Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 06.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i solvendt bratt terreng, og i leheng og forsenkninger der nysnø kan ha lagt seg på overflaterim eller kantkorn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der snøoverflaten mykes opp utover dagen, pga høyere temperaturer eller gløtt av sol, kan det løsne våte løssnøskred. I høyden kan det være mulig for en skiløper å løse ut middels store skred i fokksnøflak i leheng, spesielt der fokksnøflakene legger seg over rim og overflatekantkorn. Skred i fokksnøen kan også løsne innad i nysnøen eller skli på skaren.
Snøoverflaten består av noen cm nysnø på hard skare. Stedvis finnes lommer med mer fokksnø, hovedsakelig i leheng mot vest. Under 1000 moh. er det begrenset med snø i sørsider. Mest snø finnes i nordlig sektor.
Enkelte steder kan det finnes vedvarende svake lag lengre ned i snødekket og ved bakken. Sannsynligheten for å påvirke disse lagene er liten siden lagene ligger under hard og igjenfrosset snø. Det må antageligvis en mer betydelig temperaturstigning til for at disse lagene skal utgjøre et skredproblem.
Kantkorn og rim var observert i overflaten før siste snøfall. Utbredelsen av problemet antas å være begrenset til lune formasjoner høyt til fjells.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-14 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

03.05.2021 kl. 14:33

1338 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Sørlig sektor
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Vestlig sektor
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Det er stort sett stabilt. Sola varmer og det er nok mulig å løsne våte løssnøskred i soleksponerte heng Det meldes om nedbør fremover og det vil øke skredfaren. Skredproblemet er avhengig av im nedbøren kommer som regn eller snø. Tørr nysnø vil kunne skape nye fokksnølag Varslet faregrad er riktig Faregrad er riktig, men sola varmer så mye at det er nok våte løssnøskred som er hovedproblemet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Fuktig Det er fea 2-7 cm slusj avhengig av høyde og soleksponering. Har ikke observert noe tørr fokksnø. I sørlig sektor begynner det å minke på snøen, men fortsatt mye snø i øst, best og nord.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 1 m/s fra V → 40% skyer Bedre vær enn meldt. Sola skinner og det er vatmt og deilig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 1100 moh

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 1F FC M, 1 cm I IF, 20 cm P FC, 1 cm 1F FC, 40 cm K FC

ObsID: 271124

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org