidlig på vinteren. Bruddene i laget kom fra ca 1400 moh i noe skjerma nordlig sektor. Fikk ikke brudd og fant heller ikke rimkrystaller i sør eller øst.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 1000 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 1300 moh Utbredelsen er usikker, men det var helt tydelig tilstede i dag i denne sektor. Vil tro det kan finnes i lommer her og der andre steder også. Mengden snø over er nok de fleste steder stort sett liten,derfor str. 2. Det var lettest å påvirke det der skarelag var tynne og når to gikk tett.

Snøprofil

1 cm F SH 5 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm D, 7 cm I MFcr/MF D, 5 cm F FC 2 mm D, 10 cm I MFcr D, 4 cm F FC 3 mm D, 40 cm 1F FC/MF 2 mm D -1,5 °C @ 0 cm, -3,2 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -3,5 °C @ 40 cm, -3,3 °C @ 50 cm, -2,7 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 269491

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org