Snøskredvarsel for Hallingdal søndag 28.11.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

28.11.2021 kl. 15:06

1397 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Nordover
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vestover mot Øljusjøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Eksempel på en lomme med mer snø og slik det for det meste er.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Østover
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s 10% skyer Stille og klart. Første dag med skikkelig kulde. Inversjon, - 12 på 1400 moh, - 20 på 1000 moh.

Skredproblem

Ubunden snø

Skredfarevurdering

1 Liten Mengden snø i terrenget er generelt for liten til ferdsel. Her og der finnes isolerte lommer med jevn snøoverflate og 20-40 cm snø. Disse områdene, selv i sum, utgjør ikke stort nok grunnlag for vurdering av skredfare. Snødekket er i grove trekk delt i to. En eldre, hard og nærmest homogen, del og en del med nysnø i toppen. Stor temp gradient nær overflaten som sannsynligvis vil føre til oppbyggende omvandling i øvre del av snødekket. Nysnøen vil også enkelt kunne flyttes av vind, uten at dette vil føre til noen skredfare av den grunn. Det må mer snø til for å kunne dekke vegetasjon og steiner. Tidligere var det en rubrikk i skredfaregrad som het "ikke vurdert", den ville vært passende i dag. Det gir ikke mening å vudrrede snøstabiliteten i dag med den mengden snø som foreløpig er i fjellet. Jeg gikk til 1400 moh i dag. Det er ikke mer snø høyere opp.

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynt snødekke som er ganske jevnt fordelt. Ikke nok snø til skikjøring og egentlig ikke nok til skigåing heller. Noe mer snø i leformasjoner, små isolerte områder med 30-40 cm snø.

Tester

CTN God Testa snøstabiliteten i et isolert område. Ingen urovekkende lagdeling og heller ingen utsalg på testing av stabilitet.

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm D, 5 cm F DF 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 10 cm 1F RG/MF 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 10 cm 1F RG/MF 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 10 cm 1F RG/MF 1 mm D -22 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm Profilen er ikke representativ for det generelle snødekket, da dette er tynnere. De fleste steder ligger siste døgns nysnø rett på bakken.

ObsID: 278466

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org