Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 31.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med tørre nysnøflak i høyden. I lavlandet og i solvendte fjellsider kan det gå naturlig utløste våte løssnøskred. Unngå områder under glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Synkande temperatur gir overgang frå regn til snø i høgfjellet tidlig på dagen. Nysnøflak kan dannast i sørvendte leformasjonar, og stabiliserer seg relativt raskt, men ein skiløpar kan løyse ut skred i bratte heng. Høgt til fjells kan svakt lag av kantkorn djupt i snødekket ha blitt fukta mange stadar slik at risikoen for å løyse ut skred på dette har minka. Utbreiinga av dette skredproblemet er svært usikker, og er truleg avgrensa til få heng. Det fuktige snødekket vil stabilisere seg. Men lavt i fjellet kan det vere fare for våte løssnøskred.
Mildvêr dei siste dagane har gjennomfukta snødekket høgt til fjells. Toppar og ryggar er bare, og mange stadar ligg gamal skare nær overflata. Det er mest snø i nordvendte leheng, men det er store variasjonar i regionen. Det er lite snø for årstida. Snøgrensa ligg på 700-800 moh., høgast vest på Folgefonnhalvøya.
Kantkornlag djupt i snødekket frå februar kan framleis vere eit problem høgt til fjells, men det er usikkert kor mykje det siste mildvêret har stabilisert laga.
40 mm i døgnet, opp mot 60 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-1 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra nord.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om formiddagen.
Skyet.
Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Odda / Hardanger

Snø

31.03.2021 kl. 10:29

1242 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Glytt av sol?
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Pinner markerer tynne skarelag, delvis sprø. Mellom nedste to pinner fcxr (1f+). Blokk går i brot på dette mot underliggende frose smeltepakke (kniv)
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Middels til svak belastning med spaden. Går I brot i nedste del av FCxr mot underliggande frose smeltepakke. Fekk blokka i fanget.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ectx - går i brot ved spade bak blokka.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Trør nedi til kneet ved fots belastning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust. Tydelige smelteriller i snøen heilt opp til 1400 moh - kanskje høgare - dekka av nokre cm våt nysnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det er tydelig at det har vore fuktig vêr dei siste dagane.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Våte laussnøskred. Mot vest.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Grovt forenkla.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lik temp. gjennom heile blokka. Grov ikkje til bakken.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 11 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Våte flakskred. Mot aust. Truleg brot i kantkorn over skarelag, evt iform av kollaps som følge av vekt eller at regnet har drenert ned til skarelaget og svekka bindingane mellom skare og overliggande kantkorn slik at det har sklidd ut. Stort skred (3) i midten med str. 2 skred på kvar side. Truleg naturlig utløyst. Grov profil i tilsvarande høgde og himmelretning like i nærleiken - baserer antakelsane på denne profilen, samt karakteren til skredet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 12 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Set 2-3 cm djupe skispor. Relativt råten snø like under.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 14 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Kantkornlaget som kviler over den frosne smeltepakken. Det har runda seg enda meir samanlikna med for ei veke sidan, men det har framleis potens. Trass i at det byrjar å verte færre og færre heng det er aktuelt i så bør ein vere obs når ein ferdes over sirka 1100 moh (+/-).

Faretegn

Mye vann i snøen Snødekket er vått. Ser også spor etter ekstra våte lag i dekket. Det mest markante er attfrosne og danner eit lite (2-5 cm) skarelag høgt i dekket. Ved auke i temp/sol vil dette truleg løyse seg opp att.

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Vær

Sludd 0 °C 98% skyer Store nedbørsmengder iform av regn høgt til fjells siste 48 timar. Skya vêrtype tidleg onsdag, men lettare vêr utover føremiddagen. Det har falle nokre cm fuktig nysnø natt til i dag. Denne er såpass tung at det skal mykje vind til for å flytte på den - iallfall i denne høgda; ca 1300 moh.

Tester

ECTX God Går ikkje I brot ved "tapping", men sklir lett ut når eg set spaden bak og bryt ut med middels-svak kraft.

CTN God

LBT@78cmQ2 Fcxr

Notater

Finpusser/redigere obs i kveld. Komlefingrar og mobil er ikkje alltid så lett - fare for å ha trykt feil på enkelte ting.

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 700 moh Våt løssnø Våt Fuktig/vått snødekke i alle himmelretningar. Meir kompakt tidleg morgon, men med ein gang temp/sola får tak så mjuknar det fort opp. Tendensar til råten snøen allereie tidleg på dag. Vil nok fryse att når temp fell om natta neste dagar. Avhengig av høgde, men snødekket består i stor grad av smelteformer over attfrosen smeltepakke mot bakken - iallfall opp til ca 1100 moh. Over denne høgda er det framleis kantkorn i dekket, men mildvêret har runda det godt siste 48 timar. Regnvêret har prega snødekket stort siste 48 timar. Meir snø i indre strøk vs ytre, men det har generelt tært på. Snøgrensa varierer. 700 for deler av indre del, høgare for ytre del.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ver obs i solvendte sider, der kan det gå våte laussnøskred av str. 1 og 2 skred. Det er også framleis potens i det vedvarande svake laget. Det er vanskelig å løyse ut, men kan gi store konsekvensar. Mest aktuelt over sirka 1100 moh. Ver obs der snødekket er tynnare. Ver også obs på glideskred- ikkje legg skisporet i- eller under terreng der dette kan vere aktuelt. Varslet faregrad er riktig Lite spor etter nedføyka nysnø i dag. Snøen som har falle i natt - iallfall opp til ca 1300+ moh, er såpass fuktig at det skal mykje til for å flytte på den.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Testar viser at det er relativt vanskeleg å løyse ut, men samstundes så bryter det laus relativt lett ved middels til svak belastning med spade bak blokka. Det er ein del masser som allereie har gått ut på dette, ref. skredaktivitet, men vil anta at det framleis er aktuelt. Vil også anta at dette er lettare å trigge der snødekket er tynnare. Typisk nær konvekser og ryggar. Legger med på "Få heng" pga allereie aktivitet i dette laget, samt at det er mest aktuelt høgt til fjells. Legger meg på 1100 moh då eg ser spor i flakskreda som går ned til ca dette intervallet. Kan vere obs på at trass i at kantkorna (1F+) gradvis har mista litt potensialet så kviler dei på ein hardare pakke av smelteomvandla snø. Her kan det framleis samle mykje vatn. Godt mogleg ein del av skred eg har observerte har gått som følgje av drenering ned til dette laget.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV mellom 1300 moh og 700 moh Slik vêrsituasjonen er no, med mindre nedbør og meir sol, så er dette mest aktuelt der sola får tak. Kan gå str. 1 og potensielt str. 2 skred på dette. Litt kaldare i høgda, noko som konservere snødekket litt meir.

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 700 moh

31. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1300 moh og 700 moh Observerte mange str. 1 og enkelte str. 2 våte laussnøskred.

31. mar. 18-24 Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 700 moh Observerte eit par-tre store (3) skred på veg til- og i Røldal. Antar at dei har gått siste 48 t. Starta på ca 1200 og enda på ca 900. Observerte dei mot søraust, men godt mogleg det kan ha gått tilsvarande skred i andre himmelretningar då pålagring iform av nedbør truleg er årsaken til at lag har kollapsa.

Snøprofil

3 cm 4F PP/MF W, 17 cm 4F MF/DF W, 15 cm 4F MF/RG W, 5 cm P MFcr M, 12 cm 1F MF/MF W, 2 cm P MFcr/MF W, 17 cm 1F MF/RG 1 mm/2 mm W, 3 cm P MFcr/MF W, 11 cm 1F- FCxr/MF W Nedre del Litt kritisk mtp at det kviler oppå hardare pakke av smelteformer., 40 cm K MF M -0,2 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 75 cm, -0,5 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Grov profil i tilsvarande himmelretning og høgde eg observerte vått flakskred str. 3. Ca 20 grader helling.

ObsID: 264893

Hardanger / Kvinnherad

Snø

29.03.2021 kl. 11:51

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Fuktig og grå vêrtype tære godt på snødekket. Her mot søraust. Skodda ligg på ca 1000 moh som ref for snøgrensa. Meir snø mot vest-nordvest og nordvendte sider.

Vær

Regn 11 °C 0 m/s 100% skyer Fuktig vêr høgt til fjells. Regn/sludd opp mot 1400 moh.

ObsID: 264576

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org