Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 06.05.2021

1
Liten
Publisert:

I enkelte leheng med fersk fokksnø kan det være lett å løse ut skred. Hvis solen kommer frem kan det gå våte løssnøskred i solsider.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Små fokksnøflak kan ligge oppå kantkorn eller rim i leheng mot SV-V-NV. Disse kan være lette å løse ut. Ellers relativt stabilt snødekke. Dypt i snødekket finnes eldre vedvarende svake lag men disse er godt beskyttet under skaren og vil ikke bli aktive før vi får en oppvarming av snødekket. Kaldere vær stabiliserer snødekket noe. Hvis solen kommer frem kan det gå våte løssnøskred i solsider.
Jevnt over er snødekket hardt i regionen. Høyt til fjells i skyggesider ligger det fokksnø og i solvendt terreng er det skare som mykes opp hvis solen kommer frem. Solvendte sider i lavlandet er stort sett fri for snø.
Det er observert overflatekantkorn og rim i skyggesider, men dette blir kun et problem dersom det kommer mer snø sammen med vind. Det er vedvarende svake lag i det gamle snødekket, men dette er ikke et skredproblem for øyeblikket. Snøen over er hard og bærende og det svake laget er dermed vanskelig å påvirke.
Det er observert våte løssnøskred i solvendte heng når solen sto på.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordøst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-13 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

06.05.2021 kl. 11:50

1228 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vindtegn i overflata. N-NV vindretning som har gitt fokksnøflak her, men forflytningen har nok skjedd for noen dager siden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Bratthenget ned mot Kringletjørnskaret og fylkesveien. Tegn til sidelast inn i henget, så her er det nok potensiale for str 2 skred iallfall.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 17 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vindformer nærmest, og solskare lengst bak i bildet. Viser variasjonen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 17 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 17 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Svakt lag nedføyka nysnø/kant @10cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tydelig kant, svakt lag @95 cm (smeltet kjapt på rasterplata).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Bruddflate i kant @95cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Nedføyka nysnø/kant @10cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 17 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 14 av 17 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Latmannsprofil, brøytekant tilbake ved bilen ca 900 moh.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 15 av 17 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vindformer fra senere tid (post-påske).
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 16 av 17 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Fylkesvei 520 sett fra Kringletjørnskaret. Lite snø og tidlig veiåpning av Saudafjellet mot Røldal. Det gir gode toppturmuligheter for tilreisende fra både øst og vest:)
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 17 av 17 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Røldal i det fjerne. Solvendte sider med mye svart fremme i dagen.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabilt og fint i øyeblikket, men det finnes nok - helt riktig som varselet sier - fokksnøflak som på helt spesifikke steder kan løsne på vedvarende svakt lag. Enten høyt i snødekket, eller helt nede på overgangen til det gamle snødekket. For helgen er det nok de solvarmede sidene som må anses som det mest usikre området å oppholde seg. Da skal sola stå bra på fredag/lørdag. Men nettene er kalde så det er litt opp til vinden og dagtemperaturen hvor godt sola får tak. Så langt har ikke sola gitt de store slippene og nedsmeltingen i det bratteste terrenget ser ut til å gå gradvis og pent for seg. Gir også en heads-up med tanke på vedvarende svakt lag i fokksnøen i skyggesider, kalde nord-nordøst heng. Jeg ville sjekket for dette om jeg skulle kjøre bratt. Det er ikke helt tut-og-kjør enda. Varslet faregrad er riktig Greit nivå på faregraden, men med innkommende nedbør om noen dager så kan det blir mer snø og pålagring over 1000 moh. Da lukter vi nok på FG2 igjen?

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 3 m/s fra NØ ↙ 50% skyer Fint vær, en del sol, men skyer innimellom gjør at sola må jobbe litt for å få tak i snøoverflaten.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Litt usikkerhet knyttet til utbredelse av fokksnøflakene og himmelretninger.

