Snøskredvarsel for Hardanger søndag 14.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt stigande temperatur og ny nedbør. Det ligg store ustabile fokksnøflak i nordvestlege til nordaustlege leområder som treng tid for å stabilisere seg. Enkelte skred kan verte store. Høgt til fjells i indre del av regionen kan det vere svakt lag av kantkorn som framleis kan påverkast.
Snøoverflata ber generelt preg av mykje vind og med fokksnø i typiske leområder. Mest pålagring i NV-NØ leheng, men det er store variasjonar i regionen. Det er lite snø i låglandet og generelt for årstida. Mest snø og lågast snøgrense finn ein i indre del av regionen.
Observasjonar tyder på at gammalt kantkornlag frå januar/februar framleis kan vere intakt i høgda, spesielt i indre deler av regionen.
Fleire tørre fokksnøflak str 2 er observert ila laurdag.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-9 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
7 mm i døgnet, opp mot 13 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra nord om kvelden.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest vind i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

14.03.2021 kl. 08:37

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Malmangernuten 890 moh til høgre i biletet. Snøgrense på ca 800 moh.

Vær

Yr 6 °C 8 m/s fra SØ ↖ Relativt rolige vindforhold i går, laurdag. Tiltakande vind i dag, sundag. Meir skya vêrtype. Om lag same temp som i går. Litt nedbør sundag føremiddag. Registrerer ein del vind, spesielt i høgda så eg vil anta at moderat/kraftig snøfokk kan forekomme. Vind frå søraust - transport inn i nordvest vendte heng. Om lag 0 grader 600 moh.

Snødekke

Det låg ein del ubunden snø tilgjengeleg for transport i går, laurdag. Vil anta at denne no vert flytta litt på, avhengig av lokale forhold. Herskande vindretning i dag, sundag, i ytre del er frå søraust. Det vil sei at det bygger seg opp nye flak over flaka frå torsdag mot vest og nordvest.

ObsID: 261066

Hardanger / Ullensvang

Snø

13.03.2021 kl. 11:32

1271 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Person trør ned til leggen. 4f-1f øvste 30 cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Snødekket bere preg av siste snøfall. Førre helg var store deler av fjellet glassert, men nedbøren i kombinasjon med vind ons-tors og nedbør ved mindre vind fredag har lagt eit mjukare slør over landskapet. Kan framleis sjå skare som er framme, så litt vind har det vore sidan snøfallet på fredag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Fjellet Gygrastol ca 1300+ moh. Fjellet ligger vest-nordvest vendt ved Hardangerfjorden, ytre del av regionen. Betrakelig mindre snø her samanlikna med indre del. Bilete teke på veg heim frå Røldal.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  FCxr. Ikkje veldig potent per i dag, men ved gunstig vêr for fortsettelse av kanting så kan det endre seg fort. Verdt å merke seg at dette ligger over skare og under fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredhendelse

13. mar 11:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Brattheng Observerte ein person som løyste ut eit skred ved Røldal skisenter. Person uskada. Folk fortsatte å køyre bratthenga trass i tydelig ustabilitet. Basert på skredstorleik, vêrsituasjon siste dagar og eigen snøprofil i nærleiken så antar eg at det var nedføyka nysnø som skredproblem.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ver obs i formasjoner der det har samla seg mykje vindtransportert snø siste dagar. Skredproblemet er aktuelt i mange himmelretningar. Gjer konservative valg. Relativt kaldt i snødekket så det vil ta litt tid før det stabilisere seg, spesielt i høgda. Påfyll av snø sundag vil føre til ekstra last og masse. Klarvêr på måndag kan fordre kanting relativt høgt i snødekket - variasjon ifht himmelretning mtp kor djupt kantkornlaget ligg. Varslet faregrad er riktig Tenker FG 3 for regionen er fornuftig laurdag. Har vurdert litt mtp sundagen og tenker at det er fornuftig å holde på det då også. Vil vurdere FG 2 måndag. Avhengig av vêret utover veka så kan vi få eit meir potent kantkornlag.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 3 m/s fra SØ ↖ Skya vêrtype frå morgonen av. Lettare utover dagen. Det har vore ein del vêr dei siste dagane. Spesielt onsdag-torsdag gav nedbør og kraftig vind. Mindre vind fredag - nedbøren som fall som snø då er ikkje så påvirka som dagane forut.

