Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 18.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er mulig å løse ut skred i heng med innblåst snø. Det finnes og dype svake lag i snødekket. Disse er vanskelig å påvirke, men skred kan bli store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra N sektor vil bygge ferske flak i de mest snøsamlende formasjonene. Vinden kan ta seg litt opp og dreie mer øst mot kvelden, vær obs på hvis den får tak i snø som tidligere fått ligge i ro. Der fokksnøflakene er ferske vil de være lette å løse ut, og ligger de på glatt skare kan de gå overraskende langt. Hvis sola kikker frem og varmer fersk snø vil det kunne gå små til middels store tørre løse skred naturlig. Enkelte små fokksnøflak kan og gå naturlig der det er lastet inn mest, og sola får stå skikkelig på en stund. Dette problem vil være mest utpreget der det ligger snø som får se sol for første gang. Høyt til fjells i indre deler av regionen finnes det svake lag av kantkorn dypt i snødekket som fortsatt kan påvirkes i enkelte heng.
Snøoverflaten bærer preg av vind, og fokksnø er innblåst i leområder. Topper og rygger er avblåst. Mest pålagring i NV-NØ leheng, men det er store variasjoner i regionen. Det er lite snø i lavlandet og generelt for årstida. Mest snø og lavest snøgrense er det i indre deler av regionen.
Observasjoner tyder på at kantkornlag fra januar/februar fortsatt kan være intakt i høyden.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-12 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra nordøst om kvelden.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

17.03.2021 kl. 14:56

81 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bilete frå huset. Aust-søraustlig retning. Toppen til høgre er 890 meter høg.

Vær

Ikke nedbør 9 °C 2 m/s 20% skyer Kaldt og klart i natt. Same vêrtype siste dager. Varmt i sola.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh

ObsID: 262598

Hardanger / Ullensvang

Snø

16.03.2021 kl. 17:59

1204 moh

Arnfinn330@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Arnfinn330@forsvaret Kommentar:  Naturlig utløste, i enkelte heng som har samlet snø. Sees også noen få skred som har løsnet pga sola, i sørhellinger.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Arnfinn330@forsvaret Kommentar:  Snøoverflate

Vær

Ikke nedbør -6 °C Klart og fint

Skredaktivitet

16. mar. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ

ObsID: 262458

Hardanger / Ullensvang

Snø

16.03.2021 kl. 12:19

1364 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Kaldt og klart i fjellet.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Går i brot i nedføyka nysnø. Relativt tjukt lag av nysnø. Sterkt Q3 brot. Tendenserar til tørre laussnøskred.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Tråkker nedi til midt på leggen ved fots belastning. Ved belastning av ski tråkker du nedi ca 10 cm. Variasjon avhengig av kor mykje snø som ligg lokalt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Vindpakka mjukt snødekke. Fint skiføre. Overflata bere preg av at det har vore litt vind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot nord.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  FCxr. Smelteomvandla kantkorn isolert mellom to skarelag. Hardheit; F1 - ikkje veldig stor potens i dette laget per i dag, men der det finnes kantkorn over øvste skarelag kan ein vere obs. Usikker på utbreiinga av det per i dag.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 9 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Godt avrunda, men "singlar" framleis fint på rasterplata.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 2 m/s fra N ↓ 10% skyer Kaldt og klart vêr. Litt nedbør i går ettermiddag, måndag, men klarvêr utover måndag kveld og tysdag. Litt meir tilskyande frå klokka 14.00, men framleis kaldt.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Tørr Snødekket bere preg av å vere påvirka av vind. Vindpakka mjukt dekke i fleire himmelretningar, som lett flytter på seg ved vind av litt styrke. På toppane og langs ryggar er det i større grad flakete, også enkelte områder avblåst nedpå skare. Lommer av laussnø der vinden ikkje har fått tak. Meir ubunden mot sør, men variasjon avhengig av terreng. Regionen har fått eit påfyll siste veka. Samanhengande skiføre frå ca 5-600 moh, men varierande avhengig av himmelretning. Mest snø mot vest og nordvest pga herskande vindretning frå søraust gjennom vinteren. Mot vest og nordvest ligg grensa for samanhengande skiføre lågast. Meir snø i indre del av regionen, noko som medfører lågare grense for samanhengande skiføre i fleire himmelretningar. Oppbygginga av snødekket er relativt lik i indre og ytre del av regionen. I botn av dekket er det ei frosen smeltepakke, med kantkorn mellom laga. Over dette er det ulike lag av vindtransportert snø, i kombi med nysnø. Mest mot N og NV. Sjå kommentar under snøprofil.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 800 moh Tenker str. 1 og str. 2 skred kan gå på dette. Antar at det har stabilisert seg relativt bra i mange himmelretningar no. Siste vindsyklus gav pålagring mot vest og nordvest. Truleg er dette det mest aktuelle per dags dato.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Ingen stor potens i dette laget per i dag. Har funne tilsvarande lag i alle himmelretningar, både i indre del og ytre del av regionen. Felles for alle er at dei ligg godt isolert mellom to tjukke skarelag. Verdt å merke seg at det også har vore funne kantkorn over skarelag. Eg fann det sist, men då mot sørvest. Antar at det kan ha blåst vekk i enkelte himmelretningar der vinden har fått tak. Fant ikkje det mot vest i dag - grov profil i øvre kant av konveks.

