Snøskredvarsel for Hardanger søndag 28.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Det finst vedvarande svake lag, men dei er vanskeleg å påverke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Påfyll av snø og sterk vind frå sør som dreier på vest utover dagen vil danne fokksnøflak i nord- og austvendte leformasjonar. I fjellet vil fokksnøflak vere lette å påvirke for en skiløpar. Under nysnøgrensa er våte laussnøskred hovedproblemet, men snødekket er allereie smelteomdanna og drenerer godt. Ver oppmerksam på at skavler vert svekka av pålagring i form av regn eller snø. Høgt til fjells kan det i enkelte heng vere svakt lag av kantkorn djupt i snødekket. Laget er vanskelig å påvirke, men kan føre til store skred.
Snøoverflata er preget av vekslende vær og temperaturer den siste uka, tidvis mildvær opp til 1100-1200 moh. Men også nysnø ned til 700 moh. Topper og rygger er avblåst og det er gammel skare i overflata flere steder. Mest snø i nordvendte leheng, men det er store variasjoner i regionen. Det er lite snø for årstida, siste snøfall av betydning var i midten av mars. Snøgrensa kryper oppover og det er skiføre fra 500-700 moh, høyest vest på Folgefonnhalvøya.
Observasjoner tyder på at kantkornlag fra februar framleis kan være intakt høgt til fjells over 1200 moh.
Laurdag vart mange middels store naturleg utløyste skred observert i solvendte brattheng på Røldalsfjellet. Eit personutløyst lite skred vart rapportert frå Varanuten i Sauda på laurdag.
5 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

27.03.2021 kl. 12:50

1199 moh

ragniko (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ragniko Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  ragniko Kommentar:  Mot N/Ø

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Snødekket er gjennomfuktet. Tørreste snøen var den som kom i dag tidlig på overflaten. Den kom uten vind her. Under dette er det fuktig fokksnø i øst/nordøstlige terrengformasjoner (mikroterreng vi finner her). Mer s/ø formasjoner har ganske glatt og skarelag på 3-5 cm, danner god gliflate, men lite nysnø oppå dette. Vi fant kantkornlaget innen 1m, men det er fuktig og 4f fast. 10-20cm tjukkelse på kantkornlaget, men det gikk i brudd på LBT@40.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX God Ingen brudd og ingen forplanting i testen. Prøvde med enda mer belastning og fikk ingen brudd da heller. Fuktig snødekke og ingen spenninger i snøen. Fikk brudd innad i fokksnøen på vanlig CT som vi tok rett ved siden av.

LBT@40cmQ2 Stor tilleggslast for å få brudd. Fuktig snø helt ned.

Vær

Snø 3 °C 1 m/s Varmt og helt vindstille på vei opp i dag. Såvidt litt trekk når det skya over en stund.

Notater

Observasjoner fra kurs i dag.

ObsID: 264343

Hardanger / SAUDA

Snø

27.03.2021 kl. 12:45

994 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Skredhendelse

27. mar 12:45 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 999 moh og sluttet på 999 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Brattheng Mottatt info og bilde fra skiløperutløst skred i N/NØ-vendt heng på Varanuten i Svandal. Posisjon ikke helt eksakt, men skal ikke være veldig langt fra. Innblåst fersk snø fra i natt/morgentimene. Ingen tatt i skredet.

ObsID: 264310

Hardanger / Ullensvang

Snø

27.03.2021 kl. 12:16

1235 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 800 moh Går mange str 2 skred i solvendte sider. Drar

ObsID: 264285

Hardanger / Ullensvang

Snø

27.03.2021 kl. 12:13

1320 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  I Rosendal. Mot søraust. Nysnøgrensa har trekt seg litt ned i natt, men mildvêret har jobba særs mykje med snødekket suste veka.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Tørrsnø over skare. Særs fint skiføre!
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Brattheng i nærleiken av Røldal skisenter. Ein del skredaktivitet i brattsidene. Mange str. 1 og ein del str. 2 skred - naturleg utløyste - solpåvirka.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mildvêret har tært godt på snødekket dei siste dagane. Fuktig dekke høgt til fjells, men nattas snøfall har gjort til at det ligg sirka 10-15 cm tørr( delvis kram) snø over smeltepakken. Den ubundne snøen ligg tilgjengeleg i alle himmelretningar, men med litt variasjon - nysnø frå ca 600 moh og opp. Sola varmer den godt opp i solsidene. Fint skiføre. Mest snø i indre del. Finner snøgrensa og grense for samanhengande skiføre lågare der vs ytre.

Skredfarevurdering

2 Moderat I høgfjellet kan det ligge ustabile fokksnøflak, spesielt mot nordaust og i tilgrensande sektorar. Ver obs på lokale variasjoner. Tørre laussnøskred kan gå naturlig. Ver obs i solvendte sider. Litt avhengig av kva vind som kjem inn med nedbøren i morgon, sundag. Aktuelt med nysnøflak i aktuelle sektorar. På måndag får vi ein ny syklus med nedbør høgt til fjells. Det er innmeldt store mengder nedbør, så store naturleg utløyste skred kan vere aktuelle. Varslet faregrad er riktig

Tester

CTH24@30cmQ3 God Smuldrar opp.

LBT@30cmQ3 Nedføyka nysnø mot aust. Godt bunde mot underliggende fuktig skare.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s fra SV ↗ 60% skyer Fuktig vêrtype i går med nedbør som regn høgt til fjells. Ein del vind, kraftig i høgda, men fuktig snødekke gjorde det at det er avgrensa kor mykje snø som har vorte flytta på under 1100 moh. Kaldare vêrtype i natt - sirka 10-15 cm nedbør som snø i natt. Nysnøgrensa har flytta seg ned til sirka 600 moh.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 700 moh Kan gå både str.1 og str 2 skred på dette. Observert det i dag. Mest aktuelt der sola får jobbe, men også aktuelt når det vert mildare vêr dei neste dagane.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 1000 moh Varierende kva høgde dette er aktuelt. Mildvêret gjekk høgt i går, men nysnøgrensa har falle i løpet av natta. Vurderer det til "Få" heng pga høgda og aktuelle himmelretningar. Er nok mest aktuelt over sirka 1000 moh. Mogleg høgare også, men også mogleg lågare, avhengig av kor du befinner deg i regionen. Det til dels fuktige flaket byrjar å binde seg godt til den fuktige underliggande skaren.

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 800 moh Str 1 og 2 skred. Naturlig og skiløper utløyste.

Notater

Redigere obs i ettermiddag.

ObsID: 264282

Hardanger / Kvinnherad

Snø

25.03.2021 kl. 17:40

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mildvêret har jobba godt med snødekket. Mot aust-søraust. Snødekt topp til venstre,midt i biletet, sirka 1300 moh.

Snødekke

Moderat snøfokk Moderat til kraftig snøfokk i høgda.

Vær

Ikke nedbør 8,4 °C fra SØ ↖ 100% skyer Nysnøgrensa gjekk på sirka 900 moh i dag tidleg. Litt nysnø. Meir i høgda. Høgare temp no.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Føyker i høgda. Må ganske høgt opp for at det skal vere aktuelt mtp nysnøgrensa og eksisterande snødekke.

ObsID: 263979

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org