Tester

CTH26@40cmQ2 God Fcxr. Smelteomvandla kantkorn.

CTM12@24cmQ2 Dårlig Nedføyka nysnø. Mot sør. Det syner at vinden har jobba frå mange retninger. Mindre potent her vs mot nordvest og vest, men aktuelt str. 1 og 2 skred i sør, søraust og aust. I vest, og nordvest og nord vil eg anslå at str. 3 skred er rimelig å forvente.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

13. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, V, NV. Over 800 moh Kor lette dei er å løyse ut er avhengig av himmelretning og høgde. Temp har nok påvirka bindinga meir lenger nede vs høgare i terrenget.

Notater

Redigere obs heime.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Det skal mykje til for at dette går ut der eg testa i dag, men mtp lagets beliggenhet i snødekket (over skarelag) så er det verdt å nemne. Ved rette forholda kan laget fortsette å kante seg. Det er også eit tilsvarande lag lenger nede i snødekket, mellom to skarelag, men eg grov ikkje djupt nok i dag til å sjekke status på det.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, SV, V, NV over 800 moh Skredproblem aktuelt mot alle avkryssede himmelretningar. Grov mot sør-sørvest for å sjå. Litt mindre potent og masse, men aktuelt her også. Skredproblemet er mest potent mot nordvest og nord (og tilgrensande sektorar) og vil kunne gi str. 3 skred her. For sør og austleg er det også aktuelt, men basert på test og obs. i dag så vurderer eg det som litt mindre potent og masse som kan gå ut. Antar str. 1 og 2 skred i søraust og aust (og til dels tilgrensande sektorar). Vinden har jobba lokalt. Meir ubunden snø i direkte sørlig sektor.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Snøen som har falle bere litt preg av å ha falle ved relativt høgt temp. Den er kram (tørr-fuktig). Snødekket i sørlig sektor er meir ubunden enn andre sektorar. Tendensar til flaking der vinden har fått tak. Snøen som fall onsdag-torsdag kom i kombinasjon med kraftig vind, noko som har ført til fokksnøflak mot nord og nordvest, men ver obs på lokale forskjellar. Vinden har også jobba i etterkant, noko som har ført til flak i tilgrensande sektorar, dog ikkje like potente. Meir ubunden snø i direkte sørlig sektor. Obs på lokale forskjellar pga topografi. Meir snø i indre del vs ytre del av regionen, og tilsynelatande tjukkare snødekke mot nord og nordvest pga mykje vindtransport i den retninga vinteren gjennom, seinast onsdag-torsdag. Sjå elles "skredproblem" for aktuelle skredproblem. Snødekket består av disse med underliggande smelteomvandla snø mot bakke. Relativ likt samansetning regionen sett under eitt, men meir snø i indre del. Det fører til at snøgrense varierer ifht eksposisjon og høgde.

Snøprofil

14 cm F PP 2 mm D-M, 13 cm 1F RGsr 0 mm D, 5 cm 1F+ DF/RG 1 mm/1 mm D Øvre del, 2 cm 1F FCxr/MF 2 mm M Hele laget, 30 cm P/K-I MF M Går ikkje til bakken. -1,8 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -5 °C @ 34 cm, -4,9 °C @ 40 cm

ObsID: 260942

Hardanger / SAUDA

Snø

11.03.2021 kl. 09:36

548 moh

Lallå@rrkh_skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Lallå@rrkh_skredgruppe Kommentar:  Bilde tatt mot smalanuten

Vær

Snø 100% skyer 19cm snø på vegen opp til djuvsbotten Det snør lett

ObsID: 260504

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org