Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 07.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i lesider der nysnø kan ha lagt seg på et svakt lag med overflaterim eller kantkorn, og i bratt terreng der snødekket varmes opp utover dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert kl. 08: Det er lett for en skiløper å løse ut skred i ustabile fokksnøflak. Tidligere i uken kom det nysnø på østlig til sørøstlig vind som dannet fokksnøflak i leheng mot nord og vest. Tykkelsen på flakene varierer, men er størst der det kom mest snø. Fokksnøen kan noen steder ligge på et svakt lag av overflaterim eller kantkorn, her er det svært lett for en skiløper å løse ut skred. I disse områdene vi det ta lengre tid før fokksnøen stabilisere seg. Ellers forventes en gradvis stabilisering av fokksnøen pga. gunstige temperaturer. Der snøoverflaten varmes opp utover dagen, pga høyere temperaturer eller sol, kan det løsne våte og tørre løssnøskred.
I høyden består snøoverflaten av nysnø på skare. Vind fra øst har flyttet nysnøen inn i leheng mot vest og dannet små fokksnøflak. Før nysnøen fantes det kun små lommer med tørrsnø i leheng mot nord. I lavere høydenivå og i bratte solsider er det skare, som bløtes opp utover dagen. Under 1000 moh. er det begrenset med snø i sørsider. Mest snø finnes i nordlig sektor.
Enkelte steder kan det finnes vedvarende svake lag lengre ned i snødekket og ved bakken. Sannsynligheten for å påvirke disse lagene er liten siden lagene ligger under hard og igjenfrosset snø. Det må antageligvis en mer betydelig temperaturstigning til for at disse lagene skal utgjøre et skredproblem.
Kantkorn og rim var observert i snøoverflaten før siste snøfall. Utbredelsen av problemet antas å være begrenset til lune formasjoner høyt til fjells.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-14 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-13 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

07.05.2021 kl. 15:05

1270 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Ca 10 cm nysnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Sørlig sektor
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Nordlig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra SV ↗ 20% skyer

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV over 1000 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 1000 moh

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er generelt stabile forhold. Den gamle snødekket er dekket av skare, så det er fersk nysnø som er problemet. I sørlig sektor kan sola løse ut naturlig utløste små skred i bratt og solvendt terreng, I nordlig sektor vil skiløper kunne løse ut tørre små skred i bratt terreng. Jeg har ikke observert flak eller andre varseltegn, men jeg høre om flere som har observert vom lyder. Dette tyder på at det må være noen områder med flak med svake lag under. Der det fins vil det nok lett kunne løses ut små flakskred. Dette vil være enkelt å observere ute i terrenget. Følg med på vomlyder og snø som sprekker opp. Det vil stabilisere seg til lørdag så lenge det er fint vær og minusgrader om natten. Mot søndag og mandag skal det komme mildvær og regn. Dette vil føre til markant økt skredfare Varslet faregrad er riktig Jeg har ikke observert noen tegn på faregrad 2, men så lenge noen observerer vomlyder så tyder det på at faregrad er riktig.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig For det meste 10 cm løs nysnø. Opptil 20 cm i forsenkninger. På 800 moh var snøen fuktig, men den blir tørrere i høyden. Sola varmer på snøen så den er mer fuktig i sørlig og vestlig sektor. Nysnøen ligger på hardt skarelag. Har ikke observert fersk fokksnø, men ser at det er noen bølger i snøen på fjell høyere enn det jeg er. Dette kan tyde på fokksnø. Det begynner å minke på snøen i sørlig sektor. Fortsatt mye snø i nordlig

Snøprofil

10 cm 4F DF M, 1 cm I IF, 10 cm K FC, 3 cm 4F FC, 30 cm K FC

ObsID: 271594

Hallingdal / Hemsedal

Snø

07.05.2021 kl. 15:00

1427 moh

haldan (**)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I hele fjesiden hørtes type søkelyder i snøen. Snøflaten "satt seg". På veien opp hørtes disse lydene ca 20 ganger.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 5% skyer Klart pent vær, ikke vind.

Snødekke

Ny snødekket varierte fra 2 til 10 cm.

ObsID: 271608

Hallingdal / Hol

Snø

07.05.2021 kl. 10:57

1334 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Mot N. Minker på snøen i solvendte lier
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Mot SV

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn, veldig spesifikt i heng mot NV med myke fokksnødyner.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s 30% skyer Lett skydekke og forholdsvis kaldt og stille i dag.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V over 1100 moh Solvarme gir mulighet for våte løssnøskred i solvendte heng. Her har det stort sett rast ifra seg, så neppe skred større en str1.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 1300 moh Fokksnø i leheng har stedvis lagt seg over kantkornlag. Mer utprega jo høgere på fjellet en kommer, og veldig spesifikt i NV-vendte heng med fokksnødyner. Innafor den definerte sektoren og høydelaget er det på nippet til å være Mange heng og dermed fg3 men det virker litt drastisk

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Noen våte løssnøskred i bratt s-vendt terreng ved Urdvassnuten, usikker på tidspunkt

Skredfarevurdering

2 Moderat Det fins Kantkornlag under 20-30 cm fokksnø i mange leheng. Fjernutløsning er mulig, og skred av str2 er sannsynlig. Våt snø i solhellinger er lett å forutse og unngå. Kantkornlag vil vedvare så lenge det er såpass kaldt. Fokksnøen vil ellers stabilisere seg noe, og kanskje få mer skarepreg der sola slipper til, slik at Kantkornlaget trenger større tilleggsbelastning etter hvert Varslet faregrad er riktig Kantkorn vil være hovedproblem framover

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Nysnø fra siste uka preger snøoverflata, litt laussnø 3-5 cm stort sett overalt. Snøen har kommet med vekslende vind fra Ø-SØ, og lagt seg i myke fokksnøflak i heng mot V-NV, opp mot 30 cm, stedvis på kantkornlag over det gamle harde snødekket. Godt skiføre!

ObsID: 271553

Hallingdal / Hol

Snø

07.05.2021 kl. 09:59

1293 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP12@25cmQ2 Middels Brudd i kantkorn mellom fokksnø og gammmel skare. Kan forvente at det fins i mange tilsvarende formasjoner fra 1300 moh og oppover

Snøprofil

3 cm F PP 5 mm D, 2 cm K MFcr, 22 cm 4F RG 0 mm D, 1 cm F FC 2 mm D, 25 cm K MFcr -2 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm 1 test knyttet til snøprofilen V-vendt heng som har samlet opp fokksnø de siste dagene

ObsID: 271538

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org