Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 24.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er lett å løse ut skred i heng med fersk innblåst snø. Det finnes og dype svake lag i snødekket. Disse er vanskelig å påvirke, men skred kan bli store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Påfyll av snø og sterk vind fra sørvest danner fokksnøflak i nordøstvendte leformasjoner. Det ser ut til å komme mest snø rundt Sauda og Folgefonnhalvøya. I bratte heng med fersk fokksnø kan en skikjører løse ut skred. Hvis sola bryter gjennom skydekket kan det gå små (str. 1) våte skred fra bratte sørvendte heng. Høgt til fjells kan det finnes svake lag av kantkorn djupt i snødekket i enkelte heng.
Snøoverflata er preget av mildvær i helga opp til 1100-1200 moh. Topper og rygger er avblåst. Mest snø i nordvendte leheng, men det er store variasjoner i regionen. Det er lite snø for årstida i regionen, siste snøfall av betydning var i midten av mars. Det er mest snø og lavest snøgrense i indre deler av regionen.
Observasjoner tyder på at kantkornlag fra februar fremdeles kan være intakt høgt til fjells over 1200 moh..
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-3 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

24.03.2021 kl. 11:06

1113 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Profil til bakken. 125cm.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Definitivt trappeformet brudd. Middels belastning.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  LBT stor tilleggsbelastning, brudd @ 70cm, rufsete Q2.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Mot sør og naboregion Heiane.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Skredfarevurdering

1 Liten Oppleves stabilt. Temperert snødekke. Kantkorn i høyden er på retur og fokksnøproblemet har sintret seg i mildværet. Over 1000moh en hard regnskare som delvis bærer og delvis bryter når man går som enslig skikjører. Måtte på med skarejerna i dag, og noen steder måtte man ta skia på sekken og boote opp de bratteste henga. Ingen stor endring til i morgen dersom det ikke kommer større snømengder. Stabilt og oppleves som fg1. Men inn mot helg kan det bli snø i høyfjellet. Nysnø på kald skareoverflate kan bli forbigående ustabilt, så obs på dette fredag-lørdag-søndag. Dersom mildværsgrensa skulle gå høyt og nedbøren kommer som større mengder regn kan det begynne å hope seg opp vann der det møter den tette, gamle snøpakken (utsatt for drenasje rundt gammelt kantkornlag). Da kan overliggende fuktig snø gi våte flak og våte løssnøskred av betydning. Foreløpig kun en hypotese ift utviklingen. Varslet faregrad er for høy Usikker på situasjonen ellers i regionen. Men opp til 1200 moh mener jeg nå det ser stabilt ut. Nok til å antyde fg1 for torsdag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø over 900 moh Fokksnøen under toppskaren er et tjukkere lag som har blir kram og er under sintring og smelteomvandling ref. temperaturen. Et lite problem i dag.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Kantkorna jeg fant i dag er runda og på retur. Skal mye til å påvirke. Mulig de er mer aktive andre steder og evt høyere opp. Akkurat nå er de ikke til veldig stor bekymring.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mild snøpakke, gunstig oppbygning og svake lag på defensiven. Gir gradvis tapt for temperaturen.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 5 m/s fra SV ↗ 90% skyer Mildt, men frisk vind i høyden.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 350 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Skare Ujevnt fordelt, men generelt lite snø i hele kommunen.

Tester

LBT@70cmQ2 Brudd ved stor tilleggsbelastning LBT, Q2. Skal en del til å påvirke her. Kantkorna rundes. Denne prosessen vil bare fortsette og dermed gi mindre sannsynlighet for større bruddforplantning. Men dette sjiktet kan være et potensielt område for opphopning av vann når evt regn og smeltevann begynner å drenere gjennom snødekket.

LBT@40cmQ3 Kollaps i kram snø. Sammensynkning vel så mye som brudd.

Snøprofil

1 cm I IF, 40 cm 4F/4F+ RGsr 0 mm/0 mm, 1 cm P-K MFcr, 25 cm 1F+/P MF 0 mm, 1 cm 4F-1F FCxr 0 mm/1 mm D, 50 cm P MFpc 2 mm D-M, 0,5 cm 1F FC 2 mm D -0,5 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 118 cm

ObsID: 263793

Hardanger / SAUDA

Snø

24.03.2021 kl. 10:05

915 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Brytende skarelag.

