Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 01.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i soleksponert brattheng, spesielt om ettermiddagen. I høyden kan det være lett å løse ut tørre nysnøflak i leområder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fuktig snødekke vil fryse til i klarvêret om natta, men tine igjen der sola tar utover dagen. I solvendt terreng vil stabiliteten i snødekket svekkast, og skredfaren aukar litt utover dagen, både i gammal ubunden snø og i fersk nysnø frå tildlegare i veka. Høgt til fjells, over ca. 1200 moh kan ein truleg framleis finne kantkornlag djupt i snødekket. Sannsynlegvis er det vanskeleg å påverke slike lag, men i få heng, kan skred bli store dersom dei først lausnar.
Det finst nysnø over ca. 1200 moh. Mildvêr og regn dei siste dagane har ellers gjennomfukta snødekket. Toppar og ryggar er ofte snøfrie, og mange stadar ligg gammal skare nær overflata. Det er store variasjonar i snøfordeling, men det er generelt lite snø for årstida. Snøgrensa ligg på 700 - 800 moh., høgast vest på Folgefonnhalvøya.
Kantkornlag djupt i snødekket danna under kuldeperioden i januar og februar kan framleis vere eit problem høgt til fjells. Observasjonane er få, og det er usikkert kor mykje det siste mildvêret har omdanna slike lag.
Det vart onsdag rapportert om fleire ferske skred ved Røldalsfjellet.
Onsdag morgon var det på Folgefonna skisenter (1212 moh) -1 °C og rolege vindforhold.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra nord.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om formiddagen.
Skyet.
Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-13 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Gråurstinden

Snø

01.04.2021 kl. 16:14

880 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Melderskin 1426 til høgre midt i biletet. Vestvendt sider imot.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lite snø i Nipeskar, men du kan ta på deg skia ca ved skoggrensa. Varierande føre og tjukkelse på snødekket. Bærande skare tidleg på dag, smelter utover dagen, men avhengig av eksposisjon og temp. Kald nordavind konservere det litt.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bilete frå hytta. Står i vestvendt side på 650+ moh. Ser mot vestveggen på Melderskin (1426 moh).

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh Skare Tørr Bærande skare tidleg på dag pga låge nattemp. Smelter potensielt litt utover dagen, spesielt i isolerte, bratte, lune sider, men avhengig av temp og høgde. Kald trekk frå nord konservere dekket slik at der er fare for at skaren ikkje tinar nemneverdig der sola ikkje får jobbe direkte, spes. i høgda. For ytre del så er det i enkelte himmelretningar samanhengande skiføre frå ca skoggrensa - mot nordvest - dog varierande mengde snø. I enkelte himmelretningar er det avsmelta høgt opp. Fare for råten snø høgt til fjells om temp/sol får jobbe.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ver obs i solvendte sider, spesielt når sola har fått stått på ei stund. Det kan finnes enkelte heng der vedvarande svakt lag framleis er inntakt, men dette er truleg isolert til få heng høgt til fjells og krev stor tilleggslast for å løyse ut. Ver obs på at konsekvensane kan bli store om det løsner skred på dette. Det same biletet dei neste par dagane. Endring frå sundag. Varslet faregrad er riktig Synes varselet stemmer bra med regionen sett under eitt. Ein del variasjon i regionen, men er innafor med vurderingane.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra NV ↘ 70% skyer Kaldare vêrtype - frå nordvest. Låge nattetemp. Sola varmer godt. Ingen nedbør. Litt vind frå nordvest, men har ikkje obs. snøfokk. Som meldt i går så var snøen relativt fuktig høgt opp - noko som tilseier at det skal relativt bra med vind for å flytte på denne per no. Meldt litt nysnø i høgda frå natt til fredag.

