Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 20.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er mulig å utløse våte løssnøskred i bratte fjellsider med våt og myk snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Under mildværsgrensen er det fortsatt våte skred som utgjør skredproblemet. Mange steder har nok snødekket tilpasset seg varmen, men fortsatt kan en skikjører løse ut våte løssnøskred enkelte steder i bratte hellinger, spesielt i solutsatt terreng. Vær oppmerksom på mulighet for glideskred og skavlbrudd.
Snøoverflaten er påvirket av varme og snøsmelting til fjelltopphøyde i forrige uke. I solvendt terreng og under ca 1100 moh er snødekket stort sett smelteomvandlet etter flere runder med sol og tidligere mildvær. Over ca 1200 moh kan det finnes lommer med tynne nysnøflak fra mandag, det antas at disse har fått gode bindinger til underlaget. Under 1000 moh. er det begrenset med snø i sørsider. Mest snø finnes i nordlig sektor og vest i regionen.
Observasjoner fra Hemsedal typer på at vedvarende svake lag av kantkorn ikke lenger er et problem. Selv om det ikke kan utelukkes at det kan finnes enkelte lommer i de aller høyeste områdene. Varme høyt til fjells siste dagene har gitt smeltevann som siger ned i snødekket og kan svekke svake lag. Selv om lufttemperaturen har gått ned siste døgnet, kan fortsatt finnes vann nede i snødekket i overkant av gamle skarelag.
Det er rapportert flere våte snøskred og en del skavlbrekk i Hemsedal de siste dagene.
Det er kuldegrader over ca. 1400-1600 moh store deler av døgnet. Stedvis lavere om natten.
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra vest.
-3 °C til 2 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra nordvest.
-4 °C til 0 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Ål

Snø

19.05.2021 kl. 15:15

1156 moh

JCV (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JCV
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  JCV Kommentar:  Bildet er tatt fra profilgropa
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  JCV
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  JCV Kommentar:  Etter brudd 2 på 35 cm dybde. Islagene på 8 og 19 cm dybde er tydelige profilflaten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekk i overkant av lia vest for p-plass v Bergsjøstølen. Ofte bygger det seg opp en skavl i dette området i siste del av vinteren. Basert på nedsmelting og størrelse på sprekken ble den trolig etablert 17. eller 18. mai. Lengde ca 40 m og 5-10 cm bred.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1400 moh Våt løssnø Fuktig Snøgrensen er varierende. I hele området ("flatene") S for Reineskarvet et er vanskelig å gå en hel km på ski uten å måtte krysse barmark eller bekker. Fra ca 1400m ser det bedre ut.

Vær

Ikke nedbør 11 °C 4 m/s fra V → 20% skyer Fint vær. Tydelig værskille NS omtrent rett over Bergsjø. Delvis skyet til skyet mot Ø og skyfritt mot V. Bekkedragene er i ferd med å åpne seg, med bare enkelte snøbroer igjen selv på små bekker (<1m brede). Snøen er helt råtten og uten bæring i solutsatte områder ca sektor ØNØ til NNV. I skråninger i sektor NNV til ØNØ er det fortsatt en del skare/bæring i ca 10cm dybde, primært i områder/felter med lite eller redusert soleksponering. Samme skare/bæring er også observert over 'tørre' flater, dvs ikke myrer.

Skredfarevurdering

2 Moderat FG 2 (minus?). Forsterkes av observert aktivitet langs Reineskarvet med mange naturlig utløste skred, også i mindre bratt terreng, samt naturlig etablert sprekkdannelse v Bergsjø. Det er ikke varslet kuldegrader de neste dagene. Snøsmelting og nedbryting vil trolig akselerere. Hvis islagene brytes ned vil skredfaren kunne øke i utsatt terreng. Varslet faregrad er riktig Varslet fg 2 er, i det minste på denne høyden, trolig korrekt.

