Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 05.05.2021

1
Liten
Publisert:

I enkelte leheng med fersk fokksnø kan det være lett å løse ut skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra øst kan danne små fokksnøflak oppå kantkorn eller rim i leheng mot SV-V-NV. Ellers stabilt relativt snødekke. Dypt i snødekket finnes eldre vedvarende svake lag men disse er godt beskyttet under skaren og vil ikke bli aktive før vi får en oppvarming av snødekket. Overskyet vær kan gi noe oppvarming og destabilisering av snødekket også i skyggesider. Glideskred kan forekomme og disse kan bli store. Hvis solen kommer frem kan det gå våte løssnøskred i solsider.
Jevnt over er snødekket hardt i regionen. Høyt til fjells i skyggesider ligger det fokksnø og i solvendt terreng er det skare som mykes opp hvis solen kommer frem. Solvendte sider i lavlandet er stort sett fri for snø.
Det er observert overflatekantkorn og rim i skyggesider, men dette blir kun et problem dersom det kommer mer snø sammen med vind. Det er vedvarende svake lag i det gamle snødekket, men dette er ikke et skredproblem for øyeblikket. Snøen over er hard og bærende og det svake laget er dermed vanskelig å påvirke.
Det er observert våte løssnøskred i solvendte heng når solen sto på.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst.
-15 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordøst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad / Hardanger

Snø

04.05.2021 kl. 09:56

918 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot melderskin 1426 moh til høgre. Sammenhengende skiføre frå skogensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot sørvest. Ca frå 800 moh. Skoggrensa går akkurat mot fjorden til høgre. Lite snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Overflatekantkorn Tørr Tendensar til moderat snøfokk i høgda. Ikkje vedvarande så det er nok ikkje veldig mykje snø å flytte på. Snøoverflata i denne høgda bere preg av solpåvirking siste tid. Har underlag med eit lite smeltepåvirka overflatekantkornlag øvst.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 7 m/s fra NØ ↙ 99% skyer Varierende vindhastighet. Vind frå nordaust.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små S, SV, V over 1000 moh Mest truleg str 1 skred. Ikkje veldig mykje vindtransport eg har observert, noko som kan tyde på at det er lite snø å flytte på. Mest aktuelt i få heng i høgda - over ca 1000-1100 moh. Nedføyka rim/kantkorn.

Skredfarevurdering

1 Liten Stort sett stabile forhold. Vind frå nordaust kan føre til at det legg seg opp fokksnøflak i motsatt sektor. Ver obs på lokale variasjoner. Stabil situasjon fram mot helga då det skal kome inn eit nedbørsfelt. Basert på dagens vêrmelding for helga, så skal det regna høgt til fjells. Vil anta at vi då får ein forbigåande auke i skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm 4F FCxr 1 mm/3 mm D, 25 cm P-K MF D-M, 15 cm 1F-P MF M, 25 cm P-K MF D-M 0 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm Smelteomvandla og solid på denne høgda - mot vest-nordvest. Variasjon i regionen og lokalt, så ikkje nødvendigvis representativt for det totale bilete for denne høgda/sektor.

ObsID: 271209

Hardanger / Kvinnherad

Snø

03.05.2021 kl. 08:22

90 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lite dryss av nysnø i høgda.

Snødekke

Litt nysnø ned til ca 900/1000 moh. Fall i natt.

Vær

Ikke nedbør 5,3 °C 70% skyer

ObsID: 271041

Hardanger / Odda / Hardanger

Snø

02.05.2021 kl. 21:14

1298 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Tester

CTN God Øvste laga beskytter godt underliggande lag.

Notater

Gjekk ein obstur sundag ettermiddag. Redigere obs måndag morgon.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 700 moh Overflatekantkorn Fuktig Typisk vårsnø. Fryser til på natta, smeltar på dagen. Overflata bere preg av rim/kantkorn. Øvste del smeltar i sola og fører til fint skiføre. Solid base under dette. Variasjon i snømengde i både regionen og lokalt. Litt meir snø i indre del av regionen vs ytre. Lokalt kan snømengda variere stort innanfor få meter. I enkelte leformasjoner kan det ligga 2,5 meter snø, medan det andre plasser kan ligge betraktelig mindre. enkelte plasser er det nesten avsmelta heilt opp til 1200 moh. Snøgrensa varierer; frå 500-900 moh, avhengig av kor du befinner deg.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Skildring: Små våte laussnøskred, str. 1. Lite aktivitet, men enkelte små skred.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s Fint vêr frå morgonen av. Tilsvarande vêrtype som siste døgn. Tilskyande utover dagen, sundag, - frå sirka kl. 14.00. Lave nattetemp. Mildare om dagen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V under 1500 moh Slik vêret er no så er det nok mest aktuelt med str. 1 skred. Mogleg tilskyande vêr konservere snødekket enda meir. Er meldt rel. låge nattetemp i fjellet.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Ver obs i solvendte sider om sola kjem fram og får tak. Det er avrunda kantkorn nede i dekket. Disse ligg godt beskytta og har liten "piff", men verdt å følgje med på om det kjem mykje nedbør som regn. Det vil auke skredfaren som følgje av auka last og evt drenering ned til disse laga. Det kan vere mogleg at det enkelte plasser litt rim/kant som snør ned, men dette overflatelaget vart nok sterkt prega av soloppvarming/omvandling der sola fekk tak sundag. Observerte enkelte sprekker der snøen har byrja å sleppe frå fjellet, så vil anta at vi kjem til å få fleire glideskred framover, spesielt om vi får nedbør som regn + evt. høgare nattetemp. Varslet faregrad er riktig Relativt stabil situasjon dei neste dagane. Det er få meldingar om nedbør før vi kjem inn mot helga og spesielt sundag. Vil anta at om det treff så vil vi få ein forbigåande høgare skredfare, men usikre meldingar per no.