Snødekke

300 cm totalt 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket hard Tørr Sjekk av fokksnø siden det er noen obser siden jeg hadde tilgang til det. Større tykkelse på flaket enn jeg trodde her i lesida. Ca en meter fokksnø over to meter antatt smelteomvandlet. Snødekket er variabelt her som ellers. Noe fokksnø, noe vindpolert. En del bart i sørvendte sider nå.

Tester

CTH21@95cmQ2 God Tydelige, velutviklede kantkorn i overgangen mellom fokksnø av nyere data og det gamle smelteomvandlede snødekket.

CTM13@10cmQ2 Middels Nedføyka nysnø, som pga kulden er delvis omdannet til fasetter.

Skredaktivitet

6. mai. 18-24 Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S Skredet ble observert fra bil i det jeg kjørte til obstur i dag. Det ser ut til å ha gått for en tid siden (ila siste uke og halvannen en gang). Bruddkant øverst og et større skred. Antatt vått/solvarmet flakskred. Overliggende snø tipper jeg ble pålagret helgen 23.-24. april, da blåste det en del fra N-NV i området. Jeg mener det kan være en bekreftelse på det varslede svake laget som finnes under fokksnøen - og et forvarsel på noe vi kan få se mer av når sola varmer i fokksnøflakene og sigekreftene får virke. Sånn generelt er det lite naturlig utløste skred å observere.

Snøprofil

10 cm P+/P- MFcr/MFpc 1 mm/2 mm D, 0,7 cm F DF/FCsf 1 mm/1 mm D, 85 cm P RG 0 mm D, 0,5 cm 4F FC 1 mm/2 mm D Hele laget, 200 cm P MF 0 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -1,9 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1,2 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Fokus på fokksnøflakene i dagens observasjon, da jeg ikke hadde vært i nærkontakt med disse på en stund. Måtte sjekke ift dagens skredproblem i varselet.

ObsID: 271449

Hardanger / Kvinnherad / Hardanger

Snø

04.05.2021 kl. 09:56

918 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot melderskin 1426 moh til høgre. Sammenhengende skiføre frå skogensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot sørvest. Ca frå 800 moh. Skoggrensa går akkurat mot fjorden til høgre. Lite snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Stort sett stabile forhold. Vind frå nordaust kan føre til at det legg seg opp fokksnøflak i motsatt sektor. Ver obs på lokale variasjoner. Stabil situasjon fram mot helga då det skal kome inn eit nedbørsfelt. Basert på dagens vêrmelding for helga, så skal det regna høgt til fjells. Vil anta at vi då får ein forbigåande auke i skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 3 °C 7 m/s fra NØ ↙ 99% skyer Varierende vindhastighet. Vind frå nordaust.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små S, SV, V over 1000 moh Mest truleg str 1 skred. Ikkje veldig mykje vindtransport eg har observert, noko som kan tyde på at det er lite snø å flytte på. Mest aktuelt i få heng i høgda - over ca 1000-1100 moh. Nedføyka rim/kantkorn.

Snødekke

Moderat snøfokk Overflatekantkorn Tørr Tendensar til moderat snøfokk i høgda. Ikkje vedvarande så det er nok ikkje veldig mykje snø å flytte på. Snøoverflata i denne høgda bere preg av solpåvirking siste tid. Har underlag med eit lite smeltepåvirka overflatekantkornlag øvst.

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm 4F FCxr 1 mm/3 mm D, 25 cm P-K MF D-M, 15 cm 1F-P MF M, 25 cm P-K MF D-M 0 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm Smelteomvandla og solid på denne høgda - mot vest-nordvest. Variasjon i regionen og lokalt, så ikkje nødvendigvis representativt for det totale bilete for denne høgda/sektor.

ObsID: 271209

Hardanger / Kvinnherad

Snø

03.05.2021 kl. 08:22

90 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lite dryss av nysnø i høgda.

Vær

Ikke nedbør 5,3 °C 70% skyer

Snødekke

Litt nysnø ned til ca 900/1000 moh. Fall i natt.

ObsID: 271041

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org