Snøskredvarsel for Hallingdal mandag 26.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Det finst vedvarande svake lag, men dei er vanskeleg å påverke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skred kan løysne i solsidene når sola står på. Bortsett frå dei stadene der sola varmar snøen er snødekket så hardt at det skal mykje til for å påverke vedvarande svake lag i snødekket. Men i enkelte områder kan det finnast svakt lag av rim som kan påverkast ved ferdsel i terrenget.
Varierande snøoverflate. Somme stader skare, elles vindpakka mjuk snø i sør- og aust-vendt terreng.
I Hemsedal vart det tysdag observert drønn i snødekket på ca 1400moh frå eit lag med rim. Det er også observert kantkornlag mellom gammalt snødekke og fokksnø enkelte stader. Det finnst også vedvarande svakt lag av kantkorn djupt i snødekket.
Fredag vart det observert snøfokk i fjellet. Søndag kl 1200 er det -5,8 grader og det bles 3,7 m/s frå SV ved Hemsedal skisenter (1344 moh)
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-17 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-18 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

26.04.2021 kl. 15:47

1478 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sø
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot v
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Skispor på litt innblåst tørrsnø i en østvendt formasjon. Slike lommer finnes usammenhengende og flekkvis rundt omkring. Mest lengst vest i regionen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Her også er lite heng med innblåst tørrsnø, nø vendt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Snøoverflaten er preget av skare. Noen leområder mot ø og s har vindpakket myk, tørr snø. Bratt solvendte heng har smelteovadnlet snøpakke. Ikke snø tilgjengelig for transport. Det kalde været gjør at det fremdeles er et vintersnødekke over tregrensa der det ikke står sol på og i slakere solvendte terreng. Ganske jevnt fordelt snødekke i ulike himmelretninger.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold er mitt inntrykk. Kalde netter gjør at smelting av vintersnøen ikke har begynt skikkelig. Vvsl blir nok først et mer omfattende SP når varmen kommer eller om det mot formodning skulle komme masse snø, pålagring. Vvsl er i grenseland til å være et SP i og med at det ligger tykke bærende lag over de aller fleste steder. Varslet faregrad er for høy Jeg opplever ikke vvsl som et reelt SP i dag. Det finnes, men per dags dato er det de aller fleste steder lagt lokk på. Det kan imidlertid ikke utelukkes at en enkelt skiløper kan påvirke vvsl med påfølgende skred dersom terrenget er bratt nok. Drønn er tegn på fare som må tas på alvor.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 2 m/s fra NV ↘ Kaldt om natta, klarvær om dagen. Lite vind i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1200 moh Finnes også intakte rimkrystaller i snødekket, men disse og kantkorn ligger under bærende lag av skare og/eller hard fokksnø. Noen få steder kan det tenkes at en enkelt skiløper kan påvirke vvsl. Jeg gjorde det for en knapp uke siden på Såta nær sentrum av hemsedal. Da var det rim som sviktet.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V over 900 moh Faren øker ut over dagen. Mye har allerede rast fra seg, så ikke så stor fare for naturlig utløst, men bindingene i bratt sørvendt svekkes av sola og skiløpere kan løse ut våte løssnøskred.

Skredaktivitet

26. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 4F DF 1 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm I MFcr D, 5 cm 1F RG/FC 1 mm D, 2 cm I MFcr D, 33 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 30 cm K MF D, 1 cm I IF D, 20 cm 1F FC 2 mm D Samme profil som sist observasjonstur på samme fjell.

ObsID: 270254

Hallingdal / Hemsedal

Snø

23.04.2021 kl. 13:38

1481 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot nv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vindpakket myk på flater her og der og i s og ø vendte leområder.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Skare Tørr Snøoverflaten veksler mellom skare og vindpakket myk i s og ø vendt terreng. Snødekket er jevnt fordelt og det er godt med snø over tregrensa enda. Ingen tegn til vår i høyden enda

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold med et tilfrosset gammelt snødekke som det skal generelt minimum stor tb for å påvirke vvsl gjennom. Våte skred kan gå i bratt terreng i sola og ulike kantkornlag og rim (som jeg fant sist observasjonstur) er ujevnt fordelt og ikke mulig å forutse hvor befinner seg. Fint skiføre i leområder i dag. Når varme kommer kan det være lettere å påvirke vvsl. Inntil da forventer jeg lave fg. Varslet faregrad er riktig Varselet er bra i dag. Nysnømengde fra i natt utgjorde ikke et SP i dag.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 6 m/s fra NV ↘ 30% skyer Kaldere i dag. Vind fra n og v siste dager. Ganske kraftig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V over 1100 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1200 moh I dag fant jeg kantkorn over påskeskare og gammel hard fokksnø. Brudd i laget kom ved mer belastning enn ect tillater. Det var et glatt brudd, sannsynligvis q1. Er ikke sikker på utbredelse av dette laget, men det kan kanskje være mer utbredt lengst vest i regionen.

