Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 14.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere. Våte flakskred i vedvarende svake lag kan ikke utelukkes. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn og varme til topps vil gi snøsmelting. Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere i bratte heng. Våt og tung snø gjør at selv små skred kan få alvorlig konsekvens. Vann som drenerer gjennom snødekket kan aktivere eldre vedvarende svake lag, eller føre til opphopning av vann over skarelag. Enkelte store våte flakskred kan derfor fortsatt forekomme. Faren for glideskred og skavelbrudd opprettholdes og gjør det krevende å ferdes i høyfjellet med mange ulike problemer å ta hensyn til.
Snøoverflata er påvirket av varme og stedvis regn til fjelltopphøyde de siste dagene. I skyggesider uten soloppvarming ventes det at fokksnøflakene fra tidligere har blitt våte. I solvendt terreng og under ca 1100 moh. er snødekket stort sett smelteomdannet etter flere runder med sol og tidligere mildvær. Under 1000 moh. er det begrenset med snø i sørsider. Mest snø finnes i nordlig sektor.
I det gamle snødekket og skyggesider på de høyeste toppene, ligger eldre vedvarende svake lag som nå gradvis kan bli aktive når den bærende overflata blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt.
Tirsdag ble det meldt om våte små løssnøskred i nordlig fjellside ved Hemsedal.
Observasjoner fra Stongeskaret tirsdag viser til et snødekke sterkt preget av mildvær og nedbør siste tiden. Ingen faretegn observert.
Oppholdsvær.
Stille/svak vind fra nord.
-1 °C til 9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
7-10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
2 °C til 10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Svarthetta øststide

Snø

13.05.2021 kl. 19:55

1318 moh

Politiet i Sør-Øst (Ukjent)

Skredhendelse

13. mai 19:55 (+02:00)

ObsID: 272242

Hallingdal / Hemsedal

Snø

13.05.2021 kl. 14:12

1474 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Naturlig utløste skred i ø og nø vendt terreng.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er tilnærmet isotermt. Overflaten er vannmettet og de øverste 20-40cm er ustabile. Str 1 skred kan løsne av seg selv, str 2 (+) kan løses av skiløpere i bratt terreng. Skavler bør overvåkes, de kan løsne av seg selv. Det er fremdeles vintersnø i snøpakka med kantkorn. Min antagelse er at denne snøen gradvis vil gå mot smelteformer, fremfor at store skred løsner. Det kan likevel ikke utelukkes at denne snøen kan bli aktivert, eksempelvis ved skred i overliggende snø. Stepdown. Gradvis stabilisering. Ved regn kan saken forverres. Varslet faregrad er riktig Fg ok.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Sørsider begynner å bli avsmelta. Mer snø vest i regionen. Sammenhengende snødekke fra ca 1000 moh. Råttent snødekke rundt busker og der det er tynt snødekke. Bærende der snødekket er tykt. Snødekket er jevnt fordelt og det er fremdeles godt med snø i høyfjellsterreng.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 2 m/s fra S ↑ 60% skyer Varmt og trykkende vær.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Str 1 vått løssnøskred løsnet av seg selv. Løsnet i bratt terreng ved bart fjell/synlig vegetasjon.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tester

ECTX Middels Ingen brudd ihht testen, men fikk brudd i kantkornlag under skare ved svært stor tb. Ujevnt brudd, Q3

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø. Over 1300 moh Vet ikke løsnetidspunkt. Mange har nok løsnet i løpet de siste dagene. Flest str 1 skred, men også noen str 2 Det er sannsynlig at det har løsnet i andre himmelretninger også.

Snøprofil

30 cm 4F MF V, 15 cm 1F MF W, 10 cm K MFcr/IF, 40 cm 1F FC/MF M, 5 cm I MFcr, 30 cm 1F FC/MF D-M, 2 cm I MFcr, 10 cm 4F FC/DH 3 mm D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 120 cm

ObsID: 272227

Hallingdal / Hemsedal

Snø

11.05.2021 kl. 20:11

1341 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Nordlig sektor.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Sørlig sektor. Her begynner det å bli lite snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildvær og regn de siste dagene har påvirket snøen mye. Det er mange steder råtten snø helt til bakken. Noen steder er det bærende skarelag , men regnet har trekt gjennom skaren og snøen under er fuktig. Jeg har ikke observert de gamle kantkornlagene. Om de fortsatt fins så er det nok i svært avgrensede områder som ligger høyt. Hovedproblem er nok nå våre løsskred. Det er lite binding i snøen og snøen løsner lett i bratt terreng. Observerte mange små løssnøskred i bratt nordside langs veien. Snødekket vil nok stabilisere seg etter hvert. Skredfaren vil kunne øke om det kommer regn. Varslet faregrad er for høy Jeg tror ikke det var faregrad 3 i dag.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Vekslende mellom råtten snø helt til bakken, gjennombruddskare og bærende våt snø. Det virker som snøen er gjennomfuktet helt til bunn. Noen rester av noen skarelag, men disse er ikke sammenhengende. Vannet har trukket gjennom skaren og den bryter lett.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s

Skredproblem

Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Snøprofil

2 cm P MF M, 5 cm 4F MF W, 1 cm I MFcr M, 10 cm 4F MF W, 1 cm I MFcr M, 50 cm 4F MF M -3 °C @ 5 cm, -3 °C @ 25 cm, -3 °C @ 50 cm Hadde litt dårlig termometer, så temperaturen er ikke helt nøyaktig. Men det gav ingen endringer i temperaturen nedover i snødekket. Snøen er fuktig helt til bunn. Skarelag er ikke bærende når en tar av skiene. Da tråkket jeg helt til bakken

ObsID: 272057

Hallingdal / Hemsedal

Snø

11.05.2021 kl. 19:05

1191 moh

Rune@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Flere små løssnøskred i bratt terreng

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N

ObsID: 272053

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org