Snøskredvarsel for Hallingdal mandag 10.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Regn og plussgrader til fjelltopphøyde, gir økende fare for våte flak- og løssnøskred. Unngå ferdsel i nærheten av og under skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren fortsetter i kombinasjon med høye temperaturer. Dette fører til at ferske fokksnøflak som har lagt seg over overflaterim svekkes og sannsynligheten for våte flak- og løssnøskred øker. Vær oppmerksom på at høye temperaturer også kan reaktivere dypere vedvarende svake lag i det gamle snødekket. Noen store naturlig utløste skred kan derfor forekomme. I lavere terreng vil regn og stigende temperaturer utover dagen svekke snødekket, og gi økt fare for våte løssnøskred og enkelte glideskred.
Søndagens snøfall og vind fra SØ har gitt nye fokksnøflak av varierende hardhet og tykkelse mot nord og vest. Flere steder i høyfjellet kan disse ha lagt seg over rim og kantkorn i gammel snøoverflate, eller over tidligere ustabile fokksnøflak. Noen steder er snøen ubunden. Ellers veksler snøoverflaten mellom eldre hard fokksnø i fjellet, skare og noe løs nysnø som vil bli våt og fuktig. Under 1000 moh. er det begrenset med snø i sørsider. Mest snø finnes i nordlig sektor.
Enkelte steder kan det finnes vedvarende svake lag lengre ned i snødekket og ved bakken. Temperaturen er økende, og det fører til at eldre vedvarende svake lag kan svekkes når varmen trenger dypere i snødekket.
Et middels stort flakskred observert i nordvestheng lørdag på Hemsedalsfjellet. Trolig skiløperutløst.
Kantkorn og rim var observert i snøoverflaten før siste snøfall. Observasjoner tyder på at problemet er mest utbredt i norvestvendte leheng under myke fokksnøflak. Det er observert flere drønn siste dager og rim og kantkorn har blitt dannet i overflaten også lørdag.
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst, endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-6 °C til 0 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10-14 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
0 °C til 5 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

08.05.2021 kl. 18:04

1638 moh

Håkon Sælen (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn. Sørvendt terreng

ObsID: 271707

Hallingdal / Hemsedal

Snø

08.05.2021 kl. 17:08

1488 moh

Håkon Sælen (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vi fikk mye drønning på platået bak sentrumsfjella. Mer eller mindre overalt og i alle himmelretninger. Kun drønn, vi fikk ingen skytende sprekker, og ikke observert ferske skred. Bygget opp ny overflatekant/rim i overflate i alle himmelretninger

ObsID: 271708

Hallingdal / Hemsedal

Snø

08.05.2021 kl. 11:02

1524 moh

Håkon Sælen (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mer eller mindre konstant drønning herfra og opp til skurvefjell, sikkert 20-40 stk. på en person

ObsID: 271706

Hallingdal / Hemsedal

Snø

07.05.2021 kl. 15:05

1270 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Ca 10 cm nysnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Sørlig sektor
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Nordlig

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra SV ↗ 20% skyer

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig For det meste 10 cm løs nysnø. Opptil 20 cm i forsenkninger. På 800 moh var snøen fuktig, men den blir tørrere i høyden. Sola varmer på snøen så den er mer fuktig i sørlig og vestlig sektor. Nysnøen ligger på hardt skarelag. Har ikke observert fersk fokksnø, men ser at det er noen bølger i snøen på fjell høyere enn det jeg er. Dette kan tyde på fokksnø. Det begynner å minke på snøen i sørlig sektor. Fortsatt mye snø i nordlig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er generelt stabile forhold. Den gamle snødekket er dekket av skare, så det er fersk nysnø som er problemet. I sørlig sektor kan sola løse ut naturlig utløste små skred i bratt og solvendt terreng, I nordlig sektor vil skiløper kunne løse ut tørre små skred i bratt terreng. Jeg har ikke observert flak eller andre varseltegn, men jeg høre om flere som har observert vom lyder. Dette tyder på at det må være noen områder med flak med svake lag under. Der det fins vil det nok lett kunne løses ut små flakskred. Dette vil være enkelt å observere ute i terrenget. Følg med på vomlyder og snø som sprekker opp. Det vil stabilisere seg til lørdag så lenge det er fint vær og minusgrader om natten. Mot søndag og mandag skal det komme mildvær og regn. Dette vil føre til markant økt skredfare Varslet faregrad er riktig Jeg har ikke observert noen tegn på faregrad 2, men så lenge noen observerer vomlyder så tyder det på at faregrad er riktig.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV over 1000 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 1000 moh

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 4F DF M, 1 cm I IF, 10 cm K FC, 3 cm 4F FC, 30 cm K FC

ObsID: 271594

Hallingdal / Hemsedal

Snø

07.05.2021 kl. 15:00

1427 moh

haldan (**)

Vær

Ikke nedbør 5 °C 5% skyer Klart pent vær, ikke vind.

Snødekke

Ny snødekket varierte fra 2 til 10 cm.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I hele fjesiden hørtes type søkelyder i snøen. Snøflaten "satt seg". På veien opp hørtes disse lydene ca 20 ganger.

ObsID: 271608

Hallingdal / Hol

Snø

07.05.2021 kl. 10:57

1334 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Mot N. Minker på snøen i solvendte lier
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Mot SV

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s 30% skyer Lett skydekke og forholdsvis kaldt og stille i dag.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Nysnø fra siste uka preger snøoverflata, litt laussnø 3-5 cm stort sett overalt. Snøen har kommet med vekslende vind fra Ø-SØ, og lagt seg i myke fokksnøflak i heng mot V-NV, opp mot 30 cm, stedvis på kantkornlag over det gamle harde snødekket. Godt skiføre!

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn, veldig spesifikt i heng mot NV med myke fokksnødyner.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det fins Kantkornlag under 20-30 cm fokksnø i mange leheng. Fjernutløsning er mulig, og skred av str2 er sannsynlig. Våt snø i solhellinger er lett å forutse og unngå. Kantkornlag vil vedvare så lenge det er såpass kaldt. Fokksnøen vil ellers stabilisere seg noe, og kanskje få mer skarepreg der sola slipper til, slik at Kantkornlaget trenger større tilleggsbelastning etter hvert Varslet faregrad er riktig Kantkorn vil være hovedproblem framover

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V over 1100 moh Solvarme gir mulighet for våte løssnøskred i solvendte heng. Her har det stort sett rast ifra seg, så neppe skred større en str1.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 1300 moh Fokksnø i leheng har stedvis lagt seg over kantkornlag. Mer utprega jo høgere på fjellet en kommer, og veldig spesifikt i NV-vendte heng med fokksnødyner. Innafor den definerte sektoren og høydelaget er det på nippet til å være Mange heng og dermed fg3 men det virker litt drastisk

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Noen våte løssnøskred i bratt s-vendt terreng ved Urdvassnuten, usikker på tidspunkt

ObsID: 271553

Hallingdal / Hol

Snø

07.05.2021 kl. 09:59

1293 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP12@25cmQ2 Middels Brudd i kantkorn mellom fokksnø og gammmel skare. Kan forvente at det fins i mange tilsvarende formasjoner fra 1300 moh og oppover

Snøprofil

3 cm F PP 5 mm D, 2 cm K MFcr, 22 cm 4F RG 0 mm D, 1 cm F FC 2 mm D, 25 cm K MFcr -2 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm 1 test knyttet til snøprofilen V-vendt heng som har samlet opp fokksnø de siste dagene

ObsID: 271538

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org