Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 30.04.2021

1
Liten
Publisert:

Det er mulig å løse ut små fokksnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er hovedsakelig knyttet til små flak av fokksnø. Skulle sola titte frem kan en skiløper løse ut små våte skred i bratte solhellinger hvor snøoverflaten blir våt og myk. De gamle vedvarende svake lagene ligger for det meste beskyttet av hard fokksnø og/eller skare. Det er lite sannsynlig å løse ut skred på disse lagene, men det kan ikke utelukkes.
Snøoverflaten er varierende i regionen. Store områder har hard skare, men i sør- og østvendt terreng ligger det myke fokksnøflak.
Det er observert kantkorn under hard fokksnø enkelte steder og ved bakken. De svake lagene er så vanskelig å påvirke at de ikke regnes som et skredproblem før det blir mye varmere.
Torsdag formiddag er det skyet eller delvis skyet. Det har vært nattefrost de fleste steder.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-9 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-13 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Ål

Snø

30.04.2021 kl. 09:31

1187 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Skispor i overflatekantkorn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s fra NV ↘ Kaldt og klart i dag, litt mer skyet i går

Tester

ECTX God Hardt kompakt snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred i området Bergsjø-Reineskarvet

Snøprofil

1 cm F FCsf 2 mm D, 3 cm K MFcr, 18 cm 1F RGxf 1 mm D, 30 cm P MF 1 mm D -12 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen N-vendt, 160 cm snødekke

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Tørr Det har skjedd lite med snødekket den siste tida, hard skare over alt. I solvendt terreng er det nå stort sett bart opp til tregrensa, i skyggesider er det snø langt ned i skogen. Overflatekantkorn/rim vil antagelig klare seg så lenge det er så kaldt i været, det kan være noe å følge med på mot neste snøfall

Skredfarevurdering

1 Liten Kaldt og Stabile forhold. Utvikling av kantkornlag i overflata bør passes på, kan bli effektivt svakt lag hvis det snør ned. Varslet faregrad er riktig Finner ikke noe fokksnø i denne delen av regionen slik som det står i varselet. Ellers stabile forhold som beskrevet.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V under 1500 moh Hard solinnstråling i dag, selv om det er kaldt i været kan en ikke utelukke ar det bløtnes noe i bratt solvendt terreng utover dagen. Gjennomgående hardt i overflata så bare ubetydelige mengder

ObsID: 270664

Hallingdal / Hemsedal

Snø

29.04.2021 kl. 19:17

1320 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Våt snø i sørlig sektor på 1100 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Hard skare på 1250 moh

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 10% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

29. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm I IF, 15 cm K FC, 2 cm I IF, 20 cm K FC, 20 cm P FC

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr I sørlig sektor opp til 1200 moh er det 5-10 cm våt slush. Så fort en ikke har direkte innstråling fra sola eller kommer over 1200 moh er det stort sett hard skare. Her er det bare avgrensede områder med våt snø eller tørr fokksnø

Skredfarevurdering

1 Liten Det er generelt stabile forhold. I avgrensede områder med direkte solinnstråling kan det løsne våte løssnøskred. Dette vil være i bratt terreng i sørlig sektor. Jeg har ikke funnet fokksnø, men det kan finnes høyre opp. Der kan det løsne små skred ved tilleggsbelastning. Dette skredproblemet vil være lett å se om det er der. Jeg har ikke funnet kantkorn. Dette kan nok fortsatt finnes i nordlig sektor, men er ikke ett aktivt skredproblem nå. Skredfaren vil trolig være stabil i dagene framover Varslet faregrad er riktig Skredvarselet er riktig. Våte løssnøskred vil kunne være ett problem når sola varmer utover dagen. Fokksnø vil være ett problem der det fins

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV over 900 moh

ObsID: 270605

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org