Snøskredvarsel for Hallingdal onsdag 28.04.2021

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø fører til ustabile nysnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med nysnø der det også finnes terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kjem litt nysnø. Det kan ta tid før den får gode bindingar til det gamle snødekket. Underliggande snødekke er så hardt at det skal svært mykje til for å påverke vedvarande svake lag.
Varierande snøoverflate. Stort sett skare, elles vindpakka mjuk snø i sør- og aust-vendt terreng.
Det er observert kantkornlag mellom gammalt snødekke og fokksnø enkelte stader. Det finnst også vedvarande svakt lag av kantkorn djupt i snødekket.
Tysdag kl 1200 er det minus 3,9 grader og det bles 3,6 m/s frå aust ved Hemsedal skisenter (1344 moh)
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-12 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-13 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

26.04.2021 kl. 15:47

1478 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sø
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot v
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Skispor på litt innblåst tørrsnø i en østvendt formasjon. Slike lommer finnes usammenhengende og flekkvis rundt omkring. Mest lengst vest i regionen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Her også er lite heng med innblåst tørrsnø, nø vendt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Snøoverflaten er preget av skare. Noen leområder mot ø og s har vindpakket myk, tørr snø. Bratt solvendte heng har smelteovadnlet snøpakke. Ikke snø tilgjengelig for transport. Det kalde været gjør at det fremdeles er et vintersnødekke over tregrensa der det ikke står sol på og i slakere solvendte terreng. Ganske jevnt fordelt snødekke i ulike himmelretninger.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold er mitt inntrykk. Kalde netter gjør at smelting av vintersnøen ikke har begynt skikkelig. Vvsl blir nok først et mer omfattende SP når varmen kommer eller om det mot formodning skulle komme masse snø, pålagring. Vvsl er i grenseland til å være et SP i og med at det ligger tykke bærende lag over de aller fleste steder. Varslet faregrad er for høy Jeg opplever ikke vvsl som et reelt SP i dag. Det finnes, men per dags dato er det de aller fleste steder lagt lokk på. Det kan imidlertid ikke utelukkes at en enkelt skiløper kan påvirke vvsl med påfølgende skred dersom terrenget er bratt nok. Drønn er tegn på fare som må tas på alvor.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1200 moh Finnes også intakte rimkrystaller i snødekket, men disse og kantkorn ligger under bærende lag av skare og/eller hard fokksnø. Noen få steder kan det tenkes at en enkelt skiløper kan påvirke vvsl. Jeg gjorde det for en knapp uke siden på Såta nær sentrum av hemsedal. Da var det rim som sviktet.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV, V over 900 moh Faren øker ut over dagen. Mye har allerede rast fra seg, så ikke så stor fare for naturlig utløst, men bindingene i bratt sørvendt svekkes av sola og skiløpere kan løse ut våte løssnøskred.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

26. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 0 °C 2 m/s fra NV ↘ Kaldt om natta, klarvær om dagen. Lite vind i dag.

Snøprofil

5 cm 4F DF 1 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm I MFcr D, 5 cm 1F RG/FC 1 mm D, 2 cm I MFcr D, 33 cm 1F RG 0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 30 cm K MF D, 1 cm I IF D, 20 cm 1F FC 2 mm D Samme profil som sist observasjonstur på samme fjell.

ObsID: 270254

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org