Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 23.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er lett å løse ut skred i heng med fersk innblåst snø. Det finnes og dype svake lag i snødekket. Disse er vanskelig å påvirke, men skred kan bli store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind frå vest dannar mjuke fokksnøflak i austvendte leformasjonar. I bratte heng med fersk fokksnø kan ein skikøyrar løyse ut skred. Gradvis temperaturstiging og varmegrader høgt til fjells stabiliserer fokksnøen. Der sola bryt gjennom skydekket kan det gå våte skred frå bratte sørvendte heng. Høgt til fjells kan det finnast svake lag av kantkorn djupt i snødekket i enkelte heng.
Snøoverflata er prega av mildvér laurdag til 1100-1200 moh. Toppar og ryggar er avblåst. Mest snø i nordvendte leheng, men det er store variasjonar i regionen. Det er lite snø for årstida i regionen. Mest snø og lavest snøgrense er det i indre delar av regionen.
Observasjonar tyder på at kantkornlag frå februar framleis kan vere intakt høgt til fjells over 1200 moh.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-3 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

23.03.2021 kl. 11:10

1286 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Fuktig. Trør 15 cm nedi.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det har gått ein del nat.utløyste våte laussnøskred, også enkelte flakskred. Snøoverflata, som tidlegare har gått frå vindpakka mjuk/hard til å bli delvis omdanna til kantkorn er no smelteomvandla høgt til fjells.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh Fuktig høgt til fjells. Mest aktuelt der sola får tak. Mange str. 1 skred kan forventes å gå, men potensielt str. 2.

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Det er fleire lag av smeltepåvirka kantkorn i snødekket. Laget som ligg lenger nede i snødekket, under solid smeltepakke, skal særs stor tilleggslast til for å påvirke. Det som ligger over denne smeltepakken skal det mindre last til for å påvirke, men framleis relativt stor tilleggslast. Avhengig av mildvêrsgrense komande dagar, og mengde nedbør, så kan dette endre seg.

Tester

CTH27@64cmQ2 God Fcxr over skarelag.

CTH22@27cmQ3 God Same som lbt

LBT@27cmQ3 Går i brudd i fuktig nedføyka nysnø.

Faretegn

Ferske skred Observerte mange våte laussnøskred. Har nok gått siste 48 t, så ikkje sylferske.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra V →

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 1400 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Fuktig Snødekket bere preg av mildvêret. Fuktig/vått snødekke høgt til fjells, spesielt øvste 10-20 cm. Generelt litt meir snø i indre del enn ytre del av regionen. Mest snø over sirka 900/1000 moh mot vest-nordvest-nord, men variasjon i regionen mtp vindretning. Det har den siste tida bygd seg opp ein del snø mot sør, spesielt i indre del.

Skredaktivitet

23. mar. 18-24 (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Under 1300 moh Mogleg også str. 2 skred.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det kan gå naturleg utløyste våte laussnøskred og flakskred. Mest aktuelt der sola får tak. Også aktuelt i alle himmelretningar om nedbøren fell som regn høgt til fjells. Det er også vedvarande svake lag nede i snødekket. Disse krev stor tilleggslast for å aktivere, men i kombinasjon med mykje regn dei neste dagane kan disse også verte enda meir aktuelle i tida som kjem. Relativt utforandra til i morgon, onsdag. Vidare utover veka så er det avhengig av kor mildvêrsgrensa kjem til å gå. Basert på vêrmeldingane for ulike plasser i regionen så skal nedbøren falle som regn høgt til fjells. Det skal kome mykje nedbøren den neste veke. Der kantkorna ligg over skarelaget så kan det evt gå store naturleg utløyste skred om vekta på dekket aukar mykje. Det er også kantkorn under gjenfrosen smeltepakke, men den frosne smeltepakken er tjukk og det skal meir til for at kant under denne skal verte påvirka.

Notater

Redigere obs heime.

Snøprofil

2 cm P MFcr W, 4 cm 4F-1F MF/FCxr 1 mm M-W, 21 cm 1F RG/MF 1 mm/1 mm M-W Øvste del våt - meir fuktig nedover., 16 cm 4F-1F DF/MF 1 mm/2 mm M Øvre del Får også ut ei blokk i botn av laget - mot underliggande skare, men brotet skjer fyrst i øvste del., 3 cm P-K MFcr M-W, 18 cm 1F FCxr/MF 2 mm M Nedre del, 27 cm K-I MF M, 15 cm 1F FCxr/MF 1 mm/2 mm M Grov ei lita grop for å sjekke - ikkje veldig nøyaktig., 20 cm K MF Går mest sannsynleg heilt til bakken. 0 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -1,3 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -2,1 °C @ 40 cm, -1,9 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -1,7 °C @ 100 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Grov profil mot sør. 22 grader bratt.

ObsID: 263538

Hardanger / Ullensvang

Snø

20.03.2021 kl. 12:03

1235 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV under 1000 moh Vil anta at dette kan intensiveres utover komande veke når regnet slår inn over fjellheimen. Då er det godt mogleg at vi kan setje sirka 1200 moh og ned som grense for dette - samt at det er aktuelt i alle sektorar.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Med omsyn til dei milde temperaturane så kan moglegvis denne settes enda høgare. Det var lite snø som vart flytta inn i denne og tilgrensande høgder. Skredproblem som nedføyka nysnø/nedføyka kant.

Tester

CTN God

LBT@30cmQ3 God stabilitet

Faretegn

Ferske skred Registrerte ein del små våte laussnøskred i solvendte hellingar på veg til Røldal. Mest truleg gått fredag ettermiddag.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 7 m/s fra V → 50% skyer Laurdag var det ein del vind i høgda. Relativt mildt høgt opp. Drivande skodde og skylag som kom inn. Nedbør som yr frå sirka klokka 14.00. Tilskyande.

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Fuktig Overflatesnøen er kram. Tydelig mildt relativt høgt til fjells. Perioden med kalde netter har transformert overflatesnøen kantkorn - no delvis omdanna av milde temperaturar. Fokksnøflaka er difor lausare. Det skal ein del vind til for å flytte på denne no. Opplevde lett til moderat snøfokk på høgda eg var i dag, samt hadde utsikt til. Ein del variasjon avhengig av høgde, himmelretning og kor du befinner deg i regionen; ytre vs indre del. Snødekket er relativt likt oppbygd, men variasjon kor mykje snø som ligger oppå den felles smeltepakken i botn.

Skredaktivitet

20. mar. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Under 1000 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Ver obs der vinden har flytta snø inn i leformasjoner mot aust og tilgrensande sektorar. Det er relativt mildt så det er variasjon i kor mykje snø som har vorte flytta. Mest truleg må ein relativt høgt til fjells for å finne skredproblemet då vinden lågare nede ikkje har vore sterk nok til å flytte på den krame snøen i nemneverdig grad. Høge temperatur og relativt lite nedbør fører til stabilisering av snødekket. Ser yr.no har endra vêrvarselet for komande veke litt, men ver obs om det kjem inn regn som nedbør høgt til fjells. Registrerer at det har flytta seg litt ut i veka. Kan også få ein del nedbør i kombinasjon med til dels sterk vind. Varslet faregrad er riktig Stemmer godt med min obs i dag.

Notater

Mobilkamera svikta meg litt så eg fekk ikkje teke så mange bilete. Situasjonen relativt lik som tidlegare i veka - litt endring i overflata av snødekket.

ObsID: 263062

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org