Snøskredvarsel for Hallingdal søndag 16.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnøflak over mildværsgrensen kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe lavere temperatur gjør at det over ca 1500 moh kan det komme nysnø. Lokalt kan det dannes myke nysnøflak. Selv om snødekket her ikke utsettes for direkte oppvarming, vil det allikevel være fuktighet nede i snødekket etter varmen siste dager som kan svekke vedvarende svake lag. Her kan det være mulig for en skikjører å påvirke svake lag der snødekket er tynt og løse ut store skred. Under mildværsgrensen kan det fortsatt gå våte skred pga. oppvarming. Våte løssnøskred kan løsne naturlig eller av en skiløper. Vann som drenerer gjennom snødekket kan svekke eldre vedvarende svake lag, eller føre til opphopning av vann over skarelag. Enkelte store våte flakskred kan derfor fortsatt forekomme. Vær oppmerksom på glideskred og skavlbrudd.
Snøoverflaten er påvirket av varme og stedvis regn til fjelltopphøyde de siste dagene. I skyggesider uten soloppvarming ventes det at fokksnøflakene fra tidligere har blitt våte. I solvendt terreng og under ca 1100 moh. er snødekket stort sett smelteomdannet etter flere runder med sol og tidligere mildvær. Under 1000 moh. er det begrenset med snø i sørsider. Mest snø finnes i nordlig sektor og vest i regionen.
I det gamle snødekket og skyggesider på de høyeste toppene, ligger eldre vedvarende svake lag som kan bli aktive når den bærende overflaten blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt.
Torsdag ble det meldt om små våte løssnøskred ved Hemsedal.
Hemsedal skisenter (1344moh) har hatt plussgrader gjennom hele døgnet siden tirsdag.
6-10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
0 °C til 6 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3-5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Svarthetta øststide

Snø

13.05.2021 kl. 19:55

1318 moh

Politiet i Sør-Øst (Ukjent)

Skredhendelse

13. mai 19:55 (+02:00)

ObsID: 272242

Hallingdal / Hemsedal

Snø

13.05.2021 kl. 14:12

1474 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Naturlig utløste skred i ø og nø vendt terreng.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX Middels Ingen brudd ihht testen, men fikk brudd i kantkornlag under skare ved svært stor tb. Ujevnt brudd, Q3

Vær

Ikke nedbør 6 °C 2 m/s fra S ↑ 60% skyer Varmt og trykkende vær.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Str 1 vått løssnøskred løsnet av seg selv. Løsnet i bratt terreng ved bart fjell/synlig vegetasjon.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er tilnærmet isotermt. Overflaten er vannmettet og de øverste 20-40cm er ustabile. Str 1 skred kan løsne av seg selv, str 2 (+) kan løses av skiløpere i bratt terreng. Skavler bør overvåkes, de kan løsne av seg selv. Det er fremdeles vintersnø i snøpakka med kantkorn. Min antagelse er at denne snøen gradvis vil gå mot smelteformer, fremfor at store skred løsner. Det kan likevel ikke utelukkes at denne snøen kan bli aktivert, eksempelvis ved skred i overliggende snø. Stepdown. Gradvis stabilisering. Ved regn kan saken forverres. Varslet faregrad er riktig Fg ok.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Sørsider begynner å bli avsmelta. Mer snø vest i regionen. Sammenhengende snødekke fra ca 1000 moh. Råttent snødekke rundt busker og der det er tynt snødekke. Bærende der snødekket er tykt. Snødekket er jevnt fordelt og det er fremdeles godt med snø i høyfjellsterreng.

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø. Over 1300 moh Vet ikke løsnetidspunkt. Mange har nok løsnet i løpet de siste dagene. Flest str 1 skred, men også noen str 2 Det er sannsynlig at det har løsnet i andre himmelretninger også.

Snøprofil

30 cm 4F MF V, 15 cm 1F MF W, 10 cm K MFcr/IF, 40 cm 1F FC/MF M, 5 cm I MFcr, 30 cm 1F FC/MF D-M, 2 cm I MFcr, 10 cm 4F FC/DH 3 mm D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 120 cm

ObsID: 272227

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org