Tester

LBT@22cmQ3 Går i brot i nedføyka nysnø. Flaket smuldrer sterkt opp når eg løfter vekk blokka.

CTE7@20cmQ3 God Går i brot i nedføyka nysnø over skarelag. Flaket smuldrar opp. Lav hastighet på vinden som har bygd opp flaket.

Notater

Redigere obs seinare

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen ferske fareteikn utover nemnte tørre laussnøskred. Sjå kommentar under "Skredaktivitet" for meir info.

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S Gått nokre små skred i solhellingane. Observerte også ein del str. 2 skred i ein del heng, men antar at disse er nokre dagar gamle - resultat av fokksnøflaka som gjekk ut etter siste vindsyklus.

Snøprofil

2 cm P MFcr/SH D Innslag av rim i overflata., 18 cm 4F-1F RGlr/DF 1 mm/2 mm D, 14 cm 4F DF 1 mm D Øvre del, 20 cm K MF 1 mm/5 mm D, 13 cm 1F FCxr/MF 1 mm/3 mm D-M Godt avrunda kant. Finnes i alle himmelretningar over sirka 1000 moh. Vil anta at det er kantkorn lågare nede i terrenget også, men då mot bakken. Det er også observert kantkorn over øvste skarelag, men det var ikkje til stades mot vest der eg grov i dag. Mogleg vinden har teke knekken på det der før siste snøfall., 30 cm K MF D -6,4 °C @ 0 cm, -7,3 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -5,2 °C @ 30 cm, -5,1 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4,2 °C @ 60 cm, -3,7 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Grov profil mot vest - sirka 20 grader bratt - øvste del av konveks.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kan framleis finnes ustabile fokksnøflak, ver spesielt obs overgang til leformasjoner mot nord og nordvest. Det er lettast å påvirke det svake laget der snødekket er tynnast. Variasjon i regionen. Relativt stabil vêrsituasjon dei neste dagane. Varslet faregrad er riktig Tenker at nedføyka nysnø frå sørvest-aust har stabilisert seg greit. Kan kanskje vere lommer her og der kor det framleis kan løysast ut skred, men generelt stabilt. Mot nord og nordvest, vest, mogleg nordaust kan det framleis ligge ustabile flak, men dei byrjar også å stabilisere seg etter kvart. Ser heile "kaka" er markert ifht kva himmelretningar skredproblemet er aktuelt i. Tenker at det er i overkant. Det er også varierande kor mykje vinden har jobba i regionen, så at det er lokale variasjoner er greit å understreke.

ObsID: 262420

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org