Snøskredvarsel for Hallingdal onsdag 12.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Regn kan gi naturlig utløste skred og dype vedvarende svake lag kan bli aktive. Enkelte skred kan bli store. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Tirsdagens oppholdsvær og mulighet for utstråling og nattefrost i høyden har stabilisert snødekket noe. Fortsatt høye temperaturer og regn utover dagen, vil gi snøsmelting. Våte løssnøskred vil være mest aktuelt der nedbør har kommet som snø siste dager og skyggesider i høyfjellet hvor snøen ikke har vært utsatt for mye sol og varme tidligere. Disse vil være lett for skiløper å løse ut og kan også løsne naturlig i bratt terreng. Vann som drenerer gjennom snødekket kan aktivere eldre vedvarende svake lag, eller føre til opphopning av vann over skarelag. Enkelte store våte flakskred kan derfor fortsatt forekomme. Faren for glideskred og skavelbrudd gjør det krevende å ferdes i høyfjellet med mange ulike problemer å ta hensyn til.
Snøoverflata er preget av nedbør og stigende temperaturer siden søndag. Plussgrader til de høyeste toppene siden mandag gjør at fokksnøen som ikke har blitt påvirket av varme etter påske gradvis blir fuktig og våt. I solvendt terreng og under ca 1100 moh. er snødekket stort sett smelteomdannet etter flere runder med sol og tidligere mildvær. Under 1000 moh. er det begrenset med snø i sørsider. Mest snø finnes i nordlig sektor.
Enkelte steder kan det finnes vedvarende svake lag lengre ned i snødekket og ved bakken. Temperaturen er økende, og det fører til at eldre vedvarende svake lag kan svekkes når varmen trenger dypere i snødekket.
Kantkorn og rim som har ligget nært overflata,ventes nå å være nøytralisert av regn og varme .
Oppholdsvær.
Frisk bris fra sør, endring til bris fra sør om ettermiddagen.
0 °C til 6 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6-10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

11.05.2021 kl. 20:11

1341 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Nordlig sektor.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Sørlig sektor. Her begynner det å bli lite snø

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Vekslende mellom råtten snø helt til bakken, gjennombruddskare og bærende våt snø. Det virker som snøen er gjennomfuktet helt til bunn. Noen rester av noen skarelag, men disse er ikke sammenhengende. Vannet har trukket gjennom skaren og den bryter lett.

Skredproblem

Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildvær og regn de siste dagene har påvirket snøen mye. Det er mange steder råtten snø helt til bakken. Noen steder er det bærende skarelag , men regnet har trekt gjennom skaren og snøen under er fuktig. Jeg har ikke observert de gamle kantkornlagene. Om de fortsatt fins så er det nok i svært avgrensede områder som ligger høyt. Hovedproblem er nok nå våre løsskred. Det er lite binding i snøen og snøen løsner lett i bratt terreng. Observerte mange små løssnøskred i bratt nordside langs veien. Snødekket vil nok stabilisere seg etter hvert. Skredfaren vil kunne øke om det kommer regn. Varslet faregrad er for høy Jeg tror ikke det var faregrad 3 i dag.

Snøprofil

2 cm P MF M, 5 cm 4F MF W, 1 cm I MFcr M, 10 cm 4F MF W, 1 cm I MFcr M, 50 cm 4F MF M -3 °C @ 5 cm, -3 °C @ 25 cm, -3 °C @ 50 cm Hadde litt dårlig termometer, så temperaturen er ikke helt nøyaktig. Men det gav ingen endringer i temperaturen nedover i snødekket. Snøen er fuktig helt til bunn. Skarelag er ikke bærende når en tar av skiene. Da tråkket jeg helt til bakken

ObsID: 272057

Hallingdal / Hemsedal

Snø

11.05.2021 kl. 19:05

1191 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Flere små løssnøskred i bratt terreng

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N

ObsID: 272053

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org