Snøskredvarsel for Hallingdal onsdag 05.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i lesider og forsenkninger der nysnø kan ha lagt seg på overflaterim eller kantkorn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan være lett for en skiløper å løse ut middels store skred, spesielt der fokksnøflakene legger seg over rim og kantkorn. Vind og litt nysnø fører til at fokksnøflak i leheng øker i størrelse. Skred kan også løsne innad i nysnøen eller skli på skaren. Der snøoverflaten mykes opp utover dagen, pga høyere temperaturer eller gløtt av sol, kan det løsne enkelte våte løssnøskred.
Snøoverflaten består av noen cm nysnø på hard skare. Stedvis finnes lommer med mer fokksnø, hovedsakelig i leheng mot vest. Der det ikke har kommet snø tirsdag er det hard skare i snøoverflaten. Under 1000 moh. er det begrenset med snø i sørsider. Mest snø i nordlig sektor.
Det er observert kantkorn under hard fokksnø enkelte steder og ved bakken. De svake lagene er så vanskelig å påvirke at de ikke regnes som et skredproblem før det blir betydelig varmere.
Kantkorn og rim er observert i overflata.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-14 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

03.05.2021 kl. 14:33

1338 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Sørlig sektor
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Vestlig sektor
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C 1 m/s fra V → 40% skyer Bedre vær enn meldt. Sola skinner og det er vatmt og deilig

Skredfarevurdering

1 Liten Det er stort sett stabilt. Sola varmer og det er nok mulig å løsne våte løssnøskred i soleksponerte heng Det meldes om nedbør fremover og det vil øke skredfaren. Skredproblemet er avhengig av im nedbøren kommer som regn eller snø. Tørr nysnø vil kunne skape nye fokksnølag Varslet faregrad er riktig Faregrad er riktig, men sola varmer så mye at det er nok våte løssnøskred som er hovedproblemet

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Fuktig Det er fea 2-7 cm slusj avhengig av høyde og soleksponering. Har ikke observert noe tørr fokksnø. I sørlig sektor begynner det å minke på snøen, men fortsatt mye snø i øst, best og nord.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 1100 moh

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 1F FC M, 1 cm I IF, 20 cm P FC, 1 cm 1F FC, 40 cm K FC

ObsID: 271124

Hallingdal / Hemsedal / Hallingdal

Snø

02.05.2021 kl. 13:03

1467 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Nordvendt side. Topp er 1600
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Markus@NVE Kommentar:  Sydvent

Vær

Ikke nedbør -1 °C 4 m/s fra SV ↗ 10% skyer Kald klar natt med utstråling. Gjenfrysing av snødekke.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: God sikt i alle retninger

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Best skiføre i heng der solen har fått virke noe.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Fuktig Gammelt snødekke stabilt. Smelteomvandlet snø i alle himmelretninger. Kun ørsmå, ubetydelige flekker av tørrsnø i N leområder. 5 -10 cm slush på snøoverflaten alt etter når på dagen, himmelretning og hvor bratt terrenget er. Nå kl13. 5 cm i rett syd. Begynner å minke med snø i syd under 1000. Godt med snø i nordlig sektor.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV Stabile forhold. Ev problem finnes kun i svært bratt, skjermet terreng i sydlig sektor. Utglidningsfare i områder med bratt skare

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 270944

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org