Skredaktivitet

2. mai. 18-24 Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Under 1500 moh

Snøprofil

3 cm 4F SH/FCsf 2 mm/3 mm M-W, 20 cm P-K MF 1 mm/3 mm M, 18 cm 4F-1F RGxf/MF 1 mm/2 mm M, 5 cm K-I IF, 3 cm 4F-1F RGxf/MF 1 mm/3 mm M, 50 cm P/K MF D-M -0,5 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen Laget ned mot bakken er knallhardt. Mogleg noko lausare mot bakken, men usikker. Grov meg ikkje lenger ned då eg sikkert hadde stått å spadd enda om eg skulle kome meg gjennom laget.

ObsID: 271038

Hardanger / SAUDA

Snø

02.05.2021 kl. 13:37

1101 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Svært stabilt snødekke. Harde lag som bevares av nattetemperaturen.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Soleksponert side, men med lite skredaktivitet å spore. Normalt en utsatt side på denne tida.

Tester

Ikke hensiktsmessig å gjøre noen test med det betongharde laget øverst. Ingen sjans å påvirke noe underliggende i øyeblikket.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Våt løssnø Fuktig Ujevn snøfordeling. Fra bare lyngrabber til to meters dyp på få meter. Preget av tidlig vinters vindpåvirkning. Stadig mer svarte flekker å se også høyt oppe nå, så det smelter gradvis. Likevel er bekker og elver over 800 moh ganske små. Det fryser nok godt til ila nettene som er så kalde.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 1 °C 2 m/s fra S ↑ 95% skyer Søndag var det strålende flott fra starten av dagen, men så skyet det til og gråværet kom. Noen lette, enslige snøfnugg i lufta faktisk. Det ser ut som gråvær blir fasit på kommende uke, men med stabilt kjølig vær og fortsatt kalde netter i høyfjellet.

Skredproblem

Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 900 moh Soleksponerte sider virker å være det mest utsatte, dog liten aktivitet å spore. Men over tid så mørnes kanskje snøen og flakene i høyden slik at de slipper selv på overskyet vær med litt temperaturøkning. Glideskred er observert i området, noen steder vil det selvsagt forekomme.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare. Generelle rapporter i sosiale medier vitner om kjempeflott skiføre med svært fast og bærende underlag med noen få centimeter cruise-slush oppå. Dette rimer godt med dagens snøprofil som ga spaden en skikkelig utfordring. Det er 20 centimeter betong like under overflaten og flere islag i øverste meteren av snødekket. Det trengs trolig et væromslag for å få gang på oppmykningen av dette. Kjenner med søkestanga at det er betydelig mindre motstand i nedre halvdel av snødekket mot bakken. Kanskje mye løst her som følge av den lange og kalde starten på vinteren vi hadde. Mer smelteomvandlet og gjenfrosset i øvre halvdel. Tenker at vi kan få mer «slipp» mot bunnen av snødekket når mildværet slår inn for fullt. Det ser ut til å komme regn utover i uka, mot helg spesielt. Langtidsvarselet peker også på økende temperaturtrend, og kanskje vi får mildere netter høyt til fjells også. Mulig vi får en forbigående syklus da med litt flere våte løssnøskred og glideskred. Varslet faregrad er riktig Inntil videre stabilt, ser ingen dramatiske endringer på kort sikt denne uka.

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Usedvanlig lite skredaktivitet å se. Rundt Breiborg og mot Tindane så pleier det å slippe godt i sør og sørvestvendte brattheng på denne tida. Klippefremspringene er i stor grad fremme, så det er rett og slett kanskje et tegn på mindre snø enn normalt. Så ingen av de «store» våte løssnøskredene som pleier å oppstå etter påske.

Snøprofil

0,5 cm F SH/FCsf 2 mm D-M Mix av overflaterim og overflatekant i toppen. Lett fuktet av sola og på retur. Kun et problem dersom nysnø eller fokksnø legger seg over., 10 cm P MFcl 2 mm D-M, 20 cm K MFpc 1 mm/2 mm D Knallhard «betong», 1 cm I, 26 cm 4F-1F/1F RGxf/MF 1 mm/2 mm M, 0,5 cm I, 20 cm P MF/RGxf 1 mm D-M, 55 cm P-K MFpc 2 mm D -0,1 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm En tøff jobb å få spaden gjennom øvre del av snøpakka. Var redd for at hele spadebladet skulle ryke av hard medfart. Dette sier vel sitt om hvor godt kamuflert eventuelle svake lag ligger i snødekket. Umulig å påvirke på observasjonsstedet.

ObsID: 270951

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org