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh Skare Fuktig 20 cm nysnø fra siste dager (ikke helt fersk siste døgn) oppå eldre snø dekke. Men nattekulde og vind fra vest sør vest kjøler ned toppen og har gitt en mildværs-skare som slår til fra ca 900 moh.

ObsID: 263731

Hardanger / SAUDA

Snø

24.03.2021 kl. 09:45

852 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Brøyting av rv520 over mot Røldal er i gang. Lite snø, noe nysnø fra natta. Klarnende værtype. 0.5 grader ved bilen.

Snødekke

ObsID: 263727

Hardanger / Ullensvang

Snø

23.03.2021 kl. 11:10

1286 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Fuktig. Trør 15 cm nedi.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det har gått ein del nat.utløyste våte laussnøskred, også enkelte flakskred. Snøoverflata, som tidlegare har gått frå vindpakka mjuk/hard til å bli delvis omdanna til kantkorn er no smelteomvandla høgt til fjells.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Det kan gå naturleg utløyste våte laussnøskred og flakskred. Mest aktuelt der sola får tak. Også aktuelt i alle himmelretningar om nedbøren fell som regn høgt til fjells. Det er også vedvarande svake lag nede i snødekket. Disse krev stor tilleggslast for å aktivere, men i kombinasjon med mykje regn dei neste dagane kan disse også verte enda meir aktuelle i tida som kjem. Relativt utforandra til i morgon, onsdag. Vidare utover veka så er det avhengig av kor mildvêrsgrensa kjem til å gå. Basert på vêrmeldingane for ulike plasser i regionen så skal nedbøren falle som regn høgt til fjells. Det skal kome mykje nedbøren den neste veke. Der kantkorna ligg over skarelaget så kan det evt gå store naturleg utløyste skred om vekta på dekket aukar mykje. Det er også kantkorn under gjenfrosen smeltepakke, men den frosne smeltepakken er tjukk og det skal meir til for at kant under denne skal verte påvirka.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh Fuktig høgt til fjells. Mest aktuelt der sola får tak. Mange str. 1 skred kan forventes å gå, men potensielt str. 2.

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Det er fleire lag av smeltepåvirka kantkorn i snødekket. Laget som ligg lenger nede i snødekket, under solid smeltepakke, skal særs stor tilleggslast til for å påvirke. Det som ligger over denne smeltepakken skal det mindre last til for å påvirke, men framleis relativt stor tilleggslast. Avhengig av mildvêrsgrense komande dagar, og mengde nedbør, så kan dette endre seg.

Faretegn

Ferske skred Observerte mange våte laussnøskred. Har nok gått siste 48 t, så ikkje sylferske.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra V →

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 1400 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Fuktig Snødekket bere preg av mildvêret. Fuktig/vått snødekke høgt til fjells, spesielt øvste 10-20 cm. Generelt litt meir snø i indre del enn ytre del av regionen. Mest snø over sirka 900/1000 moh mot vest-nordvest-nord, men variasjon i regionen mtp vindretning. Det har den siste tida bygd seg opp ein del snø mot sør, spesielt i indre del.

Tester

CTH27@64cmQ2 God Fcxr over skarelag.

CTH22@27cmQ3 God Same som lbt

LBT@27cmQ3 Går i brudd i fuktig nedføyka nysnø.

Notater

Redigere obs heime.

Snøprofil

2 cm P MFcr W, 4 cm 4F-1F MF/FCxr 1 mm M-W, 21 cm 1F RG/MF 1 mm/1 mm M-W Øvste del våt - meir fuktig nedover., 16 cm 4F-1F DF/MF 1 mm/2 mm M Øvre del Får også ut ei blokk i botn av laget - mot underliggande skare, men brotet skjer fyrst i øvste del., 3 cm P-K MFcr M-W, 18 cm 1F FCxr/MF 2 mm M Nedre del, 27 cm K-I MF M, 15 cm 1F FCxr/MF 1 mm/2 mm M Grov ei lita grop for å sjekke - ikkje veldig nøyaktig., 20 cm K MF Går mest sannsynleg heilt til bakken. 0 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -1,3 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -2,1 °C @ 40 cm, -1,9 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -1,7 °C @ 100 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Grov profil mot sør. 22 grader bratt.

Skredaktivitet

23. mar. 18-24 (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Under 1300 moh Mogleg også str. 2 skred.

ObsID: 263538

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org