Tester

ECTP1@10cmQ1 God Jeg ble overrasket over hvor lett det løsnet. All bevegelse, på ski, til fots og under graving tilsa god fasthet. Islaget er tykt og holder trolig godt så der det ikke er brudd i snøen fra tidligere (sprekker), eller skigåere. Ref observasjon av sprekk v Bergsjø. Som følge av utløsning på første slag, fortsatte jeg med ytterligere tre slag til det løsnet på 35 cm (ECTP4@35cmQ2). Bildet er av brudd nummer 2 på 35 cm dybde.

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Ukjent N, NØ mellom 1400 moh og 1000 moh Vanskelig vurdering. Ved skigåing og til fots virker snøen stabil, men ECTP1 indikerer at snøen løsner lett når holdområdet/-er på oversiden brytes.

Skredaktivitet

19. mai. 18-24 (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. S. Mellom 1600 moh og 1400 moh Mange løssnøskred (markert rødt)langs Reineskarvet mellom Eitre og Reine. Helt vanlig på denne tiden av året. Det ser med kikkert ut til at det stort sett skred, men også noen mindre klumper som har løsnet i fjellveggen. Men, det har også gått skred i skarvsenden N for Reine, i mindre bratte skråninger (markert grønt). Disse er mer aktuelle som observasjoner for skiløpere.

Snøprofil

8 cm 4F MF/MFcl 5 mm W, 2 cm I IF M Øvre del, 9 cm F MF/MFcl M-W, 2 cm I IF/IFil M Dette islaget er mer porøst og luftfylt enn islagene over og under., 15 cm F MF/MFcl W, 1 cm K IF/IFil M Øvre del Isen er ca 1 cm tykk, nærmest glassklar og uten antydning til bobler. Tydelig brudd her ECTP04Q1@35, 15 cm 4F MF/MFpc 2 mm/5 mm W Tydelig endret kornform herfra og ned til bakken., 10 cm F MF/MFpc 1 mm/5 mm M, 30 cm F MF/MFpc 2 mm/4 mm M -0,5 °C @ 5 cm, -1,5 °C @ 15 cm, -1 °C @ 25 cm, -1 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 55 cm, -1,5 °C @ 62 cm Profilen ligger i samme li, ca 30 m V for min forrige observasjon, 18.04.21. Hellingsretning NNØ, 30 grader.

ObsID: 273898

Hallingdal / Hemsedal

Snø

18.05.2021 kl. 19:43

1569 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot NV og Eldrevatn. Tyngre vær vestpå

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 1200 moh Våt løssnø Våt Vått snødekke til 1500. Avsmelta og flekkvis i sør, sammenhengende snødekket i andre himmelretninger fra ca 11-1200 moh. Råttent rundt busker og stein og tynt snødekke. Mye fukt i snøen. Mange våte løssnøskred synlig i bratt terreng, men de aller fleste er gamle. Mye har løsnet i bratt terreng i nærheten av stein og synlig vegetasjon.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Mildt. Overskyet med noen få, korte byger med regn/snø.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile, forutsigbare forhold. Jeg fant ikke kantkorn i snødekket i dag i nord på 1500 moh. Lite sannsynlig at det er et skredproblem høyere opp, men det kan muligens nevnes i tekst. Våre skred kan løsne av seg selv ved varme og spesielt sol. Skiløpere kan løse ut str1-2 skred i bratt terreng nå som snødekket er såpass fuktig. Ved kulde og klarvær blir det mer stabilt i bratta. Gradvis mer stabilt og bedre skiføre når fukt fryser eller fordamper fra snødekket. Varslet faregrad er for høy Fint varsel, men kantkorn er ikke et skredproblem.

Tester

ECTX God

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Blir i sørlig, sektor etterhvert. Når man får nattefrost og utlufting av snødekket.

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) En god del skavlbrekk observert i fjellside sør for slettind og Eldrevatn. Ukjent løsnetidspunkt. Mest str 2 skred i underliggende terreng

Snøprofil

1 cm F DF 2 mm M, 12 cm 4F MF W, 5 cm 1F MF W, 2 cm I MFcr, 30 cm 4F MFcr W, 1 cm I MFcr, 2 cm 4F MF W, 1 cm I MFcr, 3 cm 4F MF W, 1 cm I MFcr, 15 cm F MF V, 5 cm F MF S 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 273730

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org