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Skal sjå om eg kan få kikke nærare på dette skredproblemet iløpet av helga. Vil anta at det under det kraftige regnvêret tidlegare i veka gjekk ut ein del skred på dette laget. Antar at det kan finnes "Få" heng (ref. resterande heng og høgde; 1100 moh) av dette framleis, basert på snøprofil og utsikt til indikatorheng (og manglande aktivitet i dei). Kan vere at det er meir til stades i indre del vs ytre og sørlig del av regionen. Det har gradvis mista energien, men skredaktiviteten tidlegare i veka synte at det framleis var greit å ha i mente. Vil avvente litt til før eg skriv det ut av varselet, for min del, mtp at folk no trekk høgare og høgare til fjells og typisk inn i brattare formasjoner der dette framleis kan vere aktuelt.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V mellom 1400 moh og 800 moh Fare for våte laussnøskred der sola får tak, men kaldare vêrtype konservere snødekket, spesielt i høgda.

Snøprofil

Attfrosen smeltepakke i dei få formasjonane det framleis ligg snø. på denne høgda.

ObsID: 265098

Hardanger / Odda / Hardanger

Snø

31.03.2021 kl. 10:29

1242 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Glytt av sol?
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Pinner markerer tynne skarelag, delvis sprø. Mellom nedste to pinner fcxr (1f+). Blokk går i brot på dette mot underliggende frose smeltepakke (kniv)
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Middels til svak belastning med spaden. Går I brot i nedste del av FCxr mot underliggande frose smeltepakke. Fekk blokka i fanget.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ectx - går i brot ved spade bak blokka.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Trør nedi til kneet ved fots belastning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust. Tydelige smelteriller i snøen heilt opp til 1400 moh - kanskje høgare - dekka av nokre cm våt nysnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det er tydelig at det har vore fuktig vêr dei siste dagane.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Våte laussnøskred. Mot vest.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Grovt forenkla.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lik temp. gjennom heile blokka. Grov ikkje til bakken.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 11 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Våte flakskred. Mot aust. Truleg brot i kantkorn over skarelag, evt iform av kollaps som følge av vekt eller at regnet har drenert ned til skarelaget og svekka bindingane mellom skare og overliggande kantkorn slik at det har sklidd ut. Stort skred (3) i midten med str. 2 skred på kvar side. Truleg naturlig utløyst. Grov profil i tilsvarande høgde og himmelretning like i nærleiken - baserer antakelsane på denne profilen, samt karakteren til skredet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 12 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Set 2-3 cm djupe skispor. Relativt råten snø like under.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 14 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Kantkornlaget som kviler over den frosne smeltepakken. Det har runda seg enda meir samanlikna med for ei veke sidan, men det har framleis potens. Trass i at det byrjar å verte færre og færre heng det er aktuelt i så bør ein vere obs når ein ferdes over sirka 1100 moh (+/-).

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 700 moh Våt løssnø Våt Fuktig/vått snødekke i alle himmelretningar. Meir kompakt tidleg morgon, men med ein gang temp/sola får tak så mjuknar det fort opp. Tendensar til råten snøen allereie tidleg på dag. Vil nok fryse att når temp fell om natta neste dagar. Avhengig av høgde, men snødekket består i stor grad av smelteformer over attfrosen smeltepakke mot bakken - iallfall opp til ca 1100 moh. Over denne høgda er det framleis kantkorn i dekket, men mildvêret har runda det godt siste 48 timar. Regnvêret har prega snødekket stort siste 48 timar. Meir snø i indre strøk vs ytre, men det har generelt tært på. Snøgrensa varierer. 700 for deler av indre del, høgare for ytre del.

Faretegn

Mye vann i snøen Snødekket er vått. Ser også spor etter ekstra våte lag i dekket. Det mest markante er attfrosne og danner eit lite (2-5 cm) skarelag høgt i dekket. Ved auke i temp/sol vil dette truleg løyse seg opp att.