Skredaktivitet

23. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke noe observert på strekningen mellom hemsedal sentrum og Eldrevatn. Heller ikke på turen.

Snøprofil

5 cm 4F DF 1 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm I MFcr D, 5 cm 1F RG/FC 1 mm D, 2 cm I MFcr D, 33 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 30 cm K MF D, 1 cm I IF D, 20 cm 1F FC 2 mm D -4 °C @ 0 cm, -4,7 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -3,4 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 60 cm Ectx. Fikk brudd i tynt kantkornlag etter å ha dytta ut blokka i bakkant med spaden med stor kraft.

ObsID: 269939

Hallingdal / Hemsedal

Snø

23.04.2021 kl. 13:28

1164 moh

Espen Granan (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

130 cm totalt Moderat snøfokk Skare Tørr Skare ved turstart, men sola begynte å myke opp litt i overflaten etterhvert i de nedre deler. Variabel snødybde. Snødybde er målt der det er lagret snø gjennom vinteren. I perioder kom det en del vind som ga lett snøfokk der jeg var, men kunne se mer utbredt snøfokk høyere til fjells.

Vær

Ikke nedbør 15% skyer

Snøprofil

10 cm P MFcr D, 30 cm 1F/1F-P MFcr/MF D, 90 cm 4F MF M Øverste 10 er hardt og stabilt. Vekselvis smelteformer og skarelag i de neste 30cm. De nederste 90 cm består av våt løsere snø.

ObsID: 269905

Hallingdal / Hemsedal

Snø

23.04.2021 kl. 12:32

1103 moh

Espen Granan (*****)

Snødekke

Moderat snøfokk Ser snøfokk på toppene. Merker vinden ved parkeringen også.

ObsID: 269865

Hallingdal / Hol

Snø

23.04.2021 kl. 10:51

1222 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Kantkorn på 70cm dybde
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Fersk fokksnø i heng mot SØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind frakter litt snø til SØ-vendte heng

Tester

ECTX God Finner kantkornlag, men godt beskytta under bærende lag. Løsnet på lag med godt utvikla kantkorn på ca 70 cm. dybde når jeg jekket ut med spade

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Tørr Snødekket preget av flere runder med mildvær og påfølgende kulde, hard skare stort sett overalt. Litt fersk fokksnø, opp mot 15 cm i heng mot SØ. I S-vendt terreng begynner det å bli mye bart terreng, ellers jevnt snødekt i alle hellingsretninger

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virker generelt hardt og stabilt, men kantkornsjikt fins fortsatt. Utbredelse som skredproblem er liten, men der er vanskelig å gjette hvor i terrenget det fins. Kald vind og snøfokk i dag, fokksnø er mer aktuelt skredproblem enn våt snø. Lurt å være obs på at ubetydelige skred/utglidning i fokksnøen kan ha stygge konsekvenser for den som ferdes i utsatt terreng da underlaget er glatt skare. Kantkorn vil vedvare, kanskje videreutvikles pga kulde. Fokksnø vil stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig Førsteinntrykket er hardt og stabilt og fg1 men kantkornforekomst gjør at vi fortsatt er på fg2.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 6 m/s fra NV ↘ 20% skyer Kald vind fra NV.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Vind fra NV gir pålagring av fokksnø i leheng. Det er små mengder, mest lengst vest i regionen. Pålagring foregår fortsatt, men neppe skred større enn str 1

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 900 moh Kantkornlag fins i forskjellige utforminger i snødekket, men krever stor tilleggsbelastning da de er godt beskyttet av bærende lag med skare/kompakt snø. Utbredelse som skredproblem er liten

Skredaktivitet

23. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

20 cm P RG 0 mm D, 5 cm K MFcr, 2 cm F FC 2 mm D, 17 cm P MF 1 mm D Flere skarelag, 25 cm 4F MF/FC 1 mm D, 3 cm K MFcr, 5 cm F FC 3 mm D, 40 cm P MF 1 mm D -7 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen Lite NØ- vendt heng

ObsID: 269864

Hallingdal / Hemsedal

Snø

23.04.2021 kl. 08:49

1674 moh

Thomas1990@frivillig (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thomas1990@frivillig

Faretegn

Snødekke

Skare Veldig hard med innslag av tør og fin snø i sør øst hellinger

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -12 °C fra NV ↘ 20% skyer

ObsID: 269848

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org