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Ver obs i solvendte sider, der kan det gå våte laussnøskred av str. 1 og 2 skred. Det er også framleis potens i det vedvarande svake laget. Det er vanskelig å løyse ut, men kan gi store konsekvensar. Mest aktuelt over sirka 1100 moh. Ver obs der snødekket er tynnare. Ver også obs på glideskred- ikkje legg skisporet i- eller under terreng der dette kan vere aktuelt. Varslet faregrad er riktig Lite spor etter nedføyka nysnø i dag. Snøen som har falle i natt - iallfall opp til ca 1300+ moh, er såpass fuktig at det skal mykje til for å flytte på den.

Vær

Sludd 0 °C 98% skyer Store nedbørsmengder iform av regn høgt til fjells siste 48 timar. Skya vêrtype tidleg onsdag, men lettare vêr utover føremiddagen. Det har falle nokre cm fuktig nysnø natt til i dag. Denne er såpass tung at det skal mykje vind til for å flytte på den - iallfall i denne høgda; ca 1300 moh.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Testar viser at det er relativt vanskeleg å løyse ut, men samstundes så bryter det laus relativt lett ved middels til svak belastning med spade bak blokka. Det er ein del masser som allereie har gått ut på dette, ref. skredaktivitet, men vil anta at det framleis er aktuelt. Vil også anta at dette er lettare å trigge der snødekket er tynnare. Typisk nær konvekser og ryggar. Legger med på "Få heng" pga allereie aktivitet i dette laget, samt at det er mest aktuelt høgt til fjells. Legger meg på 1100 moh då eg ser spor i flakskreda som går ned til ca dette intervallet. Kan vere obs på at trass i at kantkorna (1F+) gradvis har mista litt potensialet så kviler dei på ein hardare pakke av smelteomvandla snø. Her kan det framleis samle mykje vatn. Godt mogleg ein del av skred eg har observerte har gått som følgje av drenering ned til dette laget.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV mellom 1300 moh og 700 moh Slik vêrsituasjonen er no, med mindre nedbør og meir sol, så er dette mest aktuelt der sola får tak. Kan gå str. 1 og potensielt str. 2 skred på dette. Litt kaldare i høgda, noko som konservere snødekket litt meir.

Tester

ECTX God Går ikkje I brot ved "tapping", men sklir lett ut når eg set spaden bak og bryt ut med middels-svak kraft.

CTN God

LBT@78cmQ2 Fcxr

Notater

Finpusser/redigere obs i kveld. Komlefingrar og mobil er ikkje alltid så lett - fare for å ha trykt feil på enkelte ting.

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 700 moh

31. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1300 moh og 700 moh Observerte mange str. 1 og enkelte str. 2 våte laussnøskred.

31. mar. 18-24 Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 700 moh Observerte eit par-tre store (3) skred på veg til- og i Røldal. Antar at dei har gått siste 48 t. Starta på ca 1200 og enda på ca 900. Observerte dei mot søraust, men godt mogleg det kan ha gått tilsvarande skred i andre himmelretningar då pålagring iform av nedbør truleg er årsaken til at lag har kollapsa.

Snøprofil

3 cm 4F PP/MF W, 17 cm 4F MF/DF W, 15 cm 4F MF/RG W, 5 cm P MFcr M, 12 cm 1F MF/MF W, 2 cm P MFcr/MF W, 17 cm 1F MF/RG 1 mm/2 mm W, 3 cm P MFcr/MF W, 11 cm 1F- FCxr/MF W Nedre del Litt kritisk mtp at det kviler oppå hardare pakke av smelteformer., 40 cm K MF M -0,2 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 75 cm, -0,5 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Grov profil i tilsvarande himmelretning og høgde eg observerte vått flakskred str. 3. Ca 20 grader helling.

ObsID: 264893

Hardanger / Kvinnherad

Snø

29.03.2021 kl. 11:51

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Fuktig og grå vêrtype tære godt på snødekket. Her mot søraust. Skodda ligg på ca 1000 moh som ref for snøgrensa. Meir snø mot vest-nordvest og nordvendte sider.

Vær

Regn 11 °C 0 m/s 100% skyer Fuktig vêr høgt til fjells. Regn/sludd opp mot 1400 moh.

ObsID